Mandamus fortsätter sin koncentration

”Under andra kvartalet har Mandamus avyttrat sammanlagt sex fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om cirka 74 Mkr. Det har resulterat i en total avyttringsvinst om cirka 15 Mkr. Det är bl.a. tre bostadsfastigheter som har avyttrats, en i vardera Kungsbacka, Burlöv och Solna med en total uthyrningsbar area om 7227 kvm innehållande 73 lägenheter. Övriga tre fastigheter är kontors- och industrifastigheter i Järfälla, Ljungby och Helsingborg med en total uthyrningsbar area om 11781 kvm. I samband med försäljningen av kontorsfastigheten i Ljungby förvärvade Mandamus samtidigt en bostadsfastighet på 1880 kvm för 8,7 Mkr. Den sammanlagda avyttringsvinsten, 15Mkr, för andra kvartalets fastighetsförsäljningar motsvarar drygt 25 \% av sålda fastigheters bokförda värde. Samtidigt innebär försäljningarna ett driftnettobortfall på cirka 5,2 Mkr för en 12 månaders period, den förvärvade fastigheten beräknas ge ett årligt driftnetto om 0,8 Mkr.Mandamus VD Anders Johansson kommenterar affärerna:­Genom dessa avyttringar koncentreras verksamheten ytterligare mot tillväxtområden och bostadsfastigheter. Tillsammans med första kvartalets avyttringar har vi nu avyttrat 23 fastigheter i år för en total försäljningssumma om drygt 230 Mkr. Erhållen förstärkning av kassaflödet har bidragit till finansiering av bolagets förvärv av bostadsfastigheter inom Storstockholmsområdet under första kvartalet. Vår strategi är att växa inom av Mandamus definierade tillväxtområden; Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad, vilket genomförda förvärv och avyttringar under första halvåret tydligt markerar. ”

Fler Nyheter från förstasidan

Rik privatfamilj vill köpa

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nytt miljardköp i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2023

Två månader in på året summerar de 20 största uthyrningarna till totalt cirka 57.000 kvm

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Tillbaka till förstasidan