Skanska sänker utdelning efter resultattapp

Bokslutet för Skanska visar att intäkterna var svagt nedåt men rörelseresultatet dök kraftigt till 3,2 miljarder mot 9,3 miljarder för året innan.

Annons

Det är främst Projektutvecklingen hos Skanska som kraftigt påverkat helårsresultatet. I det ligger betydande nedskrivningar, sådana som bolaget redan berättade om i början av januari.
Styrelsen föreslår nu att utdelningen sänks till 5:50 kronor per aktie (7:50).

– Byggverksamheten avslutade ett bra år med ett starkt fjärde kvartal medan Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling fortsatt påverkades av svaga fastighetsmarknader. Som bolag bibehåller vi en stark finansiell ställning, vidtar åtgärder för att anpassa oss till marknadens förutsättningar och har en tydlig strategi för långsiktigt värdeskapande, säger koncernchefen Anders Danielsson i sitt vd-ord i bokslutsrapporten.

Ur Skanskas bokslut för helåret 2023:

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 41,9 (40,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 5 procent. Intäkterna för helåret uppgick till 157,1 (161,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,0 (3,5) miljarder kronor, och inkluderar nedskrivningar och förändringar i fastighetsvärden om totalt -2,0 miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 73 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3,2 (9,3) miljarder kronor, och inkluderar nedskrivningar och förändringar i fastighetsvärden om totalt -3.1 miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 65 procent.
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,48 (7,28) kronor för perioden och 7,89 (18,62) kronor för helåret.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 (7,50) kronor per aktie.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (-2,1) miljarder kronor för perioden och 1,1 (-2,3) miljarder för helåret, enligt IFRS.
 • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 10,4 (30 september 2023; 4,7), miljarder kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 44,1 (51,6) miljarder kronor för perioden. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 15 procent. För helåret uppgick orderingången till 165,8 (162,7) miljarder kronor. På rullande 12 månader var orderingången 103 (104) procent i förhållande till omsättningen och orderstocken var fortsatt hög.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,8 (2,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,4 (5,4) procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 5,6 (5,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 (3,7) procent.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till -1,4 (1,3) miljarder kronor för perioden och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om -1,8 miljarder kronor i Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling. För helåret uppgick rörelseresultatet -2,6 (3,9) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om totalt -2,8 miljarder kronor.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till -3,7 (8,1) procent.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 5,8 (15,8) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan