Så blir Backahills planer i Helsingborg

Tre arkitektkontor har nu lämnat förslag på hur området kring Karantänen i norra hamnen i Helsingborg kan utvecklas. Exploatören Backahill och Helsingborgs stad ska avgöra vem som vinner tävlingen.

Backahill ägs av Erik Paulsson med familj.

– Uppdraget till arkitektkontoren har varit att ta fram förslag på hur ett hotell med tillhörande spa och restaurang kan skapas på platsen. Samtidigt ska det skapas unika kvaliteter för Helsingborgarna och betydelsefulla siktlinjer beaktas. Från och med fredag 6 oktober till och med fredag 27 oktober kommer förlagen finnas tillgängliga på webben och i Stadsbyggnadshuset, säger Magnus Ydmark, chef för samhällsplaneringsenheten, stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Under utställningstiden gör en bedömningsgrupp med representanter från staden och Backahill en genomlysning av förslagen utifrån uppdragsbeskrivningen. Därefter kommer staden och Backahill gemensamt ta ställning till vilket förslag som det bör ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Nästa steg i processen är att ta fram en detaljplan. Under den processen kommer det genomföras samråd och kommunfullmäktige ska slutligen besluta om detaljplanen.

– Vi har nu fått tre väldigt olika förslag på hur området kring Karantänen kan utvecklas. Det ger oss ett bra underlag för att diskutera vilken lösning som bäst passar platsen. Förslagen har på olika sätt löst uppdraget och skapar kvaliteter på platsen för Helsingborgare och besökare, fortsätter Magnus Ydmark.

Illustration: Elding Oscarson Arkitekter AB
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Illustration: Tengbom

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan