Brinova, SLP och Emilshus i miljardaffär när Norama styckas upp

Norama Real Estate avvecklas och styckas i affärer värda över 2 miljarder kronor. SLP köper logistikfastigheter för 1,1 miljarder, Brinova samhällsfastigheter för 761 miljoner och Emilshus handelsfastigheter för 185 miljoner.

Catella har varit varit rådgivare till säljaren.

Det är fonden Norama Real Estate Fund S.C.A, SICAV-SIF som avvecklas efter att beståndet byggts upp sedan 2014. Totalt avyttras 49 fastigheter.

De 13 fastigheter som Brinova köper av Norama för 761 miljoner kronor, med en uthyrbar yta om cirka 38.000 kvm, består i huvudsak av vårdboende, vård, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder. Dessutom ingår det byggrätter för cirka 12.000 kvm bostäder samt ett utvecklingsområde i attraktivt bostadsläge i Ängelholm med möjlighet att utveckla ett helt kvarter.

Fastigheterna är belägna i Ängelholm, Lund, Trelleborg, Höör, Växjö, Malmö och Karlskrona.

Hyresgäster utgörs i huvudsak av Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Attendo samt Ängelholms kommun, Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 46 Mkr och tillträde sker den 30 december 2020, givet att villkoren för tillträde är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

Brinovas förvärv görs som en del av Norama Real Estate avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte Brinova förvärvar, förvärvas av SLP samt mellan Brinova och SLP ett med lika delar gemensamt ägt bolag – som säljs vidare till Emilshus, läs mer nedan.

Brinovas vd Per Johansson kommenterar förvärvet:

– Fastigheterna, som innehåller många offentliga hyresgäster och dessutom innehåller potential för projekt för nyproduktion av bostäder, blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till nya orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro.

Fastigheterna som Swedish Logistic Property – SLP – köper är 25 lager- och logistikfastigheter. Transaktionen sker genom bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor.

Därmed utökar SLP sitt fastighetsvärde med 50 procent, från dagens 2 miljarder kronor till över 3 miljarder kronor.

Beståndet omfattar 17 fastigheter i Malmöområdet och 8 fastigheter i Helsingborgsområdet. Stora hyresgäster i beståndet är bland annat PostPac och Still.

– Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLP:s tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen, säger Peter Strand, tillträdande vd på SLP.

I samband med ovanstående förvärv bildar Brinova och Swedish Logistic Property ett med lika delar gemensamt ägt bolag som genom förvärv av aktierna i sju separata fastighetsägande bolag indirekt förvärvar elva fastigheter i Småland med Coop som största hyresgäst för en köpeskilling om 112 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 185 miljoner kronor.

Emilshus köper i sin tur dessa 11 livmedelsfastigheter från duon. Den totala uthyrbara arean uppgår till 13.000 kvm med ett årligt hyresvärde om 14,1 mkr.

Tillträde till Brinovas förvärv, JV-bolaget förvärv av JV-Dotterbolagen och Swedish Logistic Property AB:s förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.

Emilshus har tidigare gjort köp från Norama. I januari 2020 förvärvades sju fastigheter i Växjö för 112 miljoner kronor, läs mer här.

Carl Wingmark, transaktionschef på Catella Corporate Finance, kommenterar affären:

– Intresset under försäljningsprocessen har varit mycket stort bland såväl nationella som internationella investerare. Det är tydligt att segmentet lager, lätt industri och samhällsfastigheter är fortsatt attraktivt. Det har varit roligt och lärorikt att få genomföra ytterligare ett stort uppdrag under året med en engagerad uppdragsgivare.

Bo Ljungberg, senior partner på Catella Corporate Finance:

– Genomförandet av försäljningen har varit intensiv och konstruktiv från både säljare och köpare. Det är extra roligt att kunna bidra till att hitta två nya plattformar i SLP och Brinova för fastighetsportföljen.

Fler Nyheter från förstasidan

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Balder och Skanska satsar vid ny playa i syd

Erik Selin: ”Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande.”

Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar

Skola hyr i tidigare Swedbankhus

Köptes som möjligt bostadsprojekt men fortsätter att locka lokalhyresgäster. Hyr ut inom tullarna i Stockholm.

Anders Lago lämnar HSB – tidigare S-topp kan ersätta

Flera föreningar står bakom en nominering till efterträdare. Valberedningen förestår dock en annan person.

Nyfosa vill busa för miljarder utomlands

Gått ihop med partner. Målet är 7 miljarder inom fem, år. ”Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar”.

JLL rekryterar fyra

Värvar från C&W, Croisette och Savills.

Öppnar flaggskeppsbutik vid Sergels torg

FV berättar om två uthyrningar direkt vid Sergels torg.

Newsec värvar två från Savills

Planerar att fortsätta växa teamet ytterligare under året.

Köper för 300 mkr i Alvik

Nära tunnelbanan. 1,6 miljoner kronor per lägenhet.

SBB i mål med köp för 9 mdr – årets största affär klar

Tagit kontroll över 97 procent. FV berättar om beståndet och att delar kan komma att säljas.

Tillbaka till förstasidan