Solna

Senaste nyheterna om Solna.


NCC satsar 300 mkr på tillbyggnad av huvudkontoret

NCC kommer att bygga till sitt huvudkontor i Solna med ytterligare 17 500 kvm i en ny byggnad. Tanken är …

Realia säljer två fastigheter i Solna

Realia Fastighets AB säljer fastigheten Nyckeln 2 till Storstockholms Fastighets AB och fastigheten Hälla 15 till Solporten Fastighets AB för …

Ökade hyresskillnader i Stockholms län

Flera bostadsbolag i Stockholms kranskommuner har mer eller mindre permanenta hyresrabatter och dessutom har många av dess fryst hyrorna under …

Byggrätternas värde stiger i Stockholm

Värdet av byggrätter för kontor och bostäder stiger nu i Stockholmsområdet, även om det ännu är långt kvar till 80-talets …

Byggrätter attraktiva igen

Nu börjar byggrätterna åter bli attraktiva. Låga räntor, bättre konjunktur och bostadsbrist i vissa kommuner har gjort välbelägen mark intressantare …

Järfälla bygger mest för närvarande

Det låga bostadsbyggandet nämns nu alltmer som ett stort problem. Det finns dock en ljusning runt hörnet. För närvarande är …

Realia köper fastigheter av LRF

Realia har av Lantbrukarnas Ekonomi AB förvärvat fastigheten Tomteboda 1 i Solna för 52 mkr. Fastigheten innehåller sex bostadshus med …

Handelsbanken Liv säljer till Trygg-Hansa Liv

Handelsbanken säljer sina kontors- och bostadsfastigheter i Stockholm, Solna och Göteborg till Trygg-Hansa Liv för ca 600 mkr. Totalt innehåller …

Tornet köper Fundament

Tornets dotterbolag Mälartornet har förvärvat Industrivärdens fastighetsbolag Fundamentmed för 573 Mkr. Tornet betalar kontant, övertar lån om ca 100 Mkr …

JM köper mark i Solna

JM har tecknat ett avtal med Solna kommun om markköp samt option om markköp. I ett första steg förvärvar JM …

JM och Piren gör stor fastighetsaffär

JM säljer Täby Centrum samt Hallunda Centrum till Piren för 1.700 Mkr. Samtidigt köper bolaget Pirens kontorsfastigheter för 740 Mkr. …

SAS säljer Hagaterminalen till Solna Stad

SAS har sålt den s k Hagaterminalen vid Hagaparken i Solna kommun. Köpare är Solna Stad och köpeskillingen anges till …

Nybyggnad längs nationalstadsparken

En rad byggprojekt kommer att geomföras i nära anslutning till nationalstadsparken och något även inne i själva parken. Detta framgår …