SSM: ”Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm”

SSM har redovisat siffrorna för andra kvartalet

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 85,9 MSEK (-230,7).
  • 33 förhandsavtal tecknades under kvartalet.
  • Projekt Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94 bostadsrätter respektive 94 hyresrätter. Hyresrättsprojektet har produktionsstartats i egen regi.

Totalt sett har SSM tappat bokningar, läs mer här.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:

”Det avvaktande läget på marknaden för bostadsrätter kvarstod under kvartalet, dock på en mer stabiliserad nivå. Vår försäljningstakt utvecklades försiktigt positivt, men skiljer sig betydligt från de höga jämförelsetal som både marknaden och vi själva hade motsvarande kvartal föregående år. Vid rapportdatum har vi tecknat 55 förhandsavtal under året. I några av våra försäljningsstartade projekt har vi ännu inte påbörjat konvertering till förhandsavtal, vilket påverkat antalet möjliga tecknade förhandsavtal. Försäljningsgraden i vår pågående produktion uppgick till 95,8 procent vid kvartalets utgång.

Minskad aktivitetsnivå i pågående produktion påverkar bolagets resultatutveckling i närtid och kvartalets rörelseresultat uppgick till 1,4 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent till följd av det lägre bruttoresultatet och lägre resultatandelar från JV. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade betydligt under kvartalet och uppgick till 85,9 MSEK, vilket till största del kan förklaras av att Turbinhallen är i slutskedet av inflyttning och färdigställande. Vi fortsätter att optimera våra projekt med egna medarbetare samtidigt som vi intensifierar arbetet med att förstärka vår logistik och materialhantering. Under kvartalet har bolagets obligationsvillkor justerats, vilket möjliggör för SSM att starta produktion av enskilda projekt till en initialt lägre säljgrad än idag. En förutsättning är dock att säljgraden för bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. De förändrade villkoren ger oss önskad flexibilitet för fortsatt tillväxt.

Den strukturella bostadsbristen är påtaglig och i den kalibrering av marknaden som nu pågår är det vår uppfattning att SSM med våra prisvärda, yteffektiva och kommunikationsnära bostäder är rätt positionerade, när befintliga och blivande stockholmare behöver anpassa sig till rådande förutsättningar. Vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande bekräftas även av det faktum att SSM under de senaste 18 månaderna har färdigställt cirka 770 bostäder där samtliga är slutsålda.”

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Tillbaka till förstasidan