3,0 miljarder i Rutger Arnhults privata bestånd

Utöver fastighetsinvesteringarna i Klövern, Corem, Agora och Sagax har det av Rutger Arnhult ägda M2 asset management ett direkt ägande i fastigheter under varumärket M2 Gruppen.

Det bolagets fastighetsbestånd utgjordes av 59 fastigheter vid årsskiftet, huvudsakligen bostäder samt handels- och kontorsfastigheter, med ett marknadsvärde på 2.998 miljoner kronor. Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 216 mkr (200). Driftöverskottet ökade med 6 procent till 104 mkr (98).

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm (58 procent av värdet), Gävle, Södertälje, Enköping och Karlskrona. Total yta är 224.372 kvm, varav 60 procent kommersiella ytor och 40 procent bostäder.

På extra bolagsstämma den 15 juni 2017 beslutades att M2 Asset Management AB skulle registreras som ett publikt aktiebolag och dela ut 450 kr per aktie, totalt 45 mkr.

I oktober godkände Nasdaq M2 Asset Management AB som emittent av det icke-säkerställda obligationslånet om 600 mkr. I oktober utökade bolaget det befintliga obligationslånet med 300 mkr.

Bolaget investerade under andra halvåret 2017 i Castellum. Bolaget ägde per 31 december motsvarande 4 procent av det totala antalet utestående aktier i Castellum. Innehavet i Castellum uppgår till 1.419 mkr. Castelluminvesteringens påverkan på M2:s resultat uppgår till 132 mkr, varav 21 mkr utdelning och 111 mkr värdeökning.

M2 Asset Management bildades 1998 och ägs och kontrolleras i sin helhet av Rutger Arnhult. Verksamheten i M2 består av strategiska fastighetsinvesteringar, direktägda fastigheter, entreprenad och projektutveckling samt investeringar i verksamheter utanför fastighetssektorn enligt beskrivning nedan:

  • Klövern har ett fastighetsbestånd om 405 fastigheter med ett marknadsvärde på 42.961 mkr.
  • Corem fastighetsbestånd består av 169 fastigheter med ett marknadsvärde på 11.539 mkr.
  • Agoras fastighetsbestånd består av 23 fastigheter till ett totalt marknadsvärde på 4.422 mkr.
  • Sagax har ett fastighetsbestånd på 495 fastigheter runtom i Europa med ett marknadsvärde på 23.771 mkr.

Wästbygg Gruppen AB är ett dotterbolag till M2 och verksamt inom entreprenad och projektutveckling. För perioden räkenskapsåret 2017 uppgick bolagets nettointäkter till 2 838 mkr.

M2 har ett mindre antal strategiska investeringar utanför fastighetssektorn. De största innehaven är Footway Group AB (publ), en onlineskobutik med fokus på de nordiska länderna och utvalda europeiska marknader, och Odd Molly International AB (publ) som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. 2016 såldes Odd Mollys kläder i 36 länder.

Ett av M2s större onoterade innehav är Devyser Holding AB som utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska kit för genetisk testning. Utöver strategiska investeringar bedriver M2 aktiehandel och investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper.

Rutger Arnhult är styrelseordförande i M2 asset management och Mia Arnhult är VD. I styrelsen finns även Patrik Essehorn , Patrik Tillman och Per Mononen.

Fler Nyheter från förstasidan

Heba köper för 400 mkr

Gör ytterligare ett förvärv utanför Stockholm.

Påskägget: Glada nyheter i en overklig tid

Visst är det dags för lite positiva nyheter? FV har hittat flera. Tipsa oss gärna!

Skandrenting säljer två

Erik Selins privatägda bolag avyttrar.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Banken sa nej – affär med hotell föll

Ytterligare en planerad affär genomförs inte. Nu handlar det om en transaktion med en stor hotellfastighet.

Listor: Områdena med Stockholms högsta hyror

Uppdaterade hyror och vakansuppgifter för hela 21 områden i huvudstadsområdet.

Vitt skilda uppgifter kring Wells lån

Missvisande om säkerhet i Wells bokslut.

Ny satsning: Platzer och Bockasjö bildar JV

Tar nu nästa steg i utvecklingen inom logistiksegmentet.

”Vi ska lösa det här – vi har de bästa produkterna”

Well Fastigheters ägare Christofer Carlson kommenterar för Fastighetsvärlden.

FV avslöjar: Utmanande fastighetsbolag i rekonstruktion

Två av branschens mer välkända investerare finns med på olika hörn bakom bolaget. Läs även om projektbanken.

Tvingas ge upp – HD stoppar kontorsbygge om 50.000 kvm

FV avslöjar. Slutligt beslut i Högsta domstolen stoppar ett av de största kontorsprojekten inom tullarna i Stockholm.

Pausar affär om 600 miljoner

Ett 30-tal fastigheter är tänkta att ingå i transaktionen. Nu inväntas att ”banksystemet återgår till normalläge”.

Neptunia värvar Jan Eriksson

Läs även om personerna bakom Slättö Förvaltnings majoritetsägare.

C&W: Rekordstarkt Q1 – men bankerna nu mer selektiva

Coronakrisen kommer påverka siffrorna för andra kvartalet. Bankerna har börjat bli mer selektiva med såväl motpart som objekt, konstaterar C&W.

Tillbaka till förstasidan