Väntat svaga Q1-siffror från NCC

NCC redovisar ett rörelseresultat på minus 352 miljoner kronor för årets tre första månader. Det är i nivå med analytikerna förväntningar. NCC brukar dessutom ofta visa svagare siffror under första kvartalet än året i övrigt.

Byggbolaget hade ett kämpigt fjolår med vinstvarning, nedskrivningar och svag kursutveckling. Nya vd:n Tomas Carlsson har haft mycket att göra.

Så här ser nyckeltalen för Q1 ut:

  • Orderingången uppgick till 15 501 (17 521) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 434 (10 894) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -352 (-364) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -370 (-372) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -314 (-296) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,73) SEK

Tomas Carlsson:

”Vi har överlag goda marknadsförutsättningar, vilket resulterat i en bra orderingång i kvartalet. Orderingången var lägre än föregående år men högre än historiskt snitt. Bostadsmarknaden i Sverige och Danmark är avvaktande men orderingången av bostadsprojekt i Sverige ökade i kvartalet. Bra orderingång i koncernen har medfört att vi har en hög orderstock att upparbeta framöver.”

I vd-ordet kommenterar han även bland annat fastighetsutvecklingsverksamheten:

”I vår fastighetsutvecklingsverksamhet blev resultatet lägre än föregående år. Tre fastigheter resultatavräknades, varav två var nedskrivna fastigheter som inte bidrog med något resultat. Vi har startat två nya kontorsprojekt i kvartalet, ett i Norge och ett i Danmark.”

För NCC Property Development uppgick nettoomsättningen till 411 (285) MSEK i det första kvartalet. Under kvartalet resultatavräknades tre projekt, de två danska handelsplatserna Roskildevej och Kolding Retailpark samt kontorsprojektet Lysaker PP11 i Norge. De två första var nedskrivna och hade ingen positiv resultateffekt. Under samma period föregående år resultatavräknades ett projekt i Finland.

Rörelseresultatet var negativt till följd av få resultatavräknade projekt och uppgick till -20 (16) MSEK

Vid periodens utgång var 17 (21) projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 3,6 (2,8) Mdr SEK, vilket motsvarar en färdigställandegrad om 40 (53) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 53 (62) procent. Driftnettot uppgick till 7 (11) MSEK i första kvartalet.

I Sverige driver NCC fem kontorsprojekt, dels två vid det egna huvudkontoret vid Järva krog i Solna och ett vid Bromma Blocks, båda i Stockholmsområdet. I Malmö driver bolaget projektet Multihuset och i Göteborg projektet Kineum tillsammans med Platser. Projekten omfattar totalt 127.500 kvm uthyrningsbara lokaler och den genomsnittliga uthyrningsgraden är 53 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult slår ihop egna bolag – och visar tillgångarna

”Det ger oss en handlingsfrihet, oavsett konjunkturläge.”

Kungsleden slår till med köp inom tullarna

Köper i befintligt kluster. Säljaren gör sin tredje affär i stadsdelen på kort tid.

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden. Läs även om norrmannens övriga fastighetsbestånd.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

Tillbaka till förstasidan