Påfyllning bland börsens fastighetsbolag

Det har varit en strid ström av fastighetsbolag som försvunnit från börsen de senaste åren. Men nu kommer det ett …

Bäddar för uppköpet

I ett par stycken i Tornets delårsrapport finns skrivningar som tycks ”bädda för budet från LBREP. I styrelsens uttalande när …

Realia skriver ned Slagsta Strand 14 procent

I samband med att Realia lämnade sin delårsrapport meddelade bolaget även att en ny värdering gjorts av Slagsta Strand. Värderingen …

Mer än halverat resultat för Drott

Fastighetsbolaget Drott redovisar i sin delårsrapport en vinst för skatt på 89 mkr för det tredje kvartalet. Fjolårets siffra var …

Ökande vakanser i slutet av året för Hufvudstaden

I sin delårsrapport redovisar Hufvudstaden en hyresvakansgraden exklusive projektfastigheten Norrmalmstorg 1 på 6,3 procent, vilket faktiskt är lägre än vid …

Resultatprognos på 550 mkr för Vasakronan

I sin delårsrapport lämnar Vasakronan en heårsprognos för resultatet efter finansiella poster om ca 550 mkr. Det avser befintligt bestånd …

Kungsleden har minskat risken

I sin delårsrapport komenterar Kungsledens VD Jens Engvall den tuffare marknaden. Han säger där att bolaget agerande under den gångna …

Flera förvärv på gång för Vasallen

I sin delårsrapport skriver Vasallen att företaget förhandlar respektive förbereder förhandlingar om flera nya förvärv. Regeringen har föreslagit att Vasallen …

Skotsk bank tar över Nordisk Renting

I samband med att Nordea igår presenterade sin delårsrapport för första kvartalet meddelades också att Nordisk Renting är på väg …

Stigande hyror för Wihlborgs

Enligt Wihlborgs delårsrapport uppgick koncernens hyresintäkter till 515 miljoner kronor (590). Wihlborgs märker den försvagade konjunkturen i Stockholmsregionen när det …

Stark resultatökning hos Wallenstam

Wallenstam som lagt upp ambitiösa mål för resultatökningen de närmaste åren visar i sin delårsrapport att bolaget är på rätt …

Bostadsprojekt tynger NCC

I NCCs delårsrapport framgår att bolaget gjort ytterligare nedskrivningar för svenska bostadsprojekt i egen regi. 78 mkr är nedskrivningen på …

Vasakronan ökar resultatet

Vasakronan konstaterar i samband med presentationen av sin delårsrapport att lokalhyresmarknaden har påverkats negativt av konjunkturnedgången. Det tar allt längre …

Positivt uthyrningsläge i Hötorgshusen

Vasakronan äger Hötorgshusen 2,3 och 4. Det är en investering som blivit ifrågasatt då den skedde på toppen av en …