Solna

Senaste nyheterna om Solna.


Posten bygger huvudkontor på ca 20000 kvm i Solna

Igår presenterade Posten vinnaren i arkitekttävlingen om utformningen av det nya huvudkontoret. Det är BSK Arkitekter AB som ritat det …

Kungsleden gör liten vinst på många försäljningar

Under april och maj har Kungsleden fortsatt att göra fastighetsaffärer. Totalt har 19 fastigheter sålts för totalt 43,9 Mkr vilket …

NCC blev vit riddare i marktvist i Solna

I slutet av 80-talet gjordes flera markaffärer där Solna stad sålde mark i Frösundaområdet för betydande belopp till flera olika …

CLS skruvar upp hyran i Solna

CLS Holdings håller sakta men säkert på att lyfta standard och hyresnivåer i det fastighetsbestånd som bolaget förvärvade i Virebergs …

Besqab köper resterande del av Vasahem

Besqab Projekt och Fastigheter AB förvärvar resterande 67 procent av aktierna i AB Vasahem från Humlegården och Lennart Ericsson Fastigheter …

Gyllenforsens del i affären

I går redogjordes främst för JMs del av den bytesaffär som Gyllenforsen och JM genomfört. För Gyllenforsens del innebär affären …

JM och Gyllenforsen fullföljer affär

För någon månad sedan gjordes ett preliminärt avtal mellan JM och Gyllenforsen angående byten av fastigheter, affären har nu slutförts. …

Jätteuthyrning till MCI Worldcom av Wihlborgs

För dryga året sedan köpte Wihlborgs in den stora fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna med vetskap om att den skulle …

Kraftig kritik mot Solnabostäders konsultledning

Hyresgästföreningen är inte nådig i sin kritik mot Solna kommuns beslut att låta konsulttrion Hans Adauktusson, Per Wallgård och Charlotte …

420 bostäder i ”nygammal” Filmstad

Nu har kommunledningen i Solna godkänt den första delen av det detaljplaneförslag som tagits fram för delar av Filmstaden-området i …

Drott förvärvar ytterligare i Stockholm

Drott har köpt två fastigheter i Stockholm för 216 Mkr och en i Solna för 40 Mkr. Bägge fastigheterna i …

Piren satsar 300 Mkr till i Solna

Även om Piren redan tidigare byggt om och till Solna Centrum så har bolaget letat på nya möjligheter att utveckla …

Stena realiserar ännu mer

Stena har utöver affärerna med Wallenstam gjort ytterligare en affär på fastigheter i Råcksta. För 92,5 Mkr har ca 14600 …

Drott köpte Rehab för 34 Mkr

Genom sitt köp av aktierna i Rehab kom Drott över sju bostadsfastigheter i Stockholm och Solna samt därtill ett kontorsprojekt …