Topplistor

17 största logistikägarna

Bland ägarna till Sveriges logistikfastigheter är många antingen fonder eller utlandsbaserade. Men det finns undantag.

Inte minst tack vare e-handelns framfart, vilken fått en extra skjuts under senaste två årens speciella situation, har logistiksektorn fortsatt att frodas. Logistikfastigheter ses också som en trygg och långsiktig investering när omvärlden är orolig. Det understryks också av att inslaget av fonder bland de största svenska ägarna av logistikfastigheter är betydande.

Flera av dem har också expanderat i mycket snabb takt, med Blackstoneägda Mileway som det främsta exemplet, som under den korta perioden 2019 till vintern 2021 förvärvade logistik för drygt 20 miljarder kronor varav drygt halva summan utgörs av två jätteaffärer med Castellum

De tekniska kraven på logistikfastigheter antas också öka inom den närmaste framtiden samtidigt som tillgången på attraktiv, kommunikationsnära mark krymper och tillståndsprocesserna blir längre. Däremed väntas tillgången på moderna logistiklokaler få allt svårare att hålla jämna steg med efterfrågan, varför investeringar i de ytor som finns kommer att betala sig allt bättre och tilldra sig allt större intresse från nya aktörer. (Topplistan publicerades ursprungligen i Fastighetsvärlden nr 1-2022 och avser de förhållanden som rådde då).

 

Ägare

1. Catena

Värde (mdr): 21,2 Yta (tkvm): 2.000
Grundat 1967 av Volvo. Inriktningen med logistik startade 2010. 2013 förvärvades Brinova Logistik och 2015 förvärvades Tribona.

2. Mileway

Värde (mdr): i.u. Yta (tkvm): 1.750
Sjösattes 2019 av den amerikanska fondförvaltaren Blackstone. Investerar i huvudsak nära storstäder i det så kallade last mile-segmentet.

3. Nyfosa

Värde (mdr): 7,3 Yta (tkvm): 856
Noterades 2018 efter avknoppning från Hemfosa. Sagax är med 13,57 procent av rösterna största aktieägare i bolaget, följt av Länsförsäkringar Fonder.

4. Logicenters

Värde (mdr): i.u. Yta (tkvm): 850
Grundades 2005 som NREP Logistics. Bolaget ägs i dag av NREP:s fyra fonder Nordic Strategies Fund II, III och IV samt NREP Income+.

5. Prologis

Värde (mdr): i.u. Yta (tkvm): 841
Noterat på New York-börsen. Grundat 1983, ombildat 1999 för att fokusera på logistikfastigheter. Verksamt i Sverige sedan 2002.

6. Corem

Värde (mdr): 17,2 Yta (tkvm): 817
Skapades ur bioteknikföretaget Biolight 2008 av Rutger Arnhult som alltjämt är bolagets största ägare. Förvärvade Klövern år 2021.

7. Castellum

Värde (mdr): 11,9 Yta (tkvm): 755
Sålde 2021 logistik för 5 miljarder till Blackstonebolaget Mileway. Största ägare är i dag Rutger Arnhult. Stor andel av beståndet utgörs av mindre lager.

8. SLP

Värde (mdr): 4,7 Yta (tkvm): 509
Bildades 2018 av Greg Dingizian, Peter Strand, Erik Selin och Mikael Hofmann, de tre förstnämnda är genom bolag också största ägare i SLP.

9. Wihlborgs

Värde (mdr): 5,4 Yta (tkvm): 485
Bolaget, med familjen Paulsson som största enskilda ägare, sålde 2020 logistik för 1,5 miljarder till Blackstone. I siffrorna ingår även produktionslokaler.

10. Kilenkrysset

Värde (mdr): i.u. Yta (tkvm): 430
Grundades av Jan Persson i Strängnäs 1990. Ägs i dag till 68 procent av Bocka- sjö Holding och Frankenius Equity,

11. Logistea

Värde (mdr): 2,0 Yta (tkvm): 305
Grundat som modeföretaget Odd Molly 2002. Köpte sin första fastighet 2019 och är sedan 2021 ett renodlat fastighetsbolag. Största ägare är Ilija Batljan.

12. Barings

Värde (mdr): 2,3 Yta (tkvm): 289
Global fondförvaltare bildad 2016 då Barings, Cornerstone, Babson och Wood Creek slogs samman. Rötterna i brittiska Barings Bank.

13. Slättö

Värde (mdr): 3,0 Yta (tkvm): 282
Fondförvaltare sedan 2013. Främst svenska och nordeuropeiska institutioner och pensionsfonder som placerare.

14. AXA Investment Managers

Värde (mdr): 5,0 Yta (tkvm): 275
Investeringsförvaltare grundad 1994 av den franska försäkringsjätten AXA.

15. Stendörren

Värde (mdr): 2,6 Yta (tkvm): 228
Bakgrund i Kvalitena, noterat sedan 2014. Huvudsakligen Mälardalsregionen.

16. Savills IM

Värde (mdr): 3,3 Yta (tkvm): 203
Fondförvaltare helägd av den brittiska fastighetsrådgivaren.

17. Deas Asset Management

Värde (mdr): 2,3 Yta (tkvm): 190
Dansk egendomsförvaltare som 2020 övertog Aberdeens nordiska verksamhet.

 


Jörgen Eriksson, Catena ”Med en stor portfölj blir risken mindre ifall någon enstaka blir vakant än om vi varit en liten aktör. Dessutom innebär vår storlek att vi har större möjligheter att följa med våra hyresgäster geografiskt och tillgodose deras lokaliseringsbehov. Vi har i dag en markbank om fem miljoner kvadratmeter och vi känner en stark efterfrågan från både befintliga och nya hyresgäster. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan