Den stora fastigheten Finnslätten 6 i Västerås byggs ut med 10.000 kvm.

Roundhill och Landia säljer när Randviken köper för 2,8 mdr

Randviken Fastigheter har slutförhandlar kring sitt köp om 2,8 miljarder kronor. Nu meddelas även att det är Landia och Roundhill som säljer till bolaget. Totalt ingår 217.000 kvm lokaler, bland annat en jättefastighet på Finnslätten i Västerås.

CBRE var rådgivare till Roundhill i transaktionen, alltså den större delen av affären.

Formellt är det Freyja Norwegian Holdco AS som står som säljare till sex av fastigheterna. Bakom det bolaget döljer sig brittiska Roundhill. Det bolaget förvärvade de nu avyttrade fastigheterna från norska NLI Eiendomsinvest sensommaren 2016. NLI sålde då efter en värdenedgång under sitt innehav, läs mer här.

Det sju fastigheterna som Randvik köper är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Större hyresgäster i fastigheterna är Alstom, Capio, IAC Group, Fortum och ABB.

Följande fastigheter ingår i transaktionerna:

Freyja säljer följande 6 fastigheter:

  • Finnslätten 6, Västerås, 61.617 kvm (läs mer nedan)
  • Pagen 4, Skara, 38.438 kvm
  • Värmet 3, Malmö, 31.322 kvm
  • Städet 12, Lidköping, 28.456 kvm
  • Hammaren 1, Tibro, 21.814 kvm
  • Stålet 2, Malmö, 14.592

Från Landia förvärvas en fastighet

  • Svanholmen 1, Stockholm, 20 813 kvm (fastigheten innehåller vård/skola och den ligger i Vårberg i södra Stockholm. Landia köpte fastigheten från Micasa 2018)

Totalt alltså 217.052 kvm lokaler.

Underliggande fastighetsvärde i transaktionen är 2.776 miljoner kronor.

Randviken har d ingått ett avtal med Nordea och Swedbank avseende skuldfinansiering om totalt cirka 2.300 mkr med anledning av transaktionerna. Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas med medel från den riktade kontantemissionen som genomförs samt genom en planerad apportemission till Landia. Landia är sedan tidigare storägare i Randviken.

Gustaf Segerborg, VD Randviken kommenterar:

– Vi fortsätter att leverera på vår tillväxtstrategi i snabb takt och jag är oerhört stolt och glad över att vi som nytt bolag på väldigt kort tid har lyckats bygga upp en så pass högkvalitativ fastighetsportfölj. Majoriteten av de fastigheter vi förvärvar idag har vi mycket god kunskap om sedan tidigare. Det är fastigheter som kompletterar vår befintliga portfölj väl och som kommer att generera stabila kassaflöden åt våra aktieägare över en lång tid framöver. Sammantaget kommer dessa förvärv föra med sig en mängd positiva effekter för Randviken, till exempel i form av en mer robust intäktsbas och ökad riskspridning. Det är dock inte enbart fastigheternas kassaflöde i sig som har varit viktigt i dessa affärer. Att få förtroende från nya långsiktiga ägare i form av välrenommerade institutionella investerare har också det varit en central del som jag är väldigt tacksam över. Jag är övertygad om att det breddade ägandet i samband med vårt planerade byte av börslista senare i år kommer att leda till en accelerering av Randvikens fortsatta tillväxtresa under 2022.

Jonas Ramstedt, VD Landia:

Landia ser en stor potential i Randviken, vars ledning på mycket kort tid visat att de kan växa bolaget genom ett antal för bolaget mycket bra affärer.

På fastigheten Finnslätten 6, som är belägen i det expansiva området Finnslätten i Västerås, pågår ett nybyggnadsprojekt, om cirka 10.400 kvm kontorslokaler som är uthyrda till Alstom på ett tioårigt hyresavtal. Den återstående investeringen för projektet uppgår till cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna och det väntas vara färdigställt senast tredje kvartalet 2023. Projektet genomförs och kommer att certifieras i enlighet med miljöstandarden LEED Gold.

Randviken har erhållit bankfinansiering för större delen av de återstående investeringarna i Projektet, resterande del finansieras med egna medel.

Efter färdigställande av projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217.000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms uppgå till cirka 150 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år. Vidare har Randviken identifierat byggrätter om minst 12.500 kvadratmeter på Fastigheterna, huvudsakligen i Malmö.

Det finns sedan i somras sätta band mellan Roundhill och Randviken. Då rekryterade Randviken nämligen Roundhills Sverigechef Jakob Paljak.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Tillbaka till förstasidan