Elias Georgiadis.

Stenhus lägger bud på Randviken

Via en kombination av kontanter samt nyemitterade aktier lämnar Stenhus Fastigheter ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Randviken. Beståndet hos Randviken är värderat till cirka 6,4 miljarder. Ägare till 52 procent av aktierna har accepterat budet.

Om de båda bolagen:

Stenhus Fastigheter:
Stenhus Fastigheters aktier är sedan november 2020 upptagna till handel på Nasdaq First North. Per den 31 december 2021 uppgick Stenhus Fastigheters bestånd till 116 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 7.168 miljoner kronor.

Randviken:
Randviken bildades i juni 2021 genom ett omvänt förvärv av Raybased Holding. Randvikens aktier är sedan december 2021 upptagna till handel på Nasdaq. Per den 31 december 2021 uppgick Randvikens bestånd till 54 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 6.401 miljoner kronor.

Visa faktaruta

Största ägare bakom Stenhus är Sterner Stenhus (med Elias Georgiadis som största ägare), Balder (med Erik Selin som största ägare) och Öresund Investment (med Mats Qviberg).

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier i Randviken. Ägare till sammanlagt 23.120.422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, har åtagit sig att acceptera erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Randviken kom till börsen via ett omvänt förvärv där Raybased Holding, ett proptech-bolag, blev Randviken Fastigheter. Fastighetsvärdet då var 2,8 miljarder kronor efter att en handfull bolag sålt in fastigheter.

Nötudden Fastigheter Holding (kontrollerat av familjen Westerberg), som äger 11,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har uttalat att de ser att genomförandet av erbjudandet leder till positiva synergier för Randviken, men har ännu inte ingått någon utfästelse om att acceptera erbjudandet.

De ägare som accepterat erbjudandet är följande:

 • Fastpartner: 9,3 procent av aktierna i Randviken
 • SBB: 9,0 procent av aktierna i Randviken;
 • Landia: 8,3 procent av aktierna i Randviken;
 • RMW Rand AB:  6,1 procent av aktierna i Randviken;
 • Cernera Kapital:  5,3 procent av aktierna i Randviken;
 • Tosito:  4,6 procent av aktierna i Randviken;
 • Relevante Wealth Management: 3,0 procent av aktierna i Randviken;
 • Botvid Holding: 2,4 procent av aktierna i Randviken;
 • Vincero: 1,8 procent av aktierna i Randviken;
 • Vault Investment Partners (bland annat Tobias Emanuelsson och Karim Sahibzada): 1,7 procent av aktierna i Randviken;
 • Victorycastle: 0,5 procent av aktierna i Randviken; och
 • Antja AB:  0,1 procent av aktierna i Randviken.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2.714 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 14 april 2022. Catella Corporate Finance och Swedbank är finansiella rådgivare till Stenhus i samband med erbjudandet.

Åtagandena upphör att gälla för det fall erbjudandet upphör eller dras tillbaka. Åtagandena är villkorade av att erbjudandet lämnas i enlighet med takeover-reglerna. Åtagandena är i övrigt inte villkorade, innebärandes bland annat att de gäller även om exempelvis någon annan budgivare lämnar ett konkurrerande bud avseende aktierna i Randviken med ett vederlag som överstiger vederlaget i erbjudandet.

Randvikens och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, Randviken i segmentet Premier.

Stenhus Fastigheter erbjudande består dels av nyemitterade aktier, dels av kontanter. Varje aktieägare erbjuds att för 68,90 procent av sitt aktieinnehav i Randviken erhålla 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken.

Erbjudandet, motsvarar en värdering om 61,10 kr per aktie. Baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier den 14 april innebär erbjudandet en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 kr för Randvikens aktier samma dag.

Räknat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Stenhus Fastigheters aktier under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april motsvarar erbjudandet ett värde om 65,37 kr per aktie, vilket innebär en premie om 6,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 61,13 kr för Randvikens aktier under motsvarande period.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni och avslutas omkring den 5 juli.

Största aktieägare i Stenhus, vid årsskiftet, var Sterner Stenhus (34,1%), Balder (19,8%) och Öresund Investment (8,2%)

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan