Stabila värden för Cibus fastighetssegment

Med en relativt god avkastningsnivå för fastigheter med inriktning på dagligvaror drabbades Cibus inte av stora värdejusteringar.

När de flesta fastighetsföretag drabbats av värdenedgångar under 2022 så visar Cibus för helåret en positiv värdeutveckling. Men under det sista kvartalet hade även Cibus en negativ utveckling av värdet. Men den inskränkte sig till en procent och berodde på ökande avkastningskrav, ca 20 punkters uppjustering.

Nedgången under sista kvartalet innebar att den positiva värdeutvecklingen för helåret blev ungefär hälften så stor som den var tre kvartal in på 2022

För helåret 2022 uppgick Cibus driftnetto till 99,6 miljoner euro, en ökning med 31 procent jämfört med 2021. Förvaltningsresultat uppgick för helåret till 55,2 miljoner euro, en ökning med 16 procent jämfört med 2021. Ökningen beror främst på ett större fastighetsbestånd men även på ett ökat driftnetto från befintliga fastigheter.

Driftnettot kommer att fortsätta att stiga under 2023, men förvaltningsresultatet påverkas negativt av ökade finansieringskostnader. Intjäningsförmågan vid inledningen av 2023 visar på ett möjligt förvaltningsresultat om cirka 58 miljoner euro som en ögonblicksbild, en nivå som är 5 miljoner euro lägre än hur det såg ut i september 2022 men bättre än helårssiffran för 2022.

Styrelsen avser att lägga ett förslag om en utdelning om 0,90 euor (0,99) per aktie fördelat på 12 utbetalningstillfällen. Utdelningen är satt med hänsyn till dagens ränteläge så att det blir för bolaget en hållbar nivå över tid.

Ur Cibus bokslutskommuniké för 2022:

  • Hyresintäkter uppgick till 106.7 miljoner euro (81.1).
  • Driftnettot uppgick till 99.6 miljoner euro (76.3)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55.2 miljoner euro (47.7).
  • Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 60.5 miljoner euro.
  • Periodens resultat uppgick till 80.0 miljoner euro (51.4) vilket motsvarar 1,66 euro (1,25) per aktie.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i periodens resultat och uppgick till 28.1 miljoner euro (10.6).
  • EPRA NRV uppgick till 710.1 miljoner euro (591.4) vilket motsvarar 14,7 euro (13,4) per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan