Volito på hög offensiv – investerar 777 miljoner

Karl-Axel Granlund bakom köp – näst största ägare i Peab och medlem av styrelsen. Volito gör dubbla affärer med Peab i Hyllie i Malmö. Totalt fastighetsvärde i transaktionerna är 777 miljoner kronor. Dels handlar det om ett nyöppnat hotell och dels ett planerat höghus om 21 våningar. Båda fastigheterna ligger precis intill Hyllie station.

Bolaget förvärvar Peabs hotellfastighet i Hyllie för 565 miljoner. Den affären gäller Värdshuset 5 som är en utvecklad hotellfastighet vid Hyllie stationstorg. Fastigheten består av cirka 15.000 kvm uthyrningsbar yta samt cirka 60 parkeringsplatser i källaren. Hyresgäster är bland annat Choice Hotels, Parkering Malmö samt en butiksyta där uthyrning pågår. Den totala hyresintäkten från Värdshuset 5 uppgår till cirka 22 miljoner kronor per år. Hotellet Quality Hotel View öppnade 11 januari 2016 och har 302 rum. Byggnaden är 65 meter hög.

Volito förvärvar även 50 procent av aktierna i ett bolag som äger fastigheten Värdshuset 4 där det sedan länge har planerats för en 110 meter hög profilbyggnad med 29 våningar med kontorsytor, butiksytor, reception samt loungedel. Köpeskillingen för Värdshuset 4 är 212 miljoner kronor och avser Värdshuset 4 (byggrätterna inklusive kostnader för projektering och bygglov). Totalt planeras det för cirka 20.000 kvm kontorslokaler.

Affären skulle medföra en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 miljoner kronor under andra kvartalet 2016. En tilläggsköpeskilling kan också utgå om vissa nyckeltal uppnås kopplat till omsättningen för fastigheten Värdshuset 5 under verksamhetsåret 2016. Tilläggsköpeskillingen kan högst uppgå till 15 miljoner kronor.

Volito Fastigheter är ett Malmöbaserat fastighetsbolag som har flera förvaltningsfastigheter i Malmö. Volitos fastighetsbestånd har för närvarande ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Volito Fastigheter ett helägt svenskt dotterbolag till Volito AB, vilket i sin tur ägs till 88 procent av AB Axel Granlund som i sin tur ägs till 60 procent av Karl-Axel Granlund. Den senare är styrelseordförande i Volito AB och Volito Fastigheter AB. Granlund, tillsammans med bolaget, är näst största ägare i Peab sett till kapitalet.

Karl-Axel Granlund är även ordinarie stämmovald styrelseledamot i Peab. Han har varit med i Peab en längre tid. Styrelsen i Peab gör bedömningen att transaktionen därför är en sådan närståendetransaktion som enligt Leo-regler och god sed i övrigt på aktiemarknaden ska villkoras av bolagsstämmans godkännande med särskild majoritet. Peabs styrelse har därför beslutat att Transaktionen ska underställas årsstämman den 10 maj 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-11

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan