Senaste nyheterna om Backahill


Backahill och Peab i jv om campusområde

Backahill och Peab har bildat jv:et Kronodalen Utveckling AB. Det hälftenägda bolaget ska driva planprocessen som möjliggör en omvandling av södra sjukhusområdet i Ängelholm till en ny stadsdel kallad Kronodalen.

Brinova säljer allt i Ängelholm till Backahill

Brinova har ingått avtal om villkorad försäljning av fyra fastigheter i Ängelholm till Backahill för 180 miljoner kronor. Försäljningen är en del av styrelsens beslutade strategi att lämna orten Ängelholm.

Skapar saluhall 2.0 mitt i centrum

Största hyresgästen lämnade 2.200 kvm. Fastighetsägare vill skapa trafik till centrum.

Erik Paulssons barn tar över ägandet i Backahill

Läs om innehaven, bland annat storägare i fem noterade fastighetsbolag.

Tufft på börsen – ett bolag faller hela 9 procent

En handfull bolag handlas ner rejält under fredagen.

Köper Entré Båstad

Paulssonsfären säljer 8.200 kvm.

Backahill köper för 100 miljoner i Ängelholm

Hälsostaden Ängelholm AB har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja bolagets mark och byggnader på södra sjukhusområdet. Backahill köper för 100 miljoner kronor.

Catena tar in 2 miljarder – WDP blir ny storägare

60-miljardersbolag kliver in. Läs om den nya storägaren.

Bygger 27.400 kvm logistik kring Findus gamla

Foodhills Fastigheter, ett bolag som samägs av bland andra Catena och Backahill, bygger ny logistikanläggning till HelloFresh i Bjuvs kommun.

Ny mindre handelsplats i centrala Båstad

Centrala Båstad får en ny mötesplats med handel och bostäder runt en innergård. Det är Backahill, som kontrolleras av familjen Paulsson, som ligger bakom.

Backahill utvecklar för 144 mkr i Ängelholm

Backahill Bostäder AB bygger 65 nya lägenheter i skånska Ängelholm.

Sålde allt i SBB – innan gripandet

Backahill sålde hela sitt aktieinnehav i SBB den sista april. Bolaget hade ägt aktierna sedan SBB:s börsnotering 2017.

Erik Paulsson redo sälja allt i SBB

Erik Paulsson avser att sälja hela sitt innehav i SBB.

Nya finansiärer till OP – Oscar tar inte ut lön 2020

Bostadsutvecklaren sjösätter räddningsplanen. Tar in 249 mkr i företrädesemission. Tre kända profiler in i ägarlistan.