Hemfosa går vidare med projekt inom skolfastigheter

Hemfosa har beslutat förvärva, utveckla och investera i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan, IES, i Sverige till ett värde …

Tarpen förvärvar i Södertälje

Tarpen Nordic AB har den 14 juli förvärvat en vårdfastighet, Filen 6, centralt belägen i Södertälje. Fastigheten är en barn- …

Magnolia köper stor byggrätt – och säljer åter snabbt

Affär om 750 miljoner från det snabbfotade bolaget.

Galjaden köper i Södertälje

Galjaden Fastigheter har i två separata affärer förvärvat Traktorn 11 och Tuvängen 5 i Södertälje och påbörjat nyproduktion. På Traktorn …

Mansbro köper av Creantum för 113 miljoner

Förvärvar i Södertälje. Månsbro Fastigheter AB har förvärvat fastigheten Gravyren 14 i Hovsjö, Södertälje. Säljare är Creantum Fastigheter AB. Fastigheten …

Hemsö köper från SPD i Södertälje för 145 miljoner

Hemsö i transaktion med tidigare affärspartners. Hemsö förvärvar ett äldreboende under uppförande i Södertälje utanför Stockholm. Fastighetsvärdet beräknas efter färdigställande …

Nya Regio förvärvar för 600 miljoner från Aberdeen

Det nyskapade bolaget gör sitt sjätte förvärv. Köper i Uppsala och i Södertälje.

Kungsleden satsar 125 mkr i centrala Södertälje

Har hyrt ut 50 procent i gamla kommunhuset. Kungsleden satsar 125 mkr på ombyggnad av det gamla kommunhuset i Södertälje, …

Stendörren köper för 49 mkr i Södertälje

Genom bolagsaffär med en privat säljare förvärvar Stendörren fastigheterna Pilbågen 1, Tunaängen 6 och Tunaängen 10, alla belägna i Södertälje. …

Hemfosa rensar ut och stärker – affärer för 600 mkr

Förvärvar 43 samhällsfastigheter och ”rensar ut” fyra industri- och lagerfastigheter.

NREP köper för 530 miljoner från KF Fastigheter

28 300 kvm butikslokaler avyttras.

Acturum låter Property Partner förvalta

Det av PEAB och Wallenbergägda FAM samägda Acturum Real Estate har gett Property Partner i uppdrag att ansvara för teknisk …

Vill bygga 23 våningar högt

Flatiron Building i New York är förebild.

Tarpen når 20.000 kvm

Bolag inom samhällsfastigheter siktar på att köpa för 50 till 300 miljoner kronor per affär.