3,0 miljarder i Rutger Arnhults privata bestånd

Utöver fastighetsinvesteringarna i Klövern, Corem, Agora och Sagax har det av Rutger Arnhult ägda M2 asset management ett direkt ägande i fastigheter under varumärket M2 Gruppen.

Det bolagets fastighetsbestånd utgjordes av 59 fastigheter vid årsskiftet, huvudsakligen bostäder samt handels- och kontorsfastigheter, med ett marknadsvärde på 2.998 miljoner kronor. Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 216 mkr (200). Driftöverskottet ökade med 6 procent till 104 mkr (98).

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm (58 procent av värdet), Gävle, Södertälje, Enköping och Karlskrona. Total yta är 224.372 kvm, varav 60 procent kommersiella ytor och 40 procent bostäder.

På extra bolagsstämma den 15 juni 2017 beslutades att M2 Asset Management AB skulle registreras som ett publikt aktiebolag och dela ut 450 kr per aktie, totalt 45 mkr.

I oktober godkände Nasdaq M2 Asset Management AB som emittent av det icke-säkerställda obligationslånet om 600 mkr. I oktober utökade bolaget det befintliga obligationslånet med 300 mkr.

Bolaget investerade under andra halvåret 2017 i Castellum. Bolaget ägde per 31 december motsvarande 4 procent av det totala antalet utestående aktier i Castellum. Innehavet i Castellum uppgår till 1.419 mkr. Castelluminvesteringens påverkan på M2:s resultat uppgår till 132 mkr, varav 21 mkr utdelning och 111 mkr värdeökning.

M2 Asset Management bildades 1998 och ägs och kontrolleras i sin helhet av Rutger Arnhult. Verksamheten i M2 består av strategiska fastighetsinvesteringar, direktägda fastigheter, entreprenad och projektutveckling samt investeringar i verksamheter utanför fastighetssektorn enligt beskrivning nedan:

  • Klövern har ett fastighetsbestånd om 405 fastigheter med ett marknadsvärde på 42.961 mkr.
  • Corem fastighetsbestånd består av 169 fastigheter med ett marknadsvärde på 11.539 mkr.
  • Agoras fastighetsbestånd består av 23 fastigheter till ett totalt marknadsvärde på 4.422 mkr.
  • Sagax har ett fastighetsbestånd på 495 fastigheter runtom i Europa med ett marknadsvärde på 23.771 mkr.

Wästbygg Gruppen AB är ett dotterbolag till M2 och verksamt inom entreprenad och projektutveckling. För perioden räkenskapsåret 2017 uppgick bolagets nettointäkter till 2 838 mkr.

M2 har ett mindre antal strategiska investeringar utanför fastighetssektorn. De största innehaven är Footway Group AB (publ), en onlineskobutik med fokus på de nordiska länderna och utvalda europeiska marknader, och Odd Molly International AB (publ) som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. 2016 såldes Odd Mollys kläder i 36 länder.

Ett av M2s större onoterade innehav är Devyser Holding AB som utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska kit för genetisk testning. Utöver strategiska investeringar bedriver M2 aktiehandel och investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper.

Rutger Arnhult är styrelseordförande i M2 asset management och Mia Arnhult är VD. I styrelsen finns även Patrik Essehorn , Patrik Tillman och Per Mononen.

Fler Nyheter från förstasidan

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

Tillbaka till förstasidan