SBAB

Senaste nyheterna om SBAB.


SBAB: Bostadspriserna vände uppåt i januari

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt. Största uppgången visade villapriserna i Mellersta Sverige (5,6 procent) och bostadsrätterna i Stormalmö (4,6 procent).

SBAB: Bostadspriserna fortsatte ner i hela Sverige

Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Mest föll priserna på lägenheter i Norra Sverige (-6,5 procent).

SBAB: Inte självklart höja lika mycket som ECB

I motsats till en del andra prognoser är bedömningen att det inte är självklart att Riksbanken bör höja styrräntan lika mycket som ECB. Det skriver SBAB i en ny rapport.

SBAB: Tvärnit och fortsatt fallande bostadspriser

En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år, skriver SBAB i en rapport. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten.

SBAB: Bostadsprisfallet tilltar – tydlig nedgång

Priserna på lägenheter och hus föll i samtliga regioner i juni. Störst var nedgången på hus i Storstockholm och på lägenheter i Norra Sverige där priserna i juni föll med över fem procent. I Storstockholm ligger nu priserna på hus hela tio procent under den tidigare toppnoteringen. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under juni.

Boije: Bopriserna kan rasa 20 procent

Lägenhetspriserna har vänt nedåt i stora delar av landet. Tappet kan bli mer än många varnat för.
– Det är inte orimligt att prata om 15-20 procent, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

 

SBAB: Boräntor kring 4 procent det nya normala

Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025, varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent framöver. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2022.

Brett fallande bostadspriser i december

Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under december.

SBAB:s nya rapport: Bopriserna upp 2 procent 2021

BNP sjunker i år med 4 procent för att nästa år öka med 3,2 procent. Arbetslösheten når sin topp under våren och faller sedan tillbaka i takt med att konjunkturen stärks. Reporäntan behålls oförändrad till våren 2024. Bostadspriserna väntas stå mer eller mindre stilla resten av året och öka med omkring 2 procent nästa år. Det är några av slutsatserna i SBAB:s nya prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad.

62 procent vill kunna fortsätta jobba hemifrån

Kan resultera i stora konsekvenser för fastighetsägarna.

SBAB: ”Synen på bostadspriserna har förändrats dramatiskt”

En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt. Därmed har synen på bopriserna skiftat på bara några månader.

Här minskar utbudet av nyproducerade bostäder mest

Minskningen i Stockholm ligger bakom minussiffran för hela riket. Kolla listor på störst nedgång och uppgång.

SBAB spår minskad produktion och prisfall

Förändrade amorteringskrav, hushållens möjlighet att bära nyproduktionshyror samt kommande räntehöjningar är detaljer som kokar ned till SBAB:s prognos.

Oscars styrelseordförande gripen för grovt insiderbrott

Jakob Grinbaum misstänkt efter ett tillslag i veckan. Själv förnekar han brott.