Topplista

16 Ledande juristerna 2021/22

Affärsvolymerna fortsatte att stiga för flertalet av de fastighetsjuridiska rådgivarna under 2021–22. FV listar här de 16 ledande advokatfirmorna.

Omsättningsrekord på fastighetsmarknaden under 2021 gjorde tydliga avtryck i merparten av de stora fastighetsjuridiska rådgivarnas uppdragsvolym under perioden. Det manifesteras inte minst av det faktum att den sammanlagda transaktionsvolymen för de 16 juristhusen med högst sammanräknad affärsvolym var nästan exakt 100 miljarder kronor högre under perioden 1 juli 2021 till den 30 juni 2022 än under den föregående perioden. Heimstadens förvärv av Akelius samt refinansieringen av Mileway är två exempel på stora uppdrag som medverkat till ökningen. Finanseringsuppdrag bidrar i många fall tillbetydande delar av totalvolymen. Omkastningarna på listan är stora och topptrion är utbytt i sin helhet jämfört med 2020–21. Ny på listan är Glimstedts avknoppning, Born Advokater, i Stockholm.

Rankinglistan bygger liksom tidigare på summan av de underliggande fastighetsvärdena i de inom perioden avslutade transaktionerna samt eventuella finansieringsuppdrag som de byråer som valt att rapportera in uppgifter har haft.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022)

 

Advokatbyrå och ledande fastighetsjurist

1. Roschier

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 165,2 Föregående period: 49,7
M. Hedén, L. Hybbinette: Roschier har bland annat medverkat i Blackstones rekapitalisering av Mileway, den största privata fastighetsaffären någonsin.

2. DLA Piper

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 86,3 Föregående period: 72,2
G. Ström, A. Malmström: Biträdde under perioden bland annat Heimstaden i förvärvet av Akelius samt Kilenkrysset i markaffären med Panattoni.

3. Wistrand

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 84,0 Föregående period: 116,0
F. Råsberg, L. Gahnström: Biträdde under perioden SBB vid försäljning av fastigheter inom statlig infrastruktur till jv med Kåpan Pensioner.

4. Vinge

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 75,5 Föregående period: 147,8
n. winnberg, a. heintze: Medverkade som rådgivare till Allianz vid investeringen i Heimstaden Bostads svenska del av Akeliusportföljen.

5. Cederquist

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 72,4 Föregående period: 49,5
E. Åslund, C. Johard: Cederquist har bland annat agerat rådgivare åt Stenvalvet vid försäljningen av 13 fastigheter, främst äldreboenden, till Altura.

6. Born Advokater

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 70,1 Föregående period: NY
E. Borgblad, J. Litborn: Ett av de större uppdragen under perioden var Stenhus Fastigheters förvärv av Maxfastigheter, där Born företrädde Stenhus.

7. TM & Partners

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 69,0 Föregående period: 70,0
C. Rudels, S. Mahmoudi: Biträdde ett jv melan Obos och JM, en av de största byggrättsaffärerna under perioden, förvärvet av Lyckebacken 5 i Lund.

8. Setterwalls

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 56,2 Föregående period: 58,3
P. Olofsson: Företrädde bland annat Folksamgruppen vid förvärv av tre fastigheter på och nära Sveavägen i Stockholm från AMF Fastigheter.

9. Linklaters

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 50,8 Föregående period: NY
A. Eriksson, M. Lidman: Byrån var bland annat ansvarig legal rådgivare till Akelius i deras avyttring av hela sin fastighetsportfölj i Sverige till Heimstaden.

10. Lindahl

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 43,7 Föregående period: 41,1
J. Tollgerdt, J. Berg: Biträdde Brinova vid förvärv av fyra cityfastigheter i Hel- singborg samt Klarabo vid förvärv av totalt 877 hyreslägenheter i Östersund.

11. Wigge & Partners

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 39,8 Föregående period: 46,6
P. Forslund, D. Unger: Har under perioden biträtt Halmslätten vid försäljningen av sin fastighetsportfölj till Catena samt John Mattson vid förvärvet av HEFAB.

12. Cirio Advokatbyrå

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 33,4 Föregående period: 26,1
J. Hessius, M. Björkander: Under perioden biträde till ägarna i SHH Bostad vid försäljningen till Fabege. Även bistått Obos och Sagax i flera transaktioner.

13. AG Advokat

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 33,0 Föregående period: 27,0
J. Gadd, J. Lindberg: Under perioden har man bland annat biträtt Industricentralen vid försäljningen av Blästern 15 till Atrium Ljungberg.

14. Falkenborn

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 30,6 Föregående period: 20,4
E. Gylder, K. Falkenborn: Agerade under perioden juridisk rådgivare till Intea vid förvärvet av polishuset och häktet i Helsingborg från Castellum.

15. Real Advokatbyrå

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 26,7 Föregående period: 16,3
M. Laag, D. Jönsson: Real rådgav NREP vid förvärvet av Vällingby centrum från Svenska Bostäder samt Altura vid förvärvet av 13 fastigheter från Stenvalvet.

16. Schjødt

Trans. vol. 1 jul 21-30 jun 22: 18,5 Föregående period: 15,5
C. Andersson: Ett av de större uppdragen var att byrån företräde TIAA och Nuveen i samband med deras förvärv av Green Storage och 24Storage.

 


Lisa Hybbinette, Roschier: ”Det har varit ett rekordår för oss. Både när det gäller storleken på transaktionerna och antalet transaktioner. Marknaden har varit het och vi har haft förmånen att få jobba med dem som varit bland de mest aktiva. Det har gjort att vi även behövt nyanställa. Under förra året knöt vi till oss två nya senior associates och i augusti anställde vi tre juniora medarbetare. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan