Volito på hög offensiv – investerar 777 miljoner

Karl-Axel Granlund bakom köp – näst största ägare i Peab och medlem av styrelsen. Volito gör dubbla affärer med Peab i Hyllie i Malmö. Totalt fastighetsvärde i transaktionerna är 777 miljoner kronor. Dels handlar det om ett nyöppnat hotell och dels ett planerat höghus om 21 våningar. Båda fastigheterna ligger precis intill Hyllie station.

Bolaget förvärvar Peabs hotellfastighet i Hyllie för 565 miljoner. Den affären gäller Värdshuset 5 som är en utvecklad hotellfastighet vid Hyllie stationstorg. Fastigheten består av cirka 15.000 kvm uthyrningsbar yta samt cirka 60 parkeringsplatser i källaren. Hyresgäster är bland annat Choice Hotels, Parkering Malmö samt en butiksyta där uthyrning pågår. Den totala hyresintäkten från Värdshuset 5 uppgår till cirka 22 miljoner kronor per år. Hotellet Quality Hotel View öppnade 11 januari 2016 och har 302 rum. Byggnaden är 65 meter hög.

Volito förvärvar även 50 procent av aktierna i ett bolag som äger fastigheten Värdshuset 4 där det sedan länge har planerats för en 110 meter hög profilbyggnad med 29 våningar med kontorsytor, butiksytor, reception samt loungedel. Köpeskillingen för Värdshuset 4 är 212 miljoner kronor och avser Värdshuset 4 (byggrätterna inklusive kostnader för projektering och bygglov). Totalt planeras det för cirka 20.000 kvm kontorslokaler.

Affären skulle medföra en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 miljoner kronor under andra kvartalet 2016. En tilläggsköpeskilling kan också utgå om vissa nyckeltal uppnås kopplat till omsättningen för fastigheten Värdshuset 5 under verksamhetsåret 2016. Tilläggsköpeskillingen kan högst uppgå till 15 miljoner kronor.

Volito Fastigheter är ett Malmöbaserat fastighetsbolag som har flera förvaltningsfastigheter i Malmö. Volitos fastighetsbestånd har för närvarande ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Volito Fastigheter ett helägt svenskt dotterbolag till Volito AB, vilket i sin tur ägs till 88 procent av AB Axel Granlund som i sin tur ägs till 60 procent av Karl-Axel Granlund. Den senare är styrelseordförande i Volito AB och Volito Fastigheter AB. Granlund, tillsammans med bolaget, är näst största ägare i Peab sett till kapitalet.

Karl-Axel Granlund är även ordinarie stämmovald styrelseledamot i Peab. Han har varit med i Peab en längre tid. Styrelsen i Peab gör bedömningen att transaktionen därför är en sådan närståendetransaktion som enligt Leo-regler och god sed i övrigt på aktiemarknaden ska villkoras av bolagsstämmans godkännande med särskild majoritet. Peabs styrelse har därför beslutat att Transaktionen ska underställas årsstämman den 10 maj 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-11

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Tisdag den 24 mars, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Fredrik Wirdenius nya uppdrag med Björn Ulvaeus

Berättar om vad som lockar. FV berättar även om fastighetsbeståndet – som ska utvecklas.

Nya ägare till Tellus Towers

Höghusprojektet vid Telefonplan får ny ägarbild

Juryn: Bästa uthyrningen 2019

Jättarna som slogs om myndigheten – slåss också om förstplatsen.

Hyr ut 2.200 kvm i city

Konsultjätte hyr in sig i välkänd fastighet på Torsgatan.

Nytt bolag köper för 800 mkr – har expansiv affärsplan

Nytt samägt bolag slår till direkt. Det nya bolaget har en ”mycket expansiv plan”.

Hufvudstadens byggkran tas ner efter vattenläcka

”Medför ingen försening av bygget”. Delar av centrala Stockholm avspärrat.

Säljer i lyxläge – hej då macken!

Fastighetsvärlden kan avslöja att en av innerstadens fyra bensinstationer snart sannolikt är historia. Se även historiska bilder på gamla bensinstationer inom tullarna!

De gjorde Årets bästa affärer 2019

Årets försäljning gjordes på Kungsholmen. Årets köp var ett stort bolagsförvärv.

Hufvudstaden lanserar eget coworking-koncept

Bolaget motiverar satsningen och berättar i vilken fastighet den första enheten öppnar.

Hembla och VP värvar tungt från Akelius

Läs även om vem som efterträder på Akelius.

Skanska bygger 14.000 kvm kontor på spekulation

Siktar på netto-noll klimatpåverkan med nytt terrasskontor. Se bilder.

Experterna: Bästa köpet 2020

Sju segment rangordnas i stor C&W-undersökning.

Storfrämmande klar för Mipim

Den förre president kommer till Cannes och invigningstalar.

Offensiv: Här satsar Mathem på 32.000 kvm nytt

Lämnar stor förhyrning nära Bromma flygplats.

Tillbaka till förstasidan