Brinova, SLP och Emilshus i miljardaffär när Norama styckas upp

Norama Real Estate avvecklas och styckas i affärer värda över 2 miljarder kronor. SLP köper logistikfastigheter för 1,1 miljarder, Brinova samhällsfastigheter för 761 miljoner och Emilshus handelsfastigheter för 185 miljoner.

Catella har varit varit rådgivare till säljaren.

Det är fonden Norama Real Estate Fund S.C.A, SICAV-SIF som avvecklas efter att beståndet byggts upp sedan 2014. Totalt avyttras 49 fastigheter.

De 13 fastigheter som Brinova köper av Norama för 761 miljoner kronor, med en uthyrbar yta om cirka 38.000 kvm, består i huvudsak av vårdboende, vård, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder. Dessutom ingår det byggrätter för cirka 12.000 kvm bostäder samt ett utvecklingsområde i attraktivt bostadsläge i Ängelholm med möjlighet att utveckla ett helt kvarter.

Fastigheterna är belägna i Ängelholm, Lund, Trelleborg, Höör, Växjö, Malmö och Karlskrona.

Hyresgäster utgörs i huvudsak av Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Attendo samt Ängelholms kommun, Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 46 Mkr och tillträde sker den 30 december 2020, givet att villkoren för tillträde är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

Brinovas förvärv görs som en del av Norama Real Estate avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte Brinova förvärvar, förvärvas av SLP samt mellan Brinova och SLP ett med lika delar gemensamt ägt bolag – som säljs vidare till Emilshus, läs mer nedan.

Brinovas vd Per Johansson kommenterar förvärvet:

– Fastigheterna, som innehåller många offentliga hyresgäster och dessutom innehåller potential för projekt för nyproduktion av bostäder, blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till nya orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro.

Fastigheterna som Swedish Logistic Property – SLP – köper är 25 lager- och logistikfastigheter. Transaktionen sker genom bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor.

Därmed utökar SLP sitt fastighetsvärde med 50 procent, från dagens 2 miljarder kronor till över 3 miljarder kronor.

Beståndet omfattar 17 fastigheter i Malmöområdet och 8 fastigheter i Helsingborgsområdet. Stora hyresgäster i beståndet är bland annat PostPac och Still.

– Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLP:s tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen, säger Peter Strand, tillträdande vd på SLP.

I samband med ovanstående förvärv bildar Brinova och Swedish Logistic Property ett med lika delar gemensamt ägt bolag som genom förvärv av aktierna i sju separata fastighetsägande bolag indirekt förvärvar elva fastigheter i Småland med Coop som största hyresgäst för en köpeskilling om 112 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 185 miljoner kronor.

Emilshus köper i sin tur dessa 11 livmedelsfastigheter från duon. Den totala uthyrbara arean uppgår till 13.000 kvm med ett årligt hyresvärde om 14,1 mkr.

Tillträde till Brinovas förvärv, JV-bolaget förvärv av JV-Dotterbolagen och Swedish Logistic Property AB:s förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.

Emilshus har tidigare gjort köp från Norama. I januari 2020 förvärvades sju fastigheter i Växjö för 112 miljoner kronor, läs mer här.

Carl Wingmark, transaktionschef på Catella Corporate Finance, kommenterar affären:

– Intresset under försäljningsprocessen har varit mycket stort bland såväl nationella som internationella investerare. Det är tydligt att segmentet lager, lätt industri och samhällsfastigheter är fortsatt attraktivt. Det har varit roligt och lärorikt att få genomföra ytterligare ett stort uppdrag under året med en engagerad uppdragsgivare.

Bo Ljungberg, senior partner på Catella Corporate Finance:

– Genomförandet av försäljningen har varit intensiv och konstruktiv från både säljare och köpare. Det är extra roligt att kunna bidra till att hitta två nya plattformar i SLP och Brinova för fastighetsportföljen.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 60 procent uthyrt.

Randviken nära köp för 2.750 miljoner

”Ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor 2023”.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Tillbaka till förstasidan