Topplista

10 Största Advokaterna

Det är rekordår även för fastighetsjurister. Fastighetsvärlden har sammanställt en lista över de tio mest anlitade fastighetsadvokaterna.

LIKSOM FÖRRA ÅRETS är det byråernas totala transaktionsvolymvolym, det vill säga samtliga jurister och, i förekommande fall, regionkontor som bildar totalsumman. Transaktionsvolymen har räknats fram genom att köpeskillingen eller, vid bolagsförvärv, det underliggande fastighetsvärdet i de affärer där byrån biträtt endera den köpande eller säljande parten summerats.
Bytesaffärer har räknats som värdet på de fastigheter den aktuella byråns klient avyttrar. Med affärer avses både rena fastighetsförvärv och finansieringsuppdrag. Har byrån i något fall skött både och, räknas dock affären enligt gängse praxis bara en gång. I totalsumman ingår avslutade affärermellan den 1 januari och 25 september 2006. Listan grundar sig på information från byråerna. Sekretess förhindrar tidningen från att kontrollera angivna transaktionsvolymer.

Advokatbyrå

1. Mannheimer Swartling

Trans. vol. (mdr): 74,9 Ledande fast. jur.: Klas Wennström
Mannheimer Swartling fastighetsgrupp består i dagsläget av 50 personer fördelat på storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö. Byrån är även representerad med svensktalande personal i Tyskland och Ryssland. Under året har Manneheimer biträtt CLS Holdings vid försäljningen av fastigheter i Solna Business Park till Fabege. En annan affär är Tornets försäljning av 48 fastigheter till GE Real Estate.

2. Glimstedt

Trans. vol. (mdr): 47,4 Ledande fast. jur.: Jan Litborn
Glimstedts fastighetsgrupp leds i Stockholm av Jan Litborn och i Göteborg av advokat Anders Wennergren. Under året har Glimstedt biträtt Fabege vid förvärvet av Tornet. Ett annat uppdrag särskilt värt att nämna är Fabeges förvärv av CLS Holdings fastighetsbestånd i Solna Business Park. Vid båda transaktionerna biträddes Fabege av advokat Jan Litborn.

3. Advokatfirman Vinge

Trans. vol. (mdr): 42,0 Ledande fast. jur.: Stefan de Hevesy
Vinge med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö har biträtt bland andra GE Real Estates förvärv av 48 fastigheter från Fastighets AB Tornet för cirka 3,8 miljarder kronor. Byrån räknar med att slutföra affärer för ytterligare 10-15 miljarder i innan året är till ända.

4. Advokatfirman Cederquist

Trans. vol. (mdr): 41,0 Ledande fast. jur.: Erika Åslund
Cederquist har biträtt Boultbee vid två affärer under året. Dels köpet av 71 affärsfastigheter från Kungsleden i januari dels köpet av fem köpcentra, bland annat Center Syd från Keops. Av den totala Trans. vol.en avser nära 35 miljarder fastighetsfinansieringar.

5. Maqs

Trans. vol. (mdr): 38,0 Ledande fast. jur.: Patric Olofsson
Maqs har under året bland annat representerat London & Regional i samband med försäljningen av SEB:s huvudkontor i Rissne. Byrån har även företrätt ett joint venture-bolag mellan GE Real Estate och London & Regional, vid försäljningen av 14 logistikfastigheter till Northern Logistics Properties. Maqs företräder även Steen & Ström på löpande basis i samband med deras förvärv och byggnationer av
shoppingcenter.

6. Kilpatrick Stockton Advokat

Trans. vol. (mdr): 33,1 Ledande fast. jur.: Nils Sköld
Kilpatrick Stockton biträdde bland annat Kungsleden i samband med dess försäljning av en bostadsportfölj om 130 fastigheter till Erik Selin Fastighets AB. Byrån har även biträtt Crown Property Management samt NIAM Fond III i samband med deras försäljning av en detaljhandelsportfölj om cirka 80 fastigheter till AXA Real Estate.

7. Linklaters

Trans. vol. (mdr): 17,4 Ledande fast. jur.: Per Nyberg
Linklaters har under många år varit framgångsrikt vid fastighetstransaktioner. Det senaste året har advokatfirman bland annat biträtt AXA Real Estate Investment Managers i förvärvet av 82 fastigheter i Sverige för nära 1,3 miljarder kronor

8. Wistrand

Trans. vol. (mdr): 16,2 Ledande fast. jur.: Lennart Ernstson

Wistrands fastighetsgrupp består av elva jurister, varav tre tillkommit under året. De är fördelande på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetet leds av juristerna Tommy Grönberg, Robert Kullgren, Christer Elander, Lennart Ernstson, Jan Sjöberg och Fredrik Råsberg. Med hänsyn till klientsekretessen avböjer byrån attredovisa några transaktionsexempel.

9. Advokatfirman Lindahl

Trans. vol. (mdr): 16,1 Ledande fast. jur.: Lars Fredborg
Bland Lindahls uppdrag under årets kan nämnas Sagax förvärv av Romben 3 för cirka 265 miljoner kronor där Lindahl företrädde Sagax. Vidare har byrån medverkat vid refiniansieringen av Salwa/TRESAB (Terminal Real Estate Sweden AB). Lindahl företrädde finansiären Aareal Bank.

10. AJB Bergh Advokatbyrå

Trans. vol. (mdr): 13,0 Ledande fast. jur.: Magnus Björkander

Byrån företrädde Kungsleden i den stora försäljningen om 172 fastigheter till Keops. Ytterligare exempel är byråns medverkan i den svenska delen av The Blackstone Groups förvärv av en europeisk hotellfastighetsportfölj i vilken Sheraton i Stockholm ingick.

KOMMENTAR: Klas Wennström, Mannheimer Swartling

–Det är glädjande att aktiviteten i branschen är fortsatt hög och att vi har fått fortsatt förtroende från våra klienter. Jag tror att det är vår starka närvaro inte bara i Stockholm utan i alla storstadsregioner samt att vi dessutom har en stor mängd finansieringsuppdrag som gör att vi kan redovisa den här Trans. vol.en.

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan