SEB till nytt kontor i Södertälje

Nordic PM har för fastighetsägaren Offentliga Hus räkning hyrt ut kontor i fastigheten Pyramiden 20 till SEB. Fastigheten som ligger …

Telge Fastigheter förvärvar 160 år gammal byggnad

Det handlar om fastigheten Södra 1:32, på Stationsplan 3, i Södertälje centrum. Svefa var Telges rådgivare i affären. Säljare var …

Serafim förvärvar i Moraberg

Den aktuella fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 2.000 kvm. I samband med förvärvet skriver den tidigare ägaren på …

JM förvärvar byggrätter i Södertälje

JM har tecknat avtal med Södertälje kommun om förvärv av fastigheten Karleby 4:1 m. fl. i Södertälje, Stockholm. Fastigheten har …

Specialfastigheter bygger ut Hall med 120 platser

Nu har det första spadtaget tagits för en nybyggnad på kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje kommun. Byggprojektet innebär att ett en …

Stadsrum erbjuder ”hemlöst” O’learys hotellplats

När Stadsrum utvecklar ett nytt Clarion Hotel i Södertälje, vid Marenviken, så rivs det gamla ”McDonaldshuset” där O’learys och restaurangen …

Catena köper mer i Södertälje

Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66 100 kvm, ligger intill det 1.000.000 kvm stora området Gerstaberg 1:7 som …

Offentliga Hus köper tomträtt i Södertälje

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Anders Ivarsson AB med flera om förvärv av tomträtten till Södertälje Torpeden …

Catena in i ny stor satsning söder om Södertälje

För en köpeskilling om 50 Mkr förvärvar Catena 50 procent av bolaget Södertuna Utveckling AB, ett nybildat bolag där resterande …

Nyfosa köpt för 654 mkr

Den totala ytan är 100.257 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 67,8 MSEK. Den genomsnittliga kontraktslängden är ca fyra år. Nyfosa …

Rikshem redo växla upp och bygga tusentals bostäder

Tvingas till nystart efter stort personaltapp. Berättar om framtidsplanerna för FV.

Han blir ny vd för Telge Bostäder

Pontus Werlinder blir ny vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Han har varit tillförordnad vd för Telge Bostäder och Telge …

Stendörren köper i Enköping och Södertälje för 87 mkr

Stendörren Fastigheter har, via bolagsförvärv, tillträtt fastigheterna Romberga 23:52 i Enköping och Rymdhunden 1 i Södertälje. Fastigheterna omfattar totalt 8 …

Köper 786 lägenheter – bjöd inte mest

Läs FV:s bedömning av priset. ”Vi har ställt höga krav på köparen”.