Vasakronans nyckeltal för 2019 – hyrorna upp 12 procent

Vasakronan redovisar ett resultat på 14 miljarder kronor. Omförhandlade hyror är upp 12 procent. Fastighetsvärdet är nu 156 miljarder kronor. Det framgår av Vasakronans bokslut.

Under året har 220 000 kvadratmeter (146 000) hyrts ut, med en årshyra på 982 mkr (510), uppger Vasakronan. Samtidigt har 306 000 kvm (324 000) omförhandlats med en ökning av hyrorna på 12 procent. Resultatet för året landar på 13,9 mdkr (12,9), Vasakronans bästa resultat någonsin.

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 7 040 mkr (6 718). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,6 procentenheter (2,5) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade till totalt 5 207 mkr (4 869). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6 procent (6)
    Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 4 921 mkr (3 884), där resultat från andelar i joint venture svarar för 1 105 mkr (159) av ökningen
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 13 270 mkr (10 651), vilket motsvarar en värdeökning på 9,7 procent (8,5). Störst var värdeökningen i Stockholm och uppgången förklaras främsta av stigande marknadshyror
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 156 071 mkr (138 934)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till –881 mkr (13) till följd av sjunkande långa marknadsräntor
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 911 mkr (12 902)
  • En vinstutdelning om 6 000 mkr (4 000), föreslås årsstämman. Vasakronan ägs av de fyra stora AP-fonderna

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 7 procent (5) och nettouthyrningen uppgick till 426 mkr. Några av årets största uthyrningar är Skatteverket i Solna 43.000 kvm, Handelsbanken i Stockholm 12.600 kvm och King i Sergelstan 11.500 kvm.

– Vi har haft ett intensivt år med en väldigt lyckad uthyrningsverksamhet. Att uthyrningsresultatet sticker ut i förhållande till tidigare år beror på att både förvaltnings- och projektuthyrningen gått fantastiskt bra. Vi kan se att kunderna gillar de produkter vi tar fram och vi har haft en bra efterfrågan på alla våra marknader under året, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Efter periodens utgång har revisionsbyrån EY tecknat ett 7-årigt hyreskontrakt om 7 500 kvm i Sergelhuset i centrala Stockholm. Uthyrningsgraden för kontorsytorna i Sergelhuset uppgår därefter till drygt 75 procent. I gatuplan är närmare hälften av ytorna uthyrda.

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan