Värdet på Hufvudstadens fastigheter: 15,1 mdr

I samband med bokslutskommunikén meddelade Hufvudstaden även sin interna värdering av fastighetsbeståndet. 15,1 miljard lyder det på vilket ger ett substansvärde motsvarande 43 kr per aktie med hänsyn tagen till återköp av aktier och uppskjuten skatt om -0,5 mdr.Hufvudstadens resultat efter skatt ökade något, från 337 till 370 mkr, men resultatet efter finansnetto var istället lägre under 2003, 431 mkr att jämföra med 453 mkr under 2002. Det som tynger är bl.a. något större kostnader i särskilda projekt samt den extraordinära post som fanns med förra året och som gällde återbäring av Alectamedel. På hyresintäktssidan har Hufvudstaden haft en ökning med 3,3 procent. Det är bland annat en effekt av att projektet vid Norrmalmstorg 1 börjat generera hyresintäkter. Det sistnämnda är också anledningen till att hyresvakansen i bolaget sjunkit från 9,3 till 8,1 procent. Förra året var situationen tvärtom, då drog projektet upp vakanserna. Detta innebär såldes att vakansgraden i Hufvudstadens bestånd exklusive Norrmalmstorg 1 ökat från 6,7 till 7,4 procent. VD Ivo Stopner räknar med att vakansgraden kommer att öka något under 2004. Trots den tuffa hyresmarknaden så har omförhandlingarna under 2003 inneburit ökade hyresintäkter med en procent i omförhandlade avtal. För 2004 är målsättningen visserligen att försöka kunna behålla de gällande nivåerna vid omförhandlingarna, men då dessa kontrakt tecknats på toppen av hyresmarknaden 2000-2001 så är det ett mycket tufft mål.

Fler Nyheter från förstasidan

Bilder: Prestigekontoret fylls med nya hyresgäster

Kämpar på mot pandemin: ”Stor nyfikenhet”

Köper anrik pärla i Roslagen

FV kan berätta om liten affär med en lokalt känd jugendfastighet.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 3-4

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Fyrtal i affärer – byggjätten säljer för 775 miljoner

Avyttrar i Malmö, Partille och Örebro.

Han tar över Catena

Ersätter avgående vd:n Benny Thögersen.

Skanska satsar i Beverly Hills

Bolaget intar sin femte stad i USA. Satsar på nytt kontorshus i det fashionabla området.

Fortsätter resan söderut

Nytt förvärv i Mellansverige för norrländska bolaget.

En jätte tågar in – så påverkas fastigheterna

FV:s Amazonpanel betygsätter fastighetssegmenten – de är hetast och kallast.

Amazon är här

Lanserar med illustrationer på kända svenska byggnader – och en hel del tabbar.

Hyr ut hela 16.700 kvm till handelssatsning

Gör riktigt stora uthyrningar av butikslokaler.

De slår till igen – shoppat för halv miljard på två dagar

I förvärvet ingår hyresbostäder, skola, vårdboende och dagligvaruhandel.

Kedjan satsar trots corona – ska öppna 40 nya enheter

FV avslöjar. Vill primärt hitta centrala lägen.

JLL bakom stor yta åt corona-vaccinet i Sverige

4.000 kvm står redo för världens mest eftertraktade medicinska uppfinning.

Får uppdraget att sälja stor bostadskaramell

Byggrätter om 40.000 kvm i kanonläge når marknaden. Se flera illustrationer som visar hur området kan utvecklas.

Tillbaka till förstasidan