785 mkr i vinst för Akademiska Hus

Delårsrapporten för årets första kvartal visar att Akademiska Hus har en stabil fastighetsförvaltning och ett resultat efter skatt uppgående till 785 Mkr (706). Hyresintäkterna uppgår till 1.373 Mkr (1.333) och driftöverskottet till 884 Mkr (914). Driftöverskottet har försämrats något, vilket främst beror på ökade driftkostnader. Finansnettot har under perioden försämrats och uppgår till -142 Mkr (-106). Direktavkastningsnivåerna är oförändrade och bedöms vara så även under de kommande månaderna.

Efterfrågan på utveckling av nya och befintliga kunskapsmiljöer fortsätter stadigt att öka på många håll i landet. Bland annat har företaget under det första kvartalet beslutat att investera över 550 Mkr i Stockholms universitets campusområde Frescati. Det är Arrheniuslaboratoriet som kraftigt expanderar med en helt ny byggnad samtidigt som en ny, smart energilösning installeras som ska försörja en stor del av campus med värme och kyla. De två investeringarna är ett viktigt led i Akademiska Hus övergripande arbete med att minska mängden köpt energi med 40 procent från år 2000 till år 2025.

– Som ett av Sveriges största fastighetsbolag är hållbarhet en av våra viktigaste framtidsfrågor. Vi ligger redan idag i framkant inom många områden och implementering av smarta tekniska lösningar gör att en allt större andel av våra byggnader är extremt lågförbrukande av energi. I det arbetet spelar vår förvaltning en avgörande roll, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Under perioden har Akademiska Hus även investerat i en ny värmepumpsanläggning vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som ska producera både värme och kyla. Satsningen gör att KTH kan minska sitt behov av köpt energi med 25 procent.

Akademiska Hus konstaterar att direktavkastningsnivåerna är oförändrade och bedöms vara så även under de kommande månaderna. Perio­dens värdeförändring uppgår till 280 Mkr (166).

Fastighetsvärlden Idag 2013-04-26

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan