Swedbank

Senaste nyheterna om Swedbank.


Swedbank: Slut på räntehöjningar – men nedgången dröjer

Swedbank räknar med att det är slut med räntehöjningar från Riksbanken. Bolåneräntorna har toppat men nedgången dröjer tills Riksbanken sänker styrräntan i juni 2024. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Swedbank: ”Bostadspriserna har inte nått botten”

Efter sex kvartal med sjunkande värden vände Swedbank Boindex upp under årets tredje kvartal. Lägre bostadspriser samt lägre el- och uppvärmningskostnader är förklaringen. Fortsatt stigande bolåneräntor talar för att bostadspriserna ännu inte nått botten, uppger Swedbank.

Swedbank: Räntorna väntas stiga till 5 procent

Räntorna har under juni stigit i spåren av ett förnyat fokus på centralbanker och deras kamp mot inflationen. I Sverige väntas de rörliga bolåneräntorna stiga till 5 procent mot slutet av året. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.  Första sänkning väntas april 2024, enligt bankens prognos.

Balder hyr ut 4.800 kvm till storbank

Köpte kontorsfastigheten 2016 för 400 mkr.

Swedbanks analys: Dubbla dubbelhöjningar väntar

På onsdag meddelar Riksbanken sitt beslut om räntan. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson tror liksom många andra på en dubbelhöjning – och han tror på ytterligare en dubbel därefter.

Swedbank reviderar upp ränteprognosen

Den senaste tidens oro på de finansiella marknaderna har genererat volatila och fallande marknadsräntor. Förutsatt att bankoron bedarrar räknar Swedbanks makroekonomer med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan fram till sommaren. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Swedbank: Tre räntehöjningar till

Svensk ekonomi bromsar in markant. Inflationstoppen är här men Riksbanken väntas fortsätta höja räntan fram till sommaren. I början på nästa år bör räntesänkningar bli aktuella. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Swedbank: Räntetoppen är nära

Swedbanks makroekonomer tror på fortsatt stigande räntor under det första halvåret 2023. Men prognosen för rörliga bolåneräntor revideras ned och de väntas toppa på 4 procent under början av året. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Swedbank: Fortsatt stigande boräntor – men takten bromsar in

Swedbanks makroekonomer tror på stigande räntor i närtid, men förutser något lägre uppgångar än tidigare prognos. De rörliga bolåneräntorna väntas toppa något under 5 procent i början av nästa år. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank

Storbank: ”Vi har ingen röd lista”

Flera varningar.

Swedbank: Räntorna väntas toppa på 5 procent

”Samtidigt bedömer vi att en serie räntesänkningar kommer inledas om ungefär ett år”.

Swedbank: En tuff vinter väntar regionerna

Tillväxten i Sveriges regioner mattas av när hushållens konsumtion, företagens investeringar och bostadsmarknaden bromsar in. I kölvattnet av den turbulenta ekonomin slår inflationen särskilt hårt mot vissa regioner, det visar Swedbank regional utblick, en ny rapport från Swedbank.

Börsinvesterarna är rädda för fastigheter

Många litade på centralbankerna som sa att inflationen var övergående, men den var exploderande! Nu tittar aktieinvesterarna bara på räntorna.

Swedbanks nya prognos för räntan

Inflationen fortsätter att stiga snabbt vilket bidrar till att Riksbanken höjer styrräntan i rask takt under hösten. Det innebär att marknadsräntor fortsätter uppåt i närtid, men att de planar ut kring årsskiftet när centralbankerna slår av på räntehöjningstakten. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbanks makroekonomer.