SSM: ”Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm”

SSM har redovisat siffrorna för andra kvartalet

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 85,9 MSEK (-230,7).
  • 33 förhandsavtal tecknades under kvartalet.
  • Projekt Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94 bostadsrätter respektive 94 hyresrätter. Hyresrättsprojektet har produktionsstartats i egen regi.

Totalt sett har SSM tappat bokningar, läs mer här.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:

”Det avvaktande läget på marknaden för bostadsrätter kvarstod under kvartalet, dock på en mer stabiliserad nivå. Vår försäljningstakt utvecklades försiktigt positivt, men skiljer sig betydligt från de höga jämförelsetal som både marknaden och vi själva hade motsvarande kvartal föregående år. Vid rapportdatum har vi tecknat 55 förhandsavtal under året. I några av våra försäljningsstartade projekt har vi ännu inte påbörjat konvertering till förhandsavtal, vilket påverkat antalet möjliga tecknade förhandsavtal. Försäljningsgraden i vår pågående produktion uppgick till 95,8 procent vid kvartalets utgång.

Minskad aktivitetsnivå i pågående produktion påverkar bolagets resultatutveckling i närtid och kvartalets rörelseresultat uppgick till 1,4 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent till följd av det lägre bruttoresultatet och lägre resultatandelar från JV. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade betydligt under kvartalet och uppgick till 85,9 MSEK, vilket till största del kan förklaras av att Turbinhallen är i slutskedet av inflyttning och färdigställande. Vi fortsätter att optimera våra projekt med egna medarbetare samtidigt som vi intensifierar arbetet med att förstärka vår logistik och materialhantering. Under kvartalet har bolagets obligationsvillkor justerats, vilket möjliggör för SSM att starta produktion av enskilda projekt till en initialt lägre säljgrad än idag. En förutsättning är dock att säljgraden för bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. De förändrade villkoren ger oss önskad flexibilitet för fortsatt tillväxt.

Den strukturella bostadsbristen är påtaglig och i den kalibrering av marknaden som nu pågår är det vår uppfattning att SSM med våra prisvärda, yteffektiva och kommunikationsnära bostäder är rätt positionerade, när befintliga och blivande stockholmare behöver anpassa sig till rådande förutsättningar. Vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande bekräftas även av det faktum att SSM under de senaste 18 månaderna har färdigställt cirka 770 bostäder där samtliga är slutsålda.”

Fler Nyheter från förstasidan

Bostadsbolaget sparkar två chefer

Vd:n: ”Man har brutit mot de riktlinjer som vi har”.

Kungsleden flyttar egna HK

För några år sedan gick flytten från city till västra Kungsholmen. Nu väljer bolaget att åter flytta sitt huvudkontor. ”Vi ska inspirera”.

Ljusning: SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren ser ljust på framtiden. Och satsar på ett nytt segment.

Mipims plan mot coronaviruset

Få kineser anmälda, men betydligt fler italienare.

Här presenteras ny jättesatsning i Uppsala

Marköverlåtelse när 33.000 nya bostäder ska byggas. FV på plats.

De köper för 240 miljoner – i Norrköping

Har option att förvärva ytterligare två etapper i ny stadsdel.

Om budet på If-huset: ”Mitt bud är ett bra bud”

Berättar för Fastighetsvärlden varför aktieägarna borde acceptera budet.

SBB ny storägare i SSM

Ilija Batljan och Jan-Erik Höjvall i förarsätet av det pressade bostadsutvecklingsbolaget. Tidigare storägarna borta.

Ägarna nobbar budet på If-huset

Priset reflekterar varken ”bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån”.

Ikea storsatsar i Stockholm – investerar 1,7 mdr

Jagar fyra nya och större butikslokaler. Läs om bolagets framtidsplaner.

”Jag är väldigt hungrig, jag vill köpa mer”

Förvärvar för 100.000 kr/kvm vid Odenplan. Affär för 420 miljoner kronor.

Klart med köpare till Solna United – hela 3,3 mdr

Skanska säljer klenod för nästan 100.000 kr/kvm. FV jämför med tidigare prisrekord i området.

Affär på hela 2,6 miljarder i Hagastaden

Mer än dubbla kvadratmeterpriset jämfört med 2013. Se karta!

FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om Fredrik Lundberg?

En av näringslivets tyngsta som är störst inom fastigheter.

Tillbaka till förstasidan