Södertäljes största projekt i startgropen

Det har varit många turer fram och tillbaka om Lunakvarteret i centrala Södertälje. Men nu planeras det för fullt för vad som kan bli det största projektet i centrala delen av staden på över 50 år.

Annons

Det är svårt att tänka sig när man står framför ingången till Lunagallerian i Södertäljes centrum att det faktiskt går en gata rakt igenom svängdörrarna, förbi rulltrapporna därinne och upp mot höjden bakom. Eller, gatan finns inte längre kvar, men den kommer att återuppstå när nuvarande galleria rivs.

Under den stora, och kontroversiella, så kallade citysaneringen på 60- och 70-talet överbyggdes flera av de äldre gatorna och ersattes av större galleriabyggnader som Varuhuset Kringlan och dåvarande Domusvaruhuset. Då försvann också dåvarande S:ta Ragnhilds­gatan och ersattes av Lunagallerian som stod klar 1979. Det var den sista delen i citysaneringen – nu kan det också bli den första som rivs.

– Lunagallerian är ett barn av sin tid, och den är helt enkelt inte längre lika attraktiv som den upplevdes då, säger Elena Qyreon, huvudprojektledare för Luna på Telge Fastigheter.

Lunagallerian, som står på fastigheten Luna 8, genomgick ett omfattande moderniseringsarbete 2006, och under 2008 flyttades ingången, som glasades in, fram hela vägen mot Storgatan. Modernisering och upprustning såg då också ut att vara vägen framåt för Lunagallerian, där bland annat Södertälje bibliotek är beläget. Eller så såg det ut ända fram till hösten 2019 då omfattande fuktskador upptäcktes i tegelfasaden på fastigheten. Beslut togs då om rivning av hela Luna 8.

– 2022 gjordes en konstruktionsundersökning som visade att stommarna är av bra kvalitet, och beslut har tagits om att behålla dem när Luna utvecklas, säger Elena Qyreon och fortsätter:

– Fördelarna är främst hållbarhet. Det innebär att stora mängder betong inte behöver ersättas. Samtidigt blir det ett mer komplicerat projekt för oss. Men den samlade bedömningen är att det är det bästa ur både ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv.

Lunakvarteret blir det största projektet i Södertäljes stadskärna på över 50 år. Foton: Fastighetsvärlden

Det är dock inte bara Luna 8 som omfattas av projektet, utan hela Lunakvarteret som även innefattar Luna 1, 4 och 9. Byggnaden vid Luna 1 ritades av Bengt Lindros och förvärvades av Telge Fastigheter 2022 från Regio, för att just kunna ingå i det nya projektet. Både Luna 1 och 4, som är ett gammalt bankpalats, har kulturhistoriska värden som måste tas i beaktning i det nya Lunakvarteret.

När beslut togs om att bevara stommarna inför det kommande projektet, inleddes också den arkitekttävling som fortgår just nu och som kommer att avslutas i vår. Förutom att ritningarna måste utgå från de nuvarande stommarna finns det andra parametrar som arkitekterna har att förhålla sig till.

– Hela grundtanken är att inte behålla inomhusgallerian utan att öppna upp fastigheten och skapa gaturum i staden som kopplar till existerande gatunät. Det blir stadsgator i stället för inomhusgalleria. Tittar man sig omkring är det jättestora komplex som Kringlan och Telgehuset här omkring och då vill vi skapa trevliga, mysiga gator med ett nytt torg mitt i, säger Dikran Masso, affärs- och centrumutvecklare på Telge Fastigheter.

Det här innebär alltså att gamla S:ta Ragnhildsgatan återuppstår och en ny anknytning mellan Storgatan och Nygatan bildas. Redan nu är det många som passerar genom gallerian och använder sig av dess rulltrappor för att ta sig till centrum. Vilket kommer att bli en utmaning då höjdskillnaden mellan de två gatorna ligger på närmare 12 meter.

– När man står här på plats ser man med all tydlighet vilka höjdskillnader vi har att göra med. Den utmanande topografin är en av de största utmaningarna i framtida Luna. När vi öppnar upp kvarteren kommer nya St:a.Ragnhilds­gatan, med största sannolikhet att få, bland annat, utomhustrappor och en torgbildning, säger Elena Qyreon.

Under kvarteret ligger det just nu en parkeringsplats som sammanbinder Luna 9 och Luna 8. Mitt i kvarteret upptas en stor yta i dag av lastkajer där både Garvaregatan och Gästgivaregatan omsluter kvarteret. Här kommer det att rivas ända ner till garaget. Även den gångbro som sträcker sig över Nygatan och som kommer kopplas ihop med Luna­kvarteret kommer att rivas eftersom den anses otrygg i dag.

Trots att det nuvarande komplexet behåller mycket av stommarna och öppnar upp för nya gågator som går rakt igenom det, är planerna att det nya kvarteret kommer att bli större. Från nuvarande cirka 70.000 BTA kvadratmeter är tanken att det nya Luna­kvarteret ska omfatta upp till 100.000 BTA kvadratmeter, vilket bland annat kan innebära att det kommer att byggas mer på höjden än de tidigare upp till nio våningarna. Det innebär att projektet kan bli det största i Södertäljes moderna historia.

Omstöpandet av Luna­kvarteret är inte det enda som händer i Södertälje just nu. Nu pågår grundläggningsarbeten för ett nytt hotell där McDonalds tidigare låg, i centrala city längs med Maren. Hotellet kommer bli 16 våningar högt. Samtidigt planerar kommunen för ett nytt utvecklingsprojekt, ”Norra stadskärnan”, nära Campus och Tom Tits som kommer att påbörjas efter Lunakvarteret.

Även om ekonomin just nu är en utmaning för i princip alla stora projekt i landet är förhoppningen att det efter avklarad arkitekttävling ska tillkomma en detaljplan, och preliminärt färdigställande väntas ske under 2032. Tidigare beräkningar för kostnaderna, innan beslutet om bevarandet av stommarna, låg på cirka 1,5 miljarder men efter beslut i kommunfullmäktige ligger den preliminära kostnaden på 1,25 miljarder kronor. Men det finns även andra utmaningar för projektet.

– En stor utmaning blir att hitta bra lösningar för logistiken eftersom det ligger så ­centralt. Vi måste ha en riktigt bra plan för hela logistiken och att det utförs i etapper. Det kommer att påverka hela stadskärnan medan man bygger, säger Dikran Masso.

Fler Nyheter från förstasidan

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Tillbaka till förstasidan