Väntat svaga Q1-siffror från NCC

NCC redovisar ett rörelseresultat på minus 352 miljoner kronor för årets tre första månader. Det är i nivå med analytikerna förväntningar. NCC brukar dessutom ofta visa svagare siffror under första kvartalet än året i övrigt.

Byggbolaget hade ett kämpigt fjolår med vinstvarning, nedskrivningar och svag kursutveckling. Nya vd:n Tomas Carlsson har haft mycket att göra.

Så här ser nyckeltalen för Q1 ut:

  • Orderingången uppgick till 15 501 (17 521) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 434 (10 894) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -352 (-364) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -370 (-372) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -314 (-296) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,73) SEK

Tomas Carlsson:

”Vi har överlag goda marknadsförutsättningar, vilket resulterat i en bra orderingång i kvartalet. Orderingången var lägre än föregående år men högre än historiskt snitt. Bostadsmarknaden i Sverige och Danmark är avvaktande men orderingången av bostadsprojekt i Sverige ökade i kvartalet. Bra orderingång i koncernen har medfört att vi har en hög orderstock att upparbeta framöver.”

I vd-ordet kommenterar han även bland annat fastighetsutvecklingsverksamheten:

”I vår fastighetsutvecklingsverksamhet blev resultatet lägre än föregående år. Tre fastigheter resultatavräknades, varav två var nedskrivna fastigheter som inte bidrog med något resultat. Vi har startat två nya kontorsprojekt i kvartalet, ett i Norge och ett i Danmark.”

För NCC Property Development uppgick nettoomsättningen till 411 (285) MSEK i det första kvartalet. Under kvartalet resultatavräknades tre projekt, de två danska handelsplatserna Roskildevej och Kolding Retailpark samt kontorsprojektet Lysaker PP11 i Norge. De två första var nedskrivna och hade ingen positiv resultateffekt. Under samma period föregående år resultatavräknades ett projekt i Finland.

Rörelseresultatet var negativt till följd av få resultatavräknade projekt och uppgick till -20 (16) MSEK

Vid periodens utgång var 17 (21) projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 3,6 (2,8) Mdr SEK, vilket motsvarar en färdigställandegrad om 40 (53) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 53 (62) procent. Driftnettot uppgick till 7 (11) MSEK i första kvartalet.

I Sverige driver NCC fem kontorsprojekt, dels två vid det egna huvudkontoret vid Järva krog i Solna och ett vid Bromma Blocks, båda i Stockholmsområdet. I Malmö driver bolaget projektet Multihuset och i Göteborg projektet Kineum tillsammans med Platser. Projekten omfattar totalt 127.500 kvm uthyrningsbara lokaler och den genomsnittliga uthyrningsgraden är 53 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Colliers: Agnarna skiljs från vetet

Karin Witalis om potentiella risker i olika segment att ha koll på. Spekulativa inslaget. ”Inga jättemarginaler. ”Olika prisförväntningar”.

Unik valkompass: Så ska ditt bolag ”rösta” i valet

Pangea och Downtown Advisors analyserar höstens riksdagsval från ett fastighetsperspektiv.

Elgiganten hyr hela 86.600 kvm hos Catena

Det finns även en en tillbyggnadsoption om 28.300 kvm.

Wallenstam och Ikano i affär om 2 miljarder

Läs om vilka fastigheter som går i vilken riktning.

Europas största kebabkedja till Skärholmen Centrum

Den första till Stockholmsområdet. två fotbollsprofiler finns med bakom satsningen.

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Tillbaka till förstasidan