Joacim Sjöberg.

Värdenedgång på 14 miljarder för Castellum

Stort fastighetsbestånd innebär stora värdenedgång i bistra tider. Castellum har dock något på gång och ökar driftnettot rejält.

Annons

Joacim Sjöberg, vd för Castellum kommenterar bokslutet för 2023
–Castellum levererar ökat driftnetto om 12,5 procent under 2023, för sista kvartalet isolerat ökar det med 18,9 procent. Omsättningen på kontorsmarknaden är hög, med både många nyteckningar och fler uppsägningar. Efterfrågan är, generellt sett, god på både kontor och logistik.

–Vårt största fokus under året har varit att stärka bolagets finansiella ställning. Vi har amorterat ca 16 mdr i nettoskuld och sänkt belåningsgraden från 42,3 till 37,4 procent. Detta tack vare nyemissionen i våras och gjorda försäljningar.

–Castellums tillväxt bygger till stor del på investeringar och förvärv. Under året har åtta större projekt med ett sammanlagt årligt hyresvärde om 326 mkr färdigställts. Även om investeringsvolymerna nu minskar jämfört med tidigare år har bolaget en stor och spännande pipeline att dra igång med när förutsättningarna är de rätta.

Även om förvaltningsresultatet under det fjärde kvartalet vände uppåt med nära 13 procent så tror vd Joacim Sjöberg inte att företaget kommer att nå målet om en ökning av förvaltningsresultatet med 10procent per aktie under 2024. Det beror på att Castellum nu inte kommer att ha samma höga investeringsvolym som de senaste åren.

Vid årsskiftet hade Castellum pågående projekt med en totalt investeringsvolym om 1.768 mkr varav 716 mkr återstår att investera. Dessa projekt har ett hyresvärde om 163 mkr och är uthyrda till 83 procent.

Nettouthyrningen under 2023 var negativ, – 67 mkr på grund av större avflyttningar.
Nyuthyrningen uppgick till 612 mkr (666) och uppsägningarna till –679 mkr (–505). Konkurser påverkade med – 59 mkr.

Ur Castellums bokslut Januari – december 2023

 • Intäkterna uppgick till 9.806 mkr (8.928). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 8,9 procent (7,2).
 • Driftsöverskottet uppgick till 6.566 mkr (5.838), vilket motsvarar en ökning om 12,5 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4.376 mkr (4.510), vilket motsvarar en minskning om 3,0 procent.
 • Fastighetsförsäljningar om 5.206 mkr (3.080) har genomförts i linje med bokförda värden.
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under året till -14.534 mkr (-3.537).
 • Belåningsgraden uppgick till 37,4 procent (42,3).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 gånger (3,9) under året och över 73 procent av låneportföljen var räntesäkrad vid årets utgång.

Ur Castellums delår Oktober – december 2023

 • Intäkterna uppgick till 2.477 mkr (2.247), vilket är en ökning med 10,2 procent.
 • Driftsöverskottet för kvartalet uppgick till 1.627 mkr (1.368), vilket är en ökning med 18,9 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick under kvartalet till 1.030 mkr (912), motsvarande en ökning om 12,9 procent.
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under kvartalet till -6.304 mkr (-6.394).

Fler Nyheter från förstasidan

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Tillbaka till förstasidan