Topplista

19 största bostadsbyggarna 2019

Stadsbyggnad och bostads­utveckling går hand i hand. En gren där byggbolag och kommunala aktörer dominerar. FV har kartlagt de 19 största bostadsbyggarna.

(Topplistan publicerade ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 5/2020)

År 2017 då spaden sattes i jorden för merparten av listans projekt utgjordes av ett toppår med 69.000 byggstarter enligt Boverkets statistik. Sedan dess har byggtakten fallit och väntas i år uppgå till 44.500 och 41.500 nästa år, vilket är långt under de 65.000 bostäder som årligen behöver byggas fram till år 2027 för att svara upp mot befolkningsökningen.

2017 var också året innan det skärpta amorteringskravet började dra åt tumskruvarna på bostadsmarknaden och viljan att köpa på ritning avtog. Listan domineras av byggbolagen, etablerade bostadsrättsutvecklarna JM, Rikshem och HSB samt storstädernas allmännyttor. Men den har även plats för Magnolia, K2A, Alm Equity, samt norska Obos och Veidekke utan vilka listan skule vara helsvensk.

Bolagen rankas efter färdigställda lägenheter år 2019 oavsett upplåtelseform. Endast bostäder där bolagen själva är byggherre har räknats med. Det betyder att byggbolagens entreprenadverksamhet inte räknas med, men att Magnolia Bostad, som säljer merparten av sina hyresrätter vidare till tredje part, ingår.

Bolag och ansvarig

1. JM

Antal bost. 2019: *2.991
Johan Skoglund: Fokus på universitetsorter i Syd- och Mellansverige. Liljeholmskajen, Täby park samt Norra Älvstranden i Göteborg är tre av bolagets enskilt största projekt.

2. Skanska Nya Hem

Antal bost. 2019: 2.408
Anders Danielsson: Bygger i hela Sverige med tyngdpunkt på Stockholm, Göteborg och Malmö. Stora är Barkarbystaden i Järfälla och det kommande Sundbypark i Sundbyberg.

3. Peab Bostad

Antal bost. 2019: 2.200
Jesper Göransson: Verksamma i regionstäder i hela Sverige. Bland de aktuella projekten finns Telestaden i Farsta, Arenastaden i Solna, samt Varvsstaden i Malmö.

4. Riksbyggen

Antal bost. 2019: 1.578
Johanna Frelin: Driver projekt över hela Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Förvaltar 200 000 bostadsrätter.

5. Obos

Antal bost. 2019: 1.557
Joakim Henriksson: Norsk, medlemsägd utvecklare. Äger Myresjöhus och har ägarintressen i Kärnhem.

6. HSB

Antal bost. 2019: 1.110
Pernilla Bonde: Medlemsägd. 3 900 bostadsrättsföreningar och 25 000 hyresrätter.

7. Veidekke Eiendom (Nordr)

Antal bost. 2019: 1.060
Mats Nyström: I Sverige sedan år 2000. Bostäder i Mälardalen, Västsverige och Skåne.

8. Magnolia Bostad

Antal bost. 2019: 1.055
Fredrik Lidjan: Hyres- och bostadsrätter över hela Sverige. Stort avtal med Heimstaden.

9. Alm Equity

Antal bost. 2019: 852
Joakim Alm: Verkar genom Alm Bostad och Småa. Projekt i Syd- och Mellansverige.

10. Bonava

Antal bost. 2019: 845
Joachim Hallengren: Knoppades av från NCC 2016. Projekt i universitetsstäder.

11. MKB Malmö

Antal bost. -19: 765
Marie Thelander Dellhag: Allmännyttan bygger på Limhamn och i Hyllievång.

12. Familjebostäder, Stockholm

Antal bost. -19: 477
Jonas Schneider: Bygger i Hagastaden, Farsta/Sköndal, Årstastråket samt Älvsjöstaden.

13. Svenska Bostäder, Stockholm

Antal bost. 2019: 454
Stefan Sandberg: Bygger på Järvaområdet, samt i Grimsta och Blackeberg i västerort.

14. Botrygg

Antal bost. 2019: 431
Adam Cocozza: Ursprungligen ett Linköpingsbolag. Men är nu stora bostadsbyggare även i bland annat Stockholm och Göteborg.

15. K2A

Antal bost. 2019: 419
Johan Knaust: Bygger hyresrätter i trä i regionstäder från Lund till Kiruna.

16. Mimer, Västerås

Antal bost. 2019: 401
Mikael Källqvist: Allmännyttans största, pågående projekt finns i Bäckby centrum.

17. Familjebostäder, Göteborg

Antal bost. 2019: 379
Per-Henrik Hartmann: Bygger bland annat 368 lägenheter på Uggleberget i Hovås.

18. Stockholmshem

Antal bost. 2019: 343
Anette Sand: Bygger 102 lägenheter i Rågsved och planerar för ytterligare 125 där.

19. Bostaden, Umeå

Antal bost. 2019: 311
Jerker Eriksson: Allmännyttan uppför 290 lägenheter på Ålidhem nära universitetet.

 


Johan Skoglund, JM: ”Som en ledande projekt- utvecklare av bostäder och bostadsområden är attraktiva lägen och hållbarhet viktiga utgångspunkter för JM. Vi har länge byggt energisnåla bostäder och arbetar bland annat med att utveckla fossilfria byggarbets­platser och klimatförbättrad betong, och från och med 2018 miljömärks alla JM:s bostäder med Svanen.”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan