Volito på hög offensiv – investerar 777 miljoner

Karl-Axel Granlund bakom köp – näst största ägare i Peab och medlem av styrelsen. Volito gör dubbla affärer med Peab i Hyllie i Malmö. Totalt fastighetsvärde i transaktionerna är 777 miljoner kronor. Dels handlar det om ett nyöppnat hotell och dels ett planerat höghus om 21 våningar. Båda fastigheterna ligger precis intill Hyllie station.

Bolaget förvärvar Peabs hotellfastighet i Hyllie för 565 miljoner. Den affären gäller Värdshuset 5 som är en utvecklad hotellfastighet vid Hyllie stationstorg. Fastigheten består av cirka 15.000 kvm uthyrningsbar yta samt cirka 60 parkeringsplatser i källaren. Hyresgäster är bland annat Choice Hotels, Parkering Malmö samt en butiksyta där uthyrning pågår. Den totala hyresintäkten från Värdshuset 5 uppgår till cirka 22 miljoner kronor per år. Hotellet Quality Hotel View öppnade 11 januari 2016 och har 302 rum. Byggnaden är 65 meter hög.

Volito förvärvar även 50 procent av aktierna i ett bolag som äger fastigheten Värdshuset 4 där det sedan länge har planerats för en 110 meter hög profilbyggnad med 29 våningar med kontorsytor, butiksytor, reception samt loungedel. Köpeskillingen för Värdshuset 4 är 212 miljoner kronor och avser Värdshuset 4 (byggrätterna inklusive kostnader för projektering och bygglov). Totalt planeras det för cirka 20.000 kvm kontorslokaler.

Affären skulle medföra en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 miljoner kronor under andra kvartalet 2016. En tilläggsköpeskilling kan också utgå om vissa nyckeltal uppnås kopplat till omsättningen för fastigheten Värdshuset 5 under verksamhetsåret 2016. Tilläggsköpeskillingen kan högst uppgå till 15 miljoner kronor.

Volito Fastigheter är ett Malmöbaserat fastighetsbolag som har flera förvaltningsfastigheter i Malmö. Volitos fastighetsbestånd har för närvarande ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Volito Fastigheter ett helägt svenskt dotterbolag till Volito AB, vilket i sin tur ägs till 88 procent av AB Axel Granlund som i sin tur ägs till 60 procent av Karl-Axel Granlund. Den senare är styrelseordförande i Volito AB och Volito Fastigheter AB. Granlund, tillsammans med bolaget, är näst största ägare i Peab sett till kapitalet.

Karl-Axel Granlund är även ordinarie stämmovald styrelseledamot i Peab. Han har varit med i Peab en längre tid. Styrelsen i Peab gör bedömningen att transaktionen därför är en sådan närståendetransaktion som enligt Leo-regler och god sed i övrigt på aktiemarknaden ska villkoras av bolagsstämmans godkännande med särskild majoritet. Peabs styrelse har därför beslutat att Transaktionen ska underställas årsstämman den 10 maj 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-11

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Torsdag den 4 juni, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Heba köper för 400 mkr

Gör ytterligare ett förvärv utanför Stockholm.

Påskägget: Glada nyheter i en overklig tid

Visst är det dags för lite positiva nyheter? FV har hittat flera. Tipsa oss gärna!

Skandrenting säljer två

Erik Selins privatägda bolag avyttrar.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Banken sa nej – affär med hotell föll

Ytterligare en planerad affär genomförs inte. Nu handlar det om en transaktion med en stor hotellfastighet.

Listor: Områdena med Stockholms högsta hyror

Uppdaterade hyror och vakansuppgifter för hela 21 områden i huvudstadsområdet.

Vitt skilda uppgifter kring Wells lån

Missvisande om säkerhet i Wells bokslut.

Ny satsning: Platzer och Bockasjö bildar JV

Tar nu nästa steg i utvecklingen inom logistiksegmentet.

”Vi ska lösa det här – vi har de bästa produkterna”

Well Fastigheters ägare Christofer Carlson kommenterar för Fastighetsvärlden.

FV avslöjar: Utmanande fastighetsbolag i rekonstruktion

Två av branschens mer välkända investerare finns med på olika hörn bakom bolaget. Läs även om projektbanken.

Tvingas ge upp – HD stoppar kontorsbygge om 50.000 kvm

FV avslöjar. Slutligt beslut i Högsta domstolen stoppar ett av de största kontorsprojekten inom tullarna i Stockholm.

Pausar affär om 600 miljoner

Ett 30-tal fastigheter är tänkta att ingå i transaktionen. Nu inväntas att ”banksystemet återgår till normalläge”.

Neptunia värvar Jan Eriksson

Läs även om personerna bakom Slättö Förvaltnings majoritetsägare.

C&W: Rekordstarkt Q1 – men bankerna nu mer selektiva

Coronakrisen kommer påverka siffrorna för andra kvartalet. Bankerna har börjat bli mer selektiva med såväl motpart som objekt, konstaterar C&W.

Tillbaka till förstasidan