Näckebro avregistreras

På begäran av Näckebro har Stockholms Fondbörs beslutat att avregistrera aktierna i Näckebro, sista dag för handel är måndagen den …

Diligentia prognosticerar fördubblat resultat

I samband med sin delårsrapport passar Diligentia på att revidera sin resultatprognos för helåret 1998. Prognosen lyder nu på 220 …

Prifast visar förbättrat resultat

I Prifasts delårsrapport framgår att bolaget förbättrat sitt resultat efter skatt och minoritetsintressen från 67 till 73 Mkr. Ökningen kan …

BPA spår ökad efterfrågan på installationer

BPA noterar i sin delårsrapport att efterfrågan på installationer ökar. Framförallt är det inom el och ventilation som utvecklingen är …

Columna vill notera belgiska fastigheter

Columna (tidigare Fermenta) vill marknadsnotera sitt belgiska fastighetsinnehav. Fastigheterna överfördes i september till ett nytt bolag, European Real Estate AB, …

Diligentia flyttar till A-listan i januari

Tvärtemot trenden så kommer Diligentia att flytta till börsens A-lista, det sker i januari 1998. Anledningen är att bolaget måste …

Inget motbud från Wihlborgs

Wihlborgs kommer inte att lägga något konkurrerande bud på Gotic. Det har inte varit aktuellt någon gång säger administrative direktören …

Halvmiljon i vinst för Fermenta

Fermenta redovisar en nettovinst på 0,5 miljoner kronor för årets tre första månader. Omsättningen blev 14,2 miljoner kronor. Förra året …