Coeli köper för 42 mkr i Tyresö

Coeli har via fonden Coeli Fastighet II förvärvat fastigheten Tennet 3 i Tyresö till ett underliggande fastighetsvärde om 41,75 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.

Sveaviken köper i Enköping av Coeli för 95 mkr

Offensiva Sveaviken förvärvar tre fastigheter i centrala Enköping från Coeli. Priset är 95 miljoner kronor och planen är att där bygga 300 bostäder och en förskola.

Säljer i Söderort – mer än dubblar investeringen

Avyttrar två år efter förvärvet.

Coeli fyller på i fond II – förvärvar i Tyresö

Coeli Fastighet II gör sjunde förvärvet – köper fastighet för 44 miljoner i Tyresö. ”Har ett antal hundra miljoner kvar att förvärva för”.

Coeli rekryterar Hendrik Versteegh

Coeli rekryterar Hendrik Versteegh som analytiker och stärker därmed upp Coelis fastighetsförvaltning. Tidigare har Hendrik arbetat som analytiker hos bostadsutvecklaren …

Coeli köper 25.000 kvm exploateringsyta i Gamlestaden

Coeli Fastighet I AB har i Göteborg förvärvat fastigheten Gamlestaden 740:127 från JH Fastigheter AB. MIKE Kommersiella Fastigheter var säljarens …

Kungsleden säljer i Spånga

Kungsleden avyttrar fastigheten Stockholm Mandelblomman 3 i Spånga i Stockholm till Coeli. Priset är 36 miljoner kronor och överstiger fastighetens …

Coeli får böta för försening

Finansinspektionen har beslutat att Coeli Real Estate Fund I ska betala 200.000 kronor i sanktionsavgift för att i samband med …

Coeli förvärvar från Klövern i Spånga

Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Säljer gör Klövern. Fastigheten, …

Vill locka till sig 400 miljoner

Kapitalförvaltningsbolaget Coeli genomför just nu en nyemission för att ta in upp till 400 mkr till sitt bolag Coeli Fastighet …

Coeli köper fastighet i Haninge

Coeli Real Estate Fund I har  ingått avtal om förvärv av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Säljare är Landera, via …

Coeli förvärvar från Handelsfastigheter

Planerar ta in 400 mkr i eget kapital. Coeli Real Estate Fund I AB har förvärvat fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje …

Coeli rekryterar till sitt nya fastighetsteam

Fastighetssatsning på 500 mkr under 2017. Jakob Pettersson och Jan Nordström har rekryterats till Coeli för att stärka fastighetsteamet. Jakob Pettersson blir …