Topplistor

16 Största citygalleriorna

Cityhandeln kämpar i motvind. Den traditionella butikshandeln i citykärnan trängs ut allt mer och ett mer renodlat nöjesutbud med caféer och restauranger kommer i dess ställe.

Detta medan den vardagsnära handeln i allt högre utsträckning äger rum i ytterområdenas köplador.

Flera av de listade anläggningarna dras också med betydande vakanser. Ett motdrag från citygalleriorna, vilka nästan samtliga har sin grund i 60-talets varuhusboom, är att i stället för att konkurrera om samma kunder som förortscentrumen satsa på förfining och exklusivitet.

Topplistan visar uthyrningsbar butiksyta vilket utöver ren handel även inkluderar exempelvis restaurang, café och gymanläggningar men exkluderar kontor och lagerytor. Samtliga är belägna i en omgivning av utpräglad innerstadskaraktär. Listan är också en ögonblicksbild av dagsläget (avser oktober 2016) Flera  gallerior, som Hansa i Malmö men även Gallerian i Stockholm, är under tillbyggnad och kommer att i en nära framtid klättra på listan.

Galleria ort och ägare 

1. Nordstan, Göteborg

Butiksyta, kvm: 65.000
Vasakronan/Hufvudstaden/Castellum/F O Peterson Invigdes 1972 och var länge inte bara den största citygallerian utan den största gallerian i landet alla kategorier. I dag är man nedpetade till en sjundeplats. 35 miljoner besökare omsatte 4,2 miljarder kronor i de 200 butikerna förra året.

2. Triangeln, Malmö

Butiksyta, kvm: 33.000
Vasakronan Öppnade 1989 och har i dag drygt 120 olika butiker. Efter en omfattande renovering och ombyggnad år 2011–13 har vakanssituationen förbättrats.

3. Gallerian, Stockholm

Butiksyta, kvm: 29.000
AMF Fastigheter Öppnade 1976 och har i dag 86 butiker och restauranger. För närvarande byggs galleriakvarteret om till satsningen Urban Escape som står klart 2018 vilket innebär ökade handelsytor.

4. NK, Stockholm

Butiksyta, kvm: 24.000
Hufvudstaden Sammanställningens grand old lady. Varuhuset invigdes 1915 och det senaste tillskottet i form av källarplanet mot Sergels torg tillkom 1973. Butikerna (avdelningarna) är totalt 110 till antalet.

4. In-gallerian, Sundsvall

Butiksyta, kvm: 22.300
Diös Består av tre ursprungligen separata kvarter intill Stora torget med 40-tal butiker. Öppnade 2006. Delar av plan två har nyligen konverterats till kontor varför handelsytan minskat.

5. Galleria Boulevard, Kristianstad

Butiksyta, kvm: 21.300
Steen&Ström Det före detta Domusvaruhuset började byggas om 2012 och öppnade året efter. Innehåller nu ett 40-tal butiker. En tredje etapp med ytterligare 20 butiker är planerad men ej igångsatt.

6. Fältöversten, Stockholm

Trans. vol. 1 jul 15-30 jun 16: 36,8 Butiksyta, kvm: 20.000
AMF Fastigheter Slog upp portarna vid Karlaplan 1973. Genomgick en omfattande renovering 2003 och innehåller nu ett 60-tal butiker och restauranger.

7. Utopia, Umeå

Trans. vol. 1 jul 15-30 jun 16: 34,8 Butiksyta, kvm: 19.000
Balticgruppen I början av 2013 inleddes ombyggnaden av tidigare Kungspassagen i tre etapper och i mars 2015 stod gallerian med ett 40-tal butiker och restauranger helt klar.

8. Spiralen, Norrköping

Butiksyta, kvm: 18.600
Lundbergs Öppnade 1967 och genomgick 2012 en större ombyggnad då gallerian utökades med 1.400 kvm och åtta nya butiker. Samtidigt som Lithografen från 1893 byggdes samman med gallerian.

9. Kvarteret Igor, Västerås

Butiksyta, kvm: 17.500
Keva Den tidigare Arosiangallerian genomgick en omfattande ombyggnad 2008–10 i den tidigare ägaren Atrium Ljungbergs regi. Såldes till den finska pensionsförvaltaren Keva sommaren 2015.

10. Linden, Norrköping

Butiksyta, kvm: 16.900
Lundbergs Invigt 1977, sedan 2004 helägt av Lundbergs då halva den nuvarande gallerian förvärvades från Axfast. Utbudet består av cirka 70 butiker, caféer och restauranger.

11. Commerce, Skövde

Butiksyta, kvm: 16.300
Skandia Fastigheter Var när det öppnade 1966 Skaraborgs första köpcentrum. Byggdes 1990 samman med Domusvaruhuset. Innehåller cirka 50 butiker. Skandia förvärvade gallerian från Boultbee år 2010.

12. Ringen, Stockholm

Butiksyta, kvm: 16.000
AMF Fastigheter Öppnade 1982 och utgjorde bottenplanet i den då nybyggda bostadsfastigheten i korsningen Ringvägen/Götgatan. Har byggts om och ut 1996 och 2004 och innehåller cirka 50 butiker.

13. Punkt, Västerås

Butiksyta, kvm: 16.000
Agora Innehåller ett 30-tal butiker, marknadsförd tillsammans, och fysiskt förbunden med den något mindre Gallerian. Båda anläggningarna förvärvades från Carlyle sommaren 2016.

14. Gallerian Nian, Gävle

Butiksyta, kvm: 15.000
Nordic Retail Fund Öppnade 1973 vid Stortorget. En genomgripande ombyggnad gjordes 2003-04. Innehåller i dag ett 40-tal butiker.

16. Caroli City, Malmö

Butiksyta, kvm: 14.900
Agora Öppnade 1967. Återinvigdes 2013 efter en omfattande renovering. Förvärvades sommaren 2014 av den nuvarande ägaren från Profi. Caroli City rymmer i dag ett 30-tal butiker och restauranger.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan