Senaste nyheterna om SBAB


Fallande lägenhetspriser i juni

Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner under juni och med i genomsnitt 0,5 procent för Sverige som helhet. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

SBAB: ”Riksbanken vilar på hanen över sommaren”

Det mesta talar för att inflationsspöket är fullt ut besegrat och att Riksbanken kan sänka styrräntan mer i år än med de totalt 0,75 procentenheter man har aviserat, uppger SBAB. De utbudsfaktorer som bidrog till att dra upp inflationen i både Sverige och Europa har normaliserats. Även om ECB väntas sänka sin styrränta i juni och kronan har stärkts på sistone, är det troligt att Riksbanken vilar på hanen med nästa sänkning till efter semestrarna, skriver SBAB i en analys.

Inflationen faller mer än väntat

Inflationen faller mer än väntat.
”Glad spik i kistan – nu kommer sänkningen”, kommenterar Robert Bergqvist vid SBAB och hoppas på snar sänkning av styrräntan.

SBAB uppdaterar: Fem sänkningar 2024

Mot slutet av året väntas styrräntan vara nere på 2,75 procent, efter en första sänkning i maj, uppger SBAB i en ny rapport. I början av 2025 kommer därmed de rörliga bolåneräntorna ligga under 4 procent. I januari 2026 bedöms den rörliga bolåneräntan ligga runt 3,3 procent.

SBAB: 42 procent tror på stigande bostadspriser

Bostadsägarnas optimism om bostadsprisernas utveckling ökar sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 42 procent tror på stigande priser på ett års sikt och främsta skälet till detta anges vara sjunkande räntor. 9 procent tror på fallande priser och 40 procent tror på stillastående priser på samma tidshorisont.

SBAB: Åtta räntesänkningar kommande 18 månader

Robert Boije: ”Fortsatta att sänkas ner mot 2 procent nästa år”

SBAB: Räntesänkningar enda ljusglimten för bostadsbyggandet

Försäljningen av nya bostäder är fortsatt mer eller mindre tvärdöd. De få nya bostäder som ändå säljs tar dubbelt så lång tid att förmedla jämfört med de senaste åren. Andelen prissänkta objekt har fortsatt att stiga. Antalet bokade nya lägenheter är på sin lägsta nivå sedan 2013. Antalet publicerade och säljstartade projekt ligger också i botten. Det finns även stora lokala och regionala variationer, exempelvis med överskott på nya villor och bostadsrätter i Västra Götalands län, skriver SBAB i en ny rapport.

SBAB varnar för ytterligare räntehöjning

SBAB varnar för räntehöjningar och är rejält orolig för avstannandet i bostadsbyggande i Sverige. Nu efterlyser SBAB:s chefekonom ett temporärt statligt stöd för att stötta byggandet.

Säljer med fiaskoresultat

Tappar hela köpeskillingen för proptechbolag.

SBAB: Höj inte räntan

Trots att inflationstakten sjunker mindre än många väntades sig anser SBAB att Riksbanken inte bör höja räntan i november.

Stena Fastigheter når 50% hållbar finansiering

Efter att Stena Fastigheter har tecknat ett hållbarhetslänkat lån på 1,5 mdr hos SBAB, har nu bolaget över 50 procent hållbar finansiering.

”Historiskt fall i bostadsbyggandet drar ned tillväxt”

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd, uppger SBAB.

SBAB: Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för augusti visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare. För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider. Samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större. Samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden. Mot denna bakgrund återstår att se om prisuppgången på bostäder i augusti var mer av en tillfällig ”efter-sommaren-effekt”.

Bildextra: Offensivt Örebro i fokus

Landshövding. Ola Serneke, näringslivstoppar och flertalet vd:ar intog scenen.