Som väntat pressat även hos jätten JM

Antal sålda bostäder hos JM minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813) under Q1. Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829).

JM offentliggör siffrorna för första kvartalet:

Intäkterna minskade till 4.054 mkr (4.245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570). Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829) 1). Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1) 1). Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

Johan Skoglund, VD, skriver i delårsrapporten:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det första kvartalet men till stabiliserade priser. Den avvak- tande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under kvartalet. Vi planerar för ett ökande antal produktionsstarter under året förutsatt en stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under första kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym.”

Skoglund fortsätter:

”Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en positiv utveckling med god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad med i huvudsak oförändrade priser under det första kvartalet.

I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit god med något ökade priser och bostadsmarknaden i Finland har varit stabil under det första kvartalet.

Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige är konkurrensen om mark stor. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostads- projekt.”

Johan Skoglund avslutar VD-ordet med:

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka balansräkning ger oss handlingsfrihet.”

Fler Nyheter från förstasidan

Andersson in i Nyfosas styrelse – och ordföranden ut

Det stuvas om i styrelsen för det offensiva bolaget.

Högt tryck på kvinnlig investerarklubb

Medlemsantalet har exploderat.

Fortsatt förtroende för Nuder i Hemsö

”Har gjort en värdefull insats på ett förtroendefullt sätt.”

Nils Pers lämnar Stena

Två trotjänare lämnar bolaget som satsar allt hårdare på projekt.

Köper för halv miljard inom tullarna

K-märkt fastighet får ny ägare efter 13 år.

Spotifys oväntade drag

Behåller hela ytan trots nya lokalerna i Urban Escape.

Lista: Årets fulaste nybyggen

Se fyra olika listor.

Pär Nuder lämnar Fabege

Den tidigare finansministern lämnar flera styrelser.

Helldén bjuder in investerarna

Trafikborgarråd vill skapa bättre miljöer i city.

Tvärnitat bostadsbyggande hotar inte utbyggd tunnelbana

Stor del av finansieringen är kopplad till löften om nya bostäder.

NREP gör offensiv i nytt segment

Bolaget har lagt en offensiv expansionsstrategi.

Hyr 4.000 kvm i Slakthuset

Fryslager byggdes om till kontor.

Känd trio till Hemfosa

Fyller upp i styrelsen efter Jens Engwall och Ulrika Valassi.

Rekordstor transaktion väntas inom tullarna

FV avslöjar att en av de största styckeaffärerna i Stockholms innerstad på flera år är under uppsegling.

Tillbaka till förstasidan