Solna

Senaste nyheterna om Solna.


Wasas huvudkontor kan komma att säljas

Samgåendet mellan Wasa och Länsförsäkringar kan nu få konsekvenser även på fastighetsmarknaden. De båda företagens huvudkontor skall enligt planerna samlokaliseras …

NCC satsar 300 mkr på tillbyggnad av huvudkontoret

NCC kommer att bygga till sitt huvudkontor i Solna med ytterligare 17 500 kvm i en ny byggnad. Tanken är …

Realia säljer två fastigheter i Solna

Realia Fastighets AB säljer fastigheten Nyckeln 2 till Storstockholms Fastighets AB och fastigheten Hälla 15 till Solporten Fastighets AB för …

Ökade hyresskillnader i Stockholms län

Flera bostadsbolag i Stockholms kranskommuner har mer eller mindre permanenta hyresrabatter och dessutom har många av dess fryst hyrorna under …

Byggrätternas värde stiger i Stockholm

Värdet av byggrätter för kontor och bostäder stiger nu i Stockholmsområdet, även om det ännu är långt kvar till 80-talets …

Byggrätter attraktiva igen

Nu börjar byggrätterna åter bli attraktiva. Låga räntor, bättre konjunktur och bostadsbrist i vissa kommuner har gjort välbelägen mark intressantare …

Järfälla bygger mest för närvarande

Det låga bostadsbyggandet nämns nu alltmer som ett stort problem. Det finns dock en ljusning runt hörnet. För närvarande är …

Realia köper fastigheter av LRF

Realia har av Lantbrukarnas Ekonomi AB förvärvat fastigheten Tomteboda 1 i Solna för 52 mkr. Fastigheten innehåller sex bostadshus med …

Handelsbanken Liv säljer till Trygg-Hansa Liv

Handelsbanken säljer sina kontors- och bostadsfastigheter i Stockholm, Solna och Göteborg till Trygg-Hansa Liv för ca 600 mkr. Totalt innehåller …

Tornet köper Fundament

Tornets dotterbolag Mälartornet har förvärvat Industrivärdens fastighetsbolag Fundamentmed för 573 Mkr. Tornet betalar kontant, övertar lån om ca 100 Mkr …

JM köper mark i Solna

JM har tecknat ett avtal med Solna kommun om markköp samt option om markköp. I ett första steg förvärvar JM …

JM och Piren gör stor fastighetsaffär

JM säljer Täby Centrum samt Hallunda Centrum till Piren för 1.700 Mkr. Samtidigt köper bolaget Pirens kontorsfastigheter för 740 Mkr. …

SAS säljer Hagaterminalen till Solna Stad

SAS har sålt den s k Hagaterminalen vid Hagaparken i Solna kommun. Köpare är Solna Stad och köpeskillingen anges till …

Nybyggnad längs nationalstadsparken

En rad byggprojekt kommer att geomföras i nära anslutning till nationalstadsparken och något även inne i själva parken. Detta framgår …