SBAB: Åtta räntesänkningar kommande 18 månader

SBAB:s prognos är att styrräntan sänks fem gånger under 2024 och att den första sänkningen kommer i maj. Sommaren 2025 är prognosen att styrräntan är nere på 2,00.

Annons

Styrräntan ligger idag på 4,00, efter att ha lämnats oförändrat senast.

Största hotet mot räntesänkningarna är de nya geopolitiska risker som blossat upp och som kan leda till nya inflationsuppgångar om de materialiseras. Rörlig boränta och ett års bindningstid förefaller nu vara likvärdiga alternativ. Detta är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 1, 2024.

– Det vore ett misstag om Riksbanken i nuvarande läge lägger för mycket vikt vid att inflationen rensat för varierande energipriser inte sjunkit lika snabbt som det orensade måttet. På samma sätt som inflationen mätt på detta alternativa sätt inte steg lika snabbt när inflationstrycket steg under 2022 bör man förvänta sig att den inte heller sjunker tillbaka lika snabbt när inflationstrycket nu avtar, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Det vore ett misstag om Riksbanken i nuvarande läge lägger för mycket vikt vid att inflationen rensat för varierande energipriser inte sjunkit lika snabbt som det orensade måttet. På samma sätt som inflationen mätt på detta alternativa sätt inte steg lika snabbt när inflationstrycket steg under 2022 bör man förvänta sig att den inte heller sjunker tillbaka lika snabbt när inflationstrycket nu avtar, säger Robert Boije.

SBAB:s prognos är att Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte med start från i maj. Det innebär att styrräntan väntas ligga på 2,75 procent i slutet på året.

– Vår bedömning är att Riksbanken sänker styrräntan fem gånger i år och att räntan därefter kommer att fortsatta att sänkas ner mot 2 procent nästa år, säger Robert Boije.

Styrräntan idag är 4,00. Bild: SBAB

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan