Senaste nyheterna om SLP


SLP köpt för en miljard i år – redo för nya förvärv

Under det första halvåret har SLP, via flera affärer, förvärvat en sammanlagd yta om 92.500 kvm till med ett fastighetsvärde uppgående till cirka 1.050 miljoner kronor. Fler köp kan vänta, framgår det av delårsrapporten.

SLP förvärvar i Linköping för 100 mkr

SLP har för 100 miljoner kronor förvärvat och tillträtt del av fastigheten Glaskulan 5 längs med E4 i Linköping. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till cirka 10.000 kvm som hyrs i sin helhet, med ett fullt indexerat hyresavtal, av Hardford AB. Säljare är familjen Åhman.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

SLP når miljömål i förtid

SLP har uppnått målet om 50 procent miljöcertifierad uthyrningsbar yta. Målet är satt till slutet av 2025.

SLP köper från Nyfosa

Två börsbolag gör affär med varandra.

SLP förlänger och bygger ut i Helsingborg

Utökar med

Storägare har dumpat hela sitt innehav i SLP

Tidigare storägare och medgrundaren avser stanna kvar i styrelsen.

SLP förvärvar för 270 mkr

Köper logistikfastighet med förädlingspotential.

SLP köpt grannfastighet utanför Jönköping

SLP har förvärvat och tillträtt en logistikfastighet, Stigamo 1:66, med byggrätt i norra Stigamo från Nivika. Markytan uppgår till cirka 38.500 kvm. Fastigheten har en färdig detaljplan som tillåter nybyggnation om cirka 23.000 kvm. SLP äger sedan tidigare grannfastigheten Stigamo 1:47.

SLP kliver in i Göteborg – köp ger flera historiska tal

Vd Tommy Åstrand berättar för FV om målet framöver.

SLP utökar till 12.000 kvm med Hårds i Ljungby

I början av 2023 tecknade Hårds Transport ett femårigt hyresavtal med SLP avseende en yta om 5.600 kvm samt ett korttidskontrakt om 3.800 kvm i fastigheten Lamellen 1 i Ljungby. Nu tecknas avtal om ytterligare 2.200 kvm samtidigt som korttidskontraktet förlängs till ett fyraårigt hyresavtal.

SLP tecknar 5-årigt hyresavtal i Malmö

Avtalet på fem år för en logistiklokalen på 1.800 kvm.

SLP hyr ut sitt kontor – flyttar själva ut

SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med by Crea avseende en yta om 4.800 kvm lager med tillhörande kontor och ett årligt hyresvärde om cirka 4,6 mkr.

SLP emitterar för halv miljard

Snabbköpande Swedish Logistic Property vill fortsätta förvärva och tar nu in mer kapital för att kunna finansiera expansionen.