Som väntat pressat även hos jätten JM

Antal sålda bostäder hos JM minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813) under Q1. Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829).

JM offentliggör siffrorna för första kvartalet:

Intäkterna minskade till 4.054 mkr (4.245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570). Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829) 1). Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1) 1). Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

Johan Skoglund, VD, skriver i delårsrapporten:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det första kvartalet men till stabiliserade priser. Den avvak- tande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under kvartalet. Vi planerar för ett ökande antal produktionsstarter under året förutsatt en stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under första kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym.”

Skoglund fortsätter:

”Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en positiv utveckling med god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad med i huvudsak oförändrade priser under det första kvartalet.

I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit god med något ökade priser och bostadsmarknaden i Finland har varit stabil under det första kvartalet.

Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige är konkurrensen om mark stor. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostads- projekt.”

Johan Skoglund avslutar VD-ordet med:

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka balansräkning ger oss handlingsfrihet.”

Fler Nyheter från förstasidan

435 mkr för tomten i Hagastaden

Svåra förutsättningar för bygget sänkte priset.

Midroc och Serneke utvecklar ny stadsdel

Förvärvar två fastigheter i strandnära läge för att utveckla en ny stadsdel.

Bildextra: Så blir nya Bank Hotel

Det senaste hotelltillskottet i centrala Stockholm. Se de första bilderna.

Isabella Löwengrip hyr i Urban Escape 

Ser möjligheter att expandera och attrahera nya samarbeten.

Restaurangkedja laddar för svensk expansion

Vill ha 5-7 restauranger i Stockholmsområdet.

Vectura ny investerare i Hagastaden

Planerar att bygga en 25.000 kvm stor signaturbyggnad med kontor och andra lokaler med anknytning till Life Science.

Fabege säljer till Pareto i Solna

Pareto gör ytterligare ett förvärv.

Ny handelsplats fullt uthyrd ett år innan invigning

Ska visa att det finns mer än Ullared…

Göran Lif har gått ur tiden

Grundade ett av konsultbolagen.

Tufft för Ikeas satsning – tvingas till nystart

Allt fler butiker tomställts.

Skanska miljardsäljer projekt

Innehåller amfiteater samt restaurang och kafé.

Erika Olsén lämnar Castellum

Processen med att rekrytera en efterträdare har inletts.

Får toppjobb vid Skanska

Skanska möblerar om i toppen av bostadsdelen.

Tillbaka till förstasidan