Elias Georgiadis.

Stenhus lägger bud på Randviken

Via en kombination av kontanter samt nyemitterade aktier lämnar Stenhus Fastigheter ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Randviken. Beståndet hos Randviken är värderat till cirka 6,4 miljarder. Ägare till 52 procent av aktierna har accepterat budet.

Om de båda bolagen:

Stenhus Fastigheter:
Stenhus Fastigheters aktier är sedan november 2020 upptagna till handel på Nasdaq First North. Per den 31 december 2021 uppgick Stenhus Fastigheters bestånd till 116 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 7.168 miljoner kronor.

Randviken:
Randviken bildades i juni 2021 genom ett omvänt förvärv av Raybased Holding. Randvikens aktier är sedan december 2021 upptagna till handel på Nasdaq. Per den 31 december 2021 uppgick Randvikens bestånd till 54 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 6.401 miljoner kronor.

Visa faktaruta

Största ägare bakom Stenhus är Sterner Stenhus (med Elias Georgiadis som största ägare), Balder (med Erik Selin som största ägare) och Öresund Investment (med Mats Qviberg).

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier i Randviken. Ägare till sammanlagt 23.120.422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, har åtagit sig att acceptera erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Randviken kom till börsen via ett omvänt förvärv där Raybased Holding, ett proptech-bolag, blev Randviken Fastigheter. Fastighetsvärdet då var 2,8 miljarder kronor efter att en handfull bolag sålt in fastigheter.

Nötudden Fastigheter Holding (kontrollerat av familjen Westerberg), som äger 11,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har uttalat att de ser att genomförandet av erbjudandet leder till positiva synergier för Randviken, men har ännu inte ingått någon utfästelse om att acceptera erbjudandet.

De ägare som accepterat erbjudandet är följande:

 • Fastpartner: 9,3 procent av aktierna i Randviken
 • SBB: 9,0 procent av aktierna i Randviken;
 • Landia: 8,3 procent av aktierna i Randviken;
 • RMW Rand AB:  6,1 procent av aktierna i Randviken;
 • Cernera Kapital:  5,3 procent av aktierna i Randviken;
 • Tosito:  4,6 procent av aktierna i Randviken;
 • Relevante Wealth Management: 3,0 procent av aktierna i Randviken;
 • Botvid Holding: 2,4 procent av aktierna i Randviken;
 • Vincero: 1,8 procent av aktierna i Randviken;
 • Vault Investment Partners (bland annat Tobias Emanuelsson och Karim Sahibzada): 1,7 procent av aktierna i Randviken;
 • Victorycastle: 0,5 procent av aktierna i Randviken; och
 • Antja AB:  0,1 procent av aktierna i Randviken.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2.714 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 14 april 2022. Catella Corporate Finance och Swedbank är finansiella rådgivare till Stenhus i samband med erbjudandet.

Åtagandena upphör att gälla för det fall erbjudandet upphör eller dras tillbaka. Åtagandena är villkorade av att erbjudandet lämnas i enlighet med takeover-reglerna. Åtagandena är i övrigt inte villkorade, innebärandes bland annat att de gäller även om exempelvis någon annan budgivare lämnar ett konkurrerande bud avseende aktierna i Randviken med ett vederlag som överstiger vederlaget i erbjudandet.

Randvikens och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, Randviken i segmentet Premier.

Stenhus Fastigheter erbjudande består dels av nyemitterade aktier, dels av kontanter. Varje aktieägare erbjuds att för 68,90 procent av sitt aktieinnehav i Randviken erhålla 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken.

Erbjudandet, motsvarar en värdering om 61,10 kr per aktie. Baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier den 14 april innebär erbjudandet en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 kr för Randvikens aktier samma dag.

Räknat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Stenhus Fastigheters aktier under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april motsvarar erbjudandet ett värde om 65,37 kr per aktie, vilket innebär en premie om 6,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 61,13 kr för Randvikens aktier under motsvarande period.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni och avslutas omkring den 5 juli.

Största aktieägare i Stenhus, vid årsskiftet, var Sterner Stenhus (34,1%), Balder (19,8%) och Öresund Investment (8,2%)

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – men en åker ner i källaren

Ett bolag fallit hela 16 procent. Åtta bolag upp mer än 7 procent.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Tillbaka till förstasidan