Coeli rekryterar Hendrik Versteegh

Coeli rekryterar Hendrik Versteegh som analytiker och stärker därmed upp Coelis fastighetsförvaltning. Tidigare har Hendrik arbetat som analytiker hos bostadsutvecklaren …

Coeli köper 25.000 kvm exploateringsyta i Gamlestaden

Coeli Fastighet I AB har i Göteborg förvärvat fastigheten Gamlestaden 740:127 från JH Fastigheter AB. MIKE Kommersiella Fastigheter var säljarens …

Kungsleden säljer i Spånga

Kungsleden avyttrar fastigheten Stockholm Mandelblomman 3 i Spånga i Stockholm till Coeli. Priset är 36 miljoner kronor och överstiger fastighetens …

Coeli får böta för försening

Finansinspektionen har beslutat att Coeli Real Estate Fund I ska betala 200.000 kronor i sanktionsavgift för att i samband med …

Coeli förvärvar från Klövern i Spånga

Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Säljer gör Klövern. Fastigheten, …

Vill locka till sig 400 miljoner

Kapitalförvaltningsbolaget Coeli genomför just nu en nyemission för att ta in upp till 400 mkr till sitt bolag Coeli Fastighet …

Coeli köper fastighet i Haninge

Coeli Real Estate Fund I har  ingått avtal om förvärv av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Säljare är Landera, via …

Coeli förvärvar från Handelsfastigheter

Planerar ta in 400 mkr i eget kapital. Coeli Real Estate Fund I AB har förvärvat fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje …

Coeli rekryterar till sitt nya fastighetsteam

Fastighetssatsning på 500 mkr under 2017. Jakob Pettersson och Jan Nordström har rekryterats till Coeli för att stärka fastighetsteamet. Jakob Pettersson blir …