Topplistor

15 största ägarna av samhällsfastigheter

De privata ägarna inom samhällsfastighetssegmentet fortsätter både att växa i volym och bli allt fler. FV listar här de 15 största ägarna.

I takt med att befolkningen i landets storstadsregioner växer i bägge ändar av åldersspannet bibehålls behovet av nya skolor och äldreboenden. Den ekonomiska bördan för kommunerna att hålla jämna steg med detta behov blir på många håll också alltmer kännbar, vilket öppnar för privata initiativ, både på projektutvecklings- och förvaltningssidan. I sammanställningen till höger listar vi de största förvaltande bolagen efter aktuellt marknadsvärde. För att undvika göra detta till en sammanställning över landets största kommuner och regioner er intressantare har vi medvetet valt bort dessa bland ägarna.

Jämfört med vår motsvarande sammanställning år 2020 är SBB:s marknadsvärde fördubblat efter att bland annat ha absorberat Offentliga Hus. Nya är också Altura, Vectura och Northern Horizion.

Vi har räknat fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för samhällsservice. Det vill säga förutom vård, skola och omsorg även rättsväsende och andra former av skattefinansierad samhällsservice

(Topplistan publicerades i Fastighetsvärlden nr 4-2022 och avser de förhållanden som rådde då.)

Ägare

1. Akademiska Hus

Yta (tkvm): 3.260 Värde (mdr): 98,9
Caroline Arehult Värdet av bolagets beslutade och planerade projekt uppgår till sammanlagt 14 miljarder kronor. Albano i Stockholm, Natrium i Göteborg samt Forum Medicum i Lund dominerar portföljen.

2. SBB

Yta (tkvm): 2.060 Värde (mdr): 71,6
Ilija Batljan Förvärvade i början av året samhällsfastighetsutvecklaren Odalen. Sålde även vid samma tidpunkt fastigheter för nära 3 miljarder kronor till Svenska Myndighetsbyggnader, ett jv mellan SBB och Kåpan Pensioner.

3. Hemsö

Yta (tkvm): 1.412 Värde (mdr): 53,2
Nils Styf Efter att tidigare uteslutande ha varit verksamma inom skolor samt vård- och omsorgsfastigheter så har idrottsanläggningar på senare tid kommit att utgöra en allt större del av bolagets verksamhet.

4. Specialfastigheter

Yta (tkvm): 1.110 Värde (mdr): 34,5
Åsa Hedenberg Målsättningen är att årligen investera minst 1,2 miljarder kronor i projekt. Merparten av de nu pågående har Kriminalvården som hyresgäst. Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten från 180 till 320 platser är det största.

5. Castellum

Yta (tkvm): 725 Värde (mdr): 20,8
Rutger Arnhult Merparten av beståndet utgörs av polishus och domstolar. Bygger för närvarande åt Domstolsverket i Malmö och Jönköping.

6. Intea

Yta (tkvm): 450 Värde (mdr): 18,3
Henrik Lindekrantz Bygger för närvarande ett nytt rättscentrum med polishus och häkte i Kristianstad. Ska även utveckla nya lokaler för högskolan där.

7. Rikshem

Yta (tkvm): 603 Värde (mdr): 17,3
Anette Frumerie Fokus på förskolor, skolor och äldreboenden. Avyttrade förra året 15 samhällsfastigheter om 14 000 kvadratmeter till SBB i Västerås.

8. Stenvalvet

Yta (tkvm): 593 Värde (mdr): 16,3
Maria Lidström Bolagets största hyresgäst är Polismyndigheten men man är även stora på lokaler för äldreboenden, skolor och rättsväsende.

9. Svenska Myndighetsbyggnader

Yta (tkvm): 598 Värde (mdr): 15,0
Fredrik Hedén Joint-venture mellan SBB och Kåpan Pensioner. Fokus på fastigheter för rättsväsende, försvar och myndigheter.

10. Altura

Yta (tkvm): 250 Värde (mdr): 13,5
Dorotea Stellmach Helägt dotterbolag till NREP. Fastighetsutvecklare med fokus på äldreboenden och skolfastigheter.

11. Vacse

Yta (tkvm): 189 Värde (mdr): 9,0
Fredrik Linderborg Nischade mot polis- och domstolsväsende. Uppför nya lokaler för tingsrätten i Borås och Norrköping.

12. Vectura

Yta (tkvm): 138 Värde (mdr): 6,6
Joel Ambré Grundat 2012 och helägt dotterbolag till Wallenbergs Investor. Profilerade mot omsorgs- och trygghetsboenden.

13. Northern Horizon/Nordiska Vårdhem

Yta (tkvm): 98 Värde (mdr):6,5 
Jonas Nolin Fondförvaltare med säte i Köpenhamn. Köpte bland annat Villa Brogården av Skanska för 260 miljoner kronor år 2020.

14. Skandia Fastigheter

Yta (tkvm): 110 Värde (mdr): 5,0
Åke Pettersson Utvecklar den nyligen inköpta fastigheten Botan i Göteborg till 7.000 kvadratmeter skollokaler till Jensen Education.

15. Fastpartner

Yta (tkvm): 156 Värde (mdr): 4,3
Sven-Olof Johansson Merparten av segmentet skola och vård, som svarar för 12 procent av bolagets hyresintäkter återfinns i blandfastigheter.

 


Caroline Arehult, Akademiska Hus ”Akademiska Hus är sedan länge en stor och etablerad aktör inom segmentet med fokus på ett långsiktigt ägande. Som statligt bolag vill vi vara en förebild i den hållbara omställningen. För att nå vårt mål om en klimatneutral verksamhet måste vi verka för ett mer effektivt nyttjande av vårt befintliga fastighetsbestånd och inte se nybyggnation som ett förstahandsval. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan