Mandamus fortsätter sin koncentration

”Under andra kvartalet har Mandamus avyttrat sammanlagt sex fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om cirka 74 Mkr. Det har resulterat i en total avyttringsvinst om cirka 15 Mkr. Det är bl.a. tre bostadsfastigheter som har avyttrats, en i vardera Kungsbacka, Burlöv och Solna med en total uthyrningsbar area om 7227 kvm innehållande 73 lägenheter. Övriga tre fastigheter är kontors- och industrifastigheter i Järfälla, Ljungby och Helsingborg med en total uthyrningsbar area om 11781 kvm. I samband med försäljningen av kontorsfastigheten i Ljungby förvärvade Mandamus samtidigt en bostadsfastighet på 1880 kvm för 8,7 Mkr. Den sammanlagda avyttringsvinsten, 15Mkr, för andra kvartalets fastighetsförsäljningar motsvarar drygt 25 \% av sålda fastigheters bokförda värde. Samtidigt innebär försäljningarna ett driftnettobortfall på cirka 5,2 Mkr för en 12 månaders period, den förvärvade fastigheten beräknas ge ett årligt driftnetto om 0,8 Mkr.Mandamus VD Anders Johansson kommenterar affärerna:­Genom dessa avyttringar koncentreras verksamheten ytterligare mot tillväxtområden och bostadsfastigheter. Tillsammans med första kvartalets avyttringar har vi nu avyttrat 23 fastigheter i år för en total försäljningssumma om drygt 230 Mkr. Erhållen förstärkning av kassaflödet har bidragit till finansiering av bolagets förvärv av bostadsfastigheter inom Storstockholmsområdet under första kvartalet. Vår strategi är att växa inom av Mandamus definierade tillväxtområden; Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad, vilket genomförda förvärv och avyttringar under första halvåret tydligt markerar. ”

Fler Nyheter från förstasidan

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

UKÄ och Fazer hyr 3.200 kvm i Skanskas Sthlm 04

Se flera bilder på Skanskas nya kontorshus som byggs lite i det dolda bredvid det nya landmärket.

Wework och fastighetsägare delar på intäkter

Jätten intar även Norge. Har där valt en annan modell än i Sverige.

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Tillbaka till förstasidan