Som väntat pressat även hos jätten JM

Antal sålda bostäder hos JM minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813) under Q1. Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829).

JM offentliggör siffrorna för första kvartalet:

Intäkterna minskade till 4.054 mkr (4.245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570). Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829) 1). Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1) 1). Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

Johan Skoglund, VD, skriver i delårsrapporten:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det första kvartalet men till stabiliserade priser. Den avvak- tande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under kvartalet. Vi planerar för ett ökande antal produktionsstarter under året förutsatt en stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under första kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym.”

Skoglund fortsätter:

”Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en positiv utveckling med god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad med i huvudsak oförändrade priser under det första kvartalet.

I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit god med något ökade priser och bostadsmarknaden i Finland har varit stabil under det första kvartalet.

Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige är konkurrensen om mark stor. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostads- projekt.”

Johan Skoglund avslutar VD-ordet med:

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka balansräkning ger oss handlingsfrihet.”

Fler Nyheter från förstasidan

Stjärnkrogar i konkurs: ”Det är en överetablering”

Guide Michelin-stjärnor hjälpte inte i allt tuffare konkurrens.

Vasakronan köper i bästa butiks- och kontorsläge

Säljarens bestånd blir allt mer fokuserat till två orter – plus två klenoder mitt i London.

Oscar säljer liten klenod och backar ur Göteborg

Bostadsutvecklaren avyttrar två fastigheter. Den ena köptes för endast 15 månader sedan. Den säljs troligen med förlust.

Förrådsföretag växer med tre nya anläggningar

Planerar att expandera kraftigt: ”När man bygger nya bostäder i Stockholms innerstad rationaliseras förråden bort.”

KF avyttrar stora byggrätter – trots halvdöd marknad

Bolaget gör en av årets större affärer med byggrätter.

Jätteavtal: Köper projekt värda nästan 10 miljarder

Två offensiva parter gör stor affär kring bostäder i Storstockholms- och Öresundsregionen.

SBB säljer 63.500 kvm byggrätter – gör 50 mkr i vinst

Ilija Batljans bolag gör tre separata affärer.

Två konsortier tävlar vidare om Kilen i Sollentuna

Läs om vilka som får tävla vidare om den ”bortglömda” marken mittemot Kistamässan. Läs även om vilka sex som fick nobben.

Veidekke inleder samarbete om hyresrätter

Ambitionen är att samarbetet ska omfatta 500 nya hyreslägenheter.

Säljer för nästan miljarden

Affär med sex fastigheter i västra Stockholm värda totalt 921 miljoner. Läs hur fastigheterna bytt ägare tidigare. Flera kommer ursprungligen ur stora paketaffärer.

Klart: Köper Södra Teatern

En av Södermalms mest kända fastigheter har fått en ny ägare. Köparen motiverar förvärvet för Fastighetsvärlden.

Balder ska förverkliga Zaha Hadids vision

Balder går in i ytterligare ett stort stadsutvecklingsprojekt.

FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om Rutger Arnhult?

Kolla vad du kan om en av branschens största profiler.

Miljonbelopp kan ha slussats ut ur Östersundshem

En del har slussats vidare till fotbollsklubben ÖFK. Oklart vart resterande sex miljoner tagit vägen.

Tillbaka till förstasidan