Som väntat pressat även hos jätten JM

Antal sålda bostäder hos JM minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813) under Q1. Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829).

JM offentliggör siffrorna för första kvartalet:

Intäkterna minskade till 4.054 mkr (4.245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570). Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829) 1). Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1) 1). Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

Johan Skoglund, VD, skriver i delårsrapporten:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det första kvartalet men till stabiliserade priser. Den avvak- tande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under kvartalet. Vi planerar för ett ökande antal produktionsstarter under året förutsatt en stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under första kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym.”

Skoglund fortsätter:

”Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en positiv utveckling med god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad med i huvudsak oförändrade priser under det första kvartalet.

I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit god med något ökade priser och bostadsmarknaden i Finland har varit stabil under det första kvartalet.

Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige är konkurrensen om mark stor. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostads- projekt.”

Johan Skoglund avslutar VD-ordet med:

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka balansräkning ger oss handlingsfrihet.”

Fler Nyheter från förstasidan

Vd lämnar projektutvecklare efter knappt ett år

”Ibland är det bättre att skiljas åt, även om det är ett jobbigt beslut”

Han blir Årets affärskonsult

Vinnaren utsedd bland totalt 15 nominerade.

Försäljningar under galgen – men ger likviditet

Kursen rusade och aktien handelsstoppades. En kommande affär ser ut att kunna skapa nödvändig likviditet för närmaste tiden.

SSM:s storköp från Niam faller

Stort projekt och affär i vattennära läge i Stockholm blir inte av.

Lyckat drag av Vasakronan i centrala Malmö

Får en rejäl dragare till köpcentrum som dragits med vakanser.

Topp-vd slutar under 2019

Varit vd i 12 år. Berättar för Fastighetsvärlden om framtidsplanerna.

Pareto i miljardköp från Axfast

Båda bolagen fortsätter att hålla ett högt affärstempo.

De kan bli Årets konsulter 2018

Se vilka åtta ledande rådgivare som har chans att vinna i två olika klasser.

Wallenstam ska investera för 20 mdr på fem år

Under de kommande fem åren ska 20 mdr investeras i nyproduktion och förädling.

PP Pension säljer för 600 mkr

Fortsätter att avyttra bostäder på bra adresser. Har fortfarande en allokering mot fastigheter på höga 22 procent.

Arctic gör stort köp

48.000 kvm nybyggt i tre orter.

Porträtt

Inget finlir i kalkylen

Opportunist. Det är en påse gott och blandat han har samlat på sig. En flygplatsstad, ett slott, ett badhus, ett auktionshus med mera. Nyligen sålde han sin bästa investering någonsin, för hundra gånger insatsen. Läs FV:s långa intervju med Per Taube.

Fastighetsbeståndet taxerat till knappt 9,2 biljoner

Stockholmsområdet står för nästan en tredjedel.

Tillbaka till förstasidan