Bakslag för Peab i striden med URW om MoS

I slutet av juni meddelades skiljedom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. URW har nu yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i dess helhet i en så kallad klandertalan. I samband därmed har även en begäran om inhibition inlämnats, vilken också nu beviljats.

Bakgrund:

2011 tecknade Rodamco Projekt AB (RPAB) ett totalentreprenadkontrakt med Peab för sin investering i Mall of Scandinavia till ett fast pris om 3,6 miljarder SEK. Under projektets gång har RPAB även betalat PEAB 3,6 miljarder kronor för kontrakterade arbeten och godkända ändringsorder. Trots de tydliga villkoren i kontraktet inledde Peab skiljedomsförfarande 2017 och krävde ytterligare ersättning uppgående till 2,1 miljarder kronor.

RPAB har innehållit en mindre del av det fasta prisbeloppet på grund av egna krav mot Peab för förseningar, skador och utestående bristfälliga arbeten. Projektet försenades och slutbesiktningen godkändes 403 dagar efter avtalat öppningsdatum.

Peab inledde skiljeförfarande i vilket slutlig skiljedom meddelades den 30 juni 2023. Av de tre skiljedomare som fattade beslut var endast två för domen. Den tredje skiljedomaren i skiljenämnden har tagit avstånd från mycket väsentliga delar av domen. I sin avvikande mening pekar han på allvarliga fel i skiljedomen, bland annat att beslutet i flera delar strider mot den separata skiljedomen från mars 2021 samt bestämmelser i skiljemannalagen. Rodamco Projekt AB beslutade att överklaga domen i Svea hovrätt den 7 augusti 2023.

Källa: URW

Visa faktaruta

Det innebär att domen tills vidare inte kan verkställas och att Peab inte kan räkna med betalning i tredje kvartalet vilket tidigare meddelats.

I samband med skiljedomen kommunicerade Peab en positiv påverkan på rörelseresultatet med 400 miljoner kronor och en resultateffekt före skatt om 790 miljoner kronor i andra kvartalet samt ett förväntat positivt kassaflöde med cirka 1 400 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Peab gör ingen ny bedömning avseende de bedömda resultateffekterna. Efter en grundlig juridisk prövning under nästan sju års tid genom ett skiljeförfarande ser Peab inte att det föreligger några som helst grunder för klander. Peab kommer i den vidare processen att bemöta klandertalan och även begära att Svea hovrätt omprövar sitt beslut om inhibering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Så länge skiljedomen är inhiberad är den inte verkställbar och därmed skjuts tidpunkten för betalning fram.

Jurn Hoeksema, vd Rodamco Projekt AB och COO Northern Europe:

– Vi är övertygade om att det finns goda skäl att få skiljedomen upphävd och kommer nu att låta den rättsliga processen ha sin gång. Det är uppmuntrande att Svea hovrätt delar vår ståndpunkt att den rättsliga processen ska vara avslutad innan några indrivningsåtgärder vidtas. Vi tror att klanderförfarandet kommer att leda till att skiljedomen upphävs och att detta obefogade beslut kommer att ändras. Vi kommer att ta tillvara på alla möjligheter som står till buds för att få frågan korrekt och slutligt prövad.

Missa inte! Cash Is King II

Den 29 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash Is King II. Det äger rum på Kulturhuset, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Bildextra: Vill bygga stort kongresscenter

FV berättar om ny miljardsatsning. Se flera bilder och illustrationer.

DNB på väg att ta över hälften av Oscars fastigheter

Fastigheter värderade till 3 miljarder kan omfattas av åtgärden. FV berättar vem som fått i uppdrag att sälja.

Tillåter inget annat än hotell

”Tråkigt att det inte kan vara lite mer flexibelt”.

Mercedes-Benz rullar in på 2.100 kvm i Wihlborgs nya

Bolagets fjärde kontorshus i Hyllie.

”Det här blir garanterat Göteborgs charmigaste”

Stordalen öppnar hotell nummer 15 i Göteborg.

1.000 meter högt – kan se ner på Serneke och Selin

Totalt 450.000 kvm. Svår resa till toppen efter luriga markförhållanden och arresteringar

Advokatbyrå flyttar till Hötorget

Byter lokaler efter 4,5 år.

Tar över ledningen i SPG

Bolaget har färdigställt 4.000 bostäder och 200.000 kvm samhällsfastigheter.

Hyr ut i historisk fastighet på Östermalm

Byggnaden uppfördes under andra delen av 1700-talet.

FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om rådgivningsbolagen?

Uppköp, namnbyten och nya lanseringar. Minnas du vad som hänt?

Bantar till en tredjedels yta

Stor hyresgäst minskar lokalytan rejält i centrala Stockholm. En annan stor kan lämna helt.

Åklagaren inleder granskning kring Alecta

”Jag vill betona att det krävs låg misstanke för att inleda förundersökning”.

Tillbaka till förstasidan