Corem passerar 10 miljarder

Corem, som gjort ett flertal förvärv hittills under 2016, har presenterat bolagets siffror för årets nio första månader:

  • Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206   mkr (152).
  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga intäkter uppgick till 16 mkr (19).
  • Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -219 mkr (41).
  • Resultat efter skatt uppgick till 502 mkr (531), vilket motsvarar 6,24 kr per stamaktie (6,56).
  • Efter periodens förvärv av 31 fastigheter om 1 765 mkr, avyttring av två fastigheter för -92 mkr, och investeringar om 243 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 10 001 mkr (7 776).

VD Eva Landén kommenterar:

– Vi summerar hittills tre händelserika kvartal under året, där vi sett en kraftig ökning av fastighetsportföljen både genom ett antal förvärv men också genom egen fastighets ­ utveckling i form av nybyggnation. Samtidigt redovisar Corem förbättrat förvaltningsresultat och högre intjänings ­ förmåga, vilket gör att vi ser en fortsatt positiv utveckling för vår affär.

– Corems positiva utveckling har resulterat i att vårt förvaltningsresultat har ökat med 36 procent under perioden! Våra hyresintäkter och driftsöverskott har aldrig varit så höga tidigare. Hyresintäkterna har ökat med 15 procent och samtidigt har vi sänkt våra drifts­kostnader. Driftsöverskottet har ökat med 16 procent under perioden vilket både beror på den senaste periodens förvärv men även det dagliga arbetet med att möta nya och gamla hyresgäster samt vårt idoga arbete med att optimera drifts- och under­hålls­kostnader. Vårt jämförbara bestånd visar även det tydligt positiva siffror, drift­nettot har ökat med 5 procent och hyres­intäkterna har ökat med 3 procent i jämförbart bestånd, skriver Eva Landén.

Hon fortsätter att berätta om tillväxten:

– Vi har fortsatt vårt aktiva arbete med transaktioner under det tredje kvartalet och ytterligare utökat och kompletterat med fyra fastigheter i Göteborgsområdet, ett område där vi ser en mycket stark tillväxt och potential för lager och logistik. Vi har hittills i år förvärvat 31 fastigheter till ett  värde om 1,8 mdkr främst belägna i Malmö, Stockholm, Göteborg, och Jönköping, starka orter inom vårt segment. Vårt samlade fastighetsvärde passerar 10 mdkr och vår uthyrbara yta uppgår till drygt 1 200 000 kvm.

– Vi har haft en intensiv period med integreringen av förvärvet av Estancia Logistik som gjordes innan sommaren och vi fokuserar på att få en effektiv förvaltning av hela beståndet. Det vi dock redan tydligt ser är den ökade volymen ger möjligheter till framtida synergier, och att flexibiliteten i vårt erbjudande till hyresgäster breddas i och med att vi har fler alternativ att erbjuda. Den senaste tidens positiva utveckling talar för att det är en långsiktigt lönsam väg. Vår egen fastighetsutveckling är en annan bidragande del i vår pågående expansion. Vi ser en stor potential för långsiktigt värde­ska­pande inom vår projektverksamhet, både i ombyggnationer av befintliga fastigheter och nybyggnads­projekt. För närvarande på­går tre nybyggnationer, och samtliga i sam­arbete med hyresgäster. Vid färdig­ställande kommer de tillsammans addera cirka 38.000 kvm lager och logistikyta. Att tillsammans med våra hyresgäster utveckla smarta moderna lösningar för ett hållbart samhälle är stimulerande och ger mersmak.

– Vårt innehav i Klövern har fortsatt att visa en positiv utveckling och vår resultatandel har hittills bidragit med 241 mkr. Vi har även under det tredje kvartalet, i samband med förvärv, sålt ytterligare aktier i Klövern. Under året har vi sålt aktier för 321 mkr och erhållit en realiserad vinst om 30 mkr.

– Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Corem som en erkänd och kunnig aktör inom segmentet lager- och logistik­fastigheter. Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad. Jag gläds åt vårt goda resultat och ser fram mot fortsatt inriktning på tillväxt, uthyrning och kundvård!

Fastighetsvärlden Idag 2016-10-26

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan