Helsingborg

Senaste nyheterna om Helsingborg.


Syd vill höja hyror med 12 procent

Fastighetsägarna Syd vill, liksom Fastighetsägarna i Stockholm och Göteborg, höja 2024 års hyror med 12 procent.

Wihlborgs hyr ut 2.400 kvm till matgrossister

Växande Helsingborgsföretaget Svensk Foodservice flyttar den 1 november in i Rubinen 1 på Väla södra i Helsingborg. Samtidigt flyttar frukt- och grönsaksföretaget GGB Fruit in i samma fastighet, vilket innebär en total uthyrning om cirka 2.400 kvm.

ThorenGruppen ökar 1.500 kvm hos Executive Property

Thoren Business School har tecknat avtal med Executive Property om ytterligare 1.500 kvm utbildningslokaler i fastigheten Unionen 16 i centrala Helsingborg.

SBB planerar ny jätteaffär

Fastigheter värderade till över 35 miljarder kronor berörs. FV berättar vilka orter som är aktuella.

Affär med hotell för 270 miljoner

Tre hotellfastigheter ingår i en första transaktion.

Säljer för 670 miljoner

Avyttrar för 7,5 procent över senaste värdering. Säljer i absolut kanonläge.

Wihlborgs hyr ut 800 kvm till medtechbolag

Medtechbolaget CYTO365 har tecknat avtal om 800 kvm i Berga Flexhus (fastigheten Huggjärnet 13) i Helsingborg. Avtalet omfattar fem år.

Catena miljardsatsar – bygger 75.000 kvm

Catena inleder byggnationen av tre logistikanläggningar i Helsingborg om totalt cirka 75 000 kvm, en investering om 950 mkr. Anläggningarna, som blir ett nytt landmärke i staden, sätter standarden för framtidens logistikfastigheter.

Nyfosa säljer för 555 mkr

Gör totalt två försäljningar. Totalt 55.000 kvm.

Så blir nya Oceanbadet i Helsingborg

En jury har utsett förslaget Niveau+ till vinnare av arkitekttävlingen att gestalta Oceanbadet, det nya badhuset i Helsingborg.

SLP förlänger och bygger till i Helsingborg

SLP har tecknat avtal med Beulco Holding AB avseende förlängning och utökning av befintligt hyresavtal för fastigheterna Förtennaren 5 och 12 i Helsingborg.

Wihlborgs bygger och hyr ut 3.600 kvm i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat avtal med industriföretaget Rollco om att uppföra en ny anläggning på 3 600 kvm på Snårskogen 5 på Väla Norra. Anläggningen kommer att stå klar sommaren 2024 och hyresavtalets första hyresperiod är på tio år.

SLP förvärvar ännu mer i Helsingborg

SLP har förvärvat och tillträtt en fullt uthyrd logistikfastighet i Helsingborg. Det är Välaborgen som säljer för 108 miljoner kronor. Fastigheten, Grusbädden 1, är belägen i Väla Södra där SLP sedan tidigare äger flera logistikfastigheter.

SLP tecknar femårigt avtal i Helsingborg

SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med Intime Express. Hyresgästen kommer att flytta in i SLP:s fastighet Briljanten 4 i Helsingborg som förvärvades i december.