Midroc köper strandnära i Ängelholm

Fastigheten ligger i Ängelholms Havsbad, ett populärt område för boende och fritid. Midrocs plan är att utveckla 40 nya attraktiva …

Midroc vinner markanvisningstävling

Midroc och Wingårdhs har vunnit en markanvisningstävling för att bygga 60 nya bostäder i Ängelholm. I projektet ingår även att …

Catena köper 60 hektar mark för e-kluster

Den förvärvade fastigheten Kärra 1:9 i Ängelholms kommun är belägen nära E6 och E4. Förvärvet möjliggör byggnation av logistikanläggningar med …

Catena förvärvar resterande del av e-kluster i Ängelholm

Catena har tecknat avtal med Falvir AB att förvärva resterande 40 procent av Queenswall AB med tillträde den 1 oktober …

Klövern lämnar två orter i Skåne

Klövern har sålt fastigheterna Ekstaven 2 i Hässleholm och Programmeraren 9 i Ängelholm.

Backahill tecknar kontrakt för nytt hotell

Bolaget som ägs av familjen Erik Paulsson har tecknat avtal för ett nytt hotell.

Backahill dubblar hotell

Familjen Erik Paulsson investerar och lyfter nedgånget hotell rejält.

Catena förvärvar logistikfastighet i Ängelholm

Catena har tecknat avtal om att förvärva en logistikfastighet med ett fastighetsvärde om 115 miljoner kronor samt 60 procent av ett …

Catena förvärvar för 120 mkr

Köper logistikfastighet från sin största aktieägare.

Norama köper mer i Ängelholm

En affär med fyra fastigheter i Ängelholm har nyligen genomförts.

Backahill köper hotell av Jefast

I Ängelholm har familjen Paulssons bolag Backahill förvärvat fastigheten Strutsen 18 av Jefast. Fastigheten ligger på Östergatan 57 och är …

Sällsynta brf-affärer i Skåne

Två sällsynta affärer i ett par skånska städer indikerar nu toppnivåerna  för äldre bostadsfastigheter.

Rikshem säljer fastigheter i Ängelholm

Brogripen fördubblar sitt bestånd på orten. Rikshem säljer fem centralt belägna fastigheter om 23.000 kvm i Ängelholm. Antalet bostadslägenheter är …

KunskapsPorten tecknar 30-årigt kontrakt

KunskapsPorten ska, i ett projekt värt 250 miljoner, låta uppföra ett nytt badhus vid kanten till Rönne å, mitt i …