Tornet köper Fundament

Tornets dotterbolag Mälartornet har förvärvat Industrivärdens fastighetsbolag Fundamentmed för 573 Mkr. Tornet betalar kontant, övertar lån om ca 100 Mkr …

JM köper mark i Solna

JM har tecknat ett avtal med Solna kommun om markköp samt option om markköp. I ett första steg förvärvar JM …

JM och Piren gör stor fastighetsaffär

JM säljer Täby Centrum samt Hallunda Centrum till Piren för 1.700 Mkr. Samtidigt köper bolaget Pirens kontorsfastigheter för 740 Mkr. …

SAS säljer Hagaterminalen till Solna Stad

SAS har sålt den s k Hagaterminalen vid Hagaparken i Solna kommun. Köpare är Solna Stad och köpeskillingen anges till …

Nybyggnad längs nationalstadsparken

En rad byggprojekt kommer att geomföras i nära anslutning till nationalstadsparken och något även inne i själva parken. Detta framgår …