Mandamus fortsätter sin koncentration

”Under andra kvartalet har Mandamus avyttrat sammanlagt sex fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om cirka 74 Mkr. Det har resulterat i en total avyttringsvinst om cirka 15 Mkr. Det är bl.a. tre bostadsfastigheter som har avyttrats, en i vardera Kungsbacka, Burlöv och Solna med en total uthyrningsbar area om 7227 kvm innehållande 73 lägenheter. Övriga tre fastigheter är kontors- och industrifastigheter i Järfälla, Ljungby och Helsingborg med en total uthyrningsbar area om 11781 kvm. I samband med försäljningen av kontorsfastigheten i Ljungby förvärvade Mandamus samtidigt en bostadsfastighet på 1880 kvm för 8,7 Mkr. Den sammanlagda avyttringsvinsten, 15Mkr, för andra kvartalets fastighetsförsäljningar motsvarar drygt 25 \% av sålda fastigheters bokförda värde. Samtidigt innebär försäljningarna ett driftnettobortfall på cirka 5,2 Mkr för en 12 månaders period, den förvärvade fastigheten beräknas ge ett årligt driftnetto om 0,8 Mkr.Mandamus VD Anders Johansson kommenterar affärerna:­Genom dessa avyttringar koncentreras verksamheten ytterligare mot tillväxtområden och bostadsfastigheter. Tillsammans med första kvartalets avyttringar har vi nu avyttrat 23 fastigheter i år för en total försäljningssumma om drygt 230 Mkr. Erhållen förstärkning av kassaflödet har bidragit till finansiering av bolagets förvärv av bostadsfastigheter inom Storstockholmsområdet under första kvartalet. Vår strategi är att växa inom av Mandamus definierade tillväxtområden; Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad, vilket genomförda förvärv och avyttringar under första halvåret tydligt markerar. ”

Missa inte! Heldag om Solna, Sundbyberg, Järfälla, Kista och Sollentuna

Onsdag den 25 september, NOD-huset, Kista.
Klicka här för mer info!

Missa inte! Nya utmaningar vid Öresund

Måndag 16 september 2019, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan