Pandox jättetapp – 1,5 miljard i minskade intäkter

Hotelloperatören Pandox rörelseresultat minskade med hela 1,5 miljard kronor 2020. Ett tufft år för hotellbranschen.

Annons

EBITDA på årsbasis uppgick till 1.699 (3.231) miljoner kronor. En minskning med 47 procent.

Pandox finansiella ställning är stark, skriver vd:n Anders Nissen i kommunikén, med en belåningsgrad om 48,7 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 5.221 miljoner per 31 december 2020.

Väghotell och citynära hotell i inhemska städer har genomgående utvecklats bäst genom pandemin, menar bolaget – medan hotell i internationella städer utvecklats sämst, vilket förklaras av att inhemsk efterfrågan dominerar.

Pandox styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas.

Januari–december 2020
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2.399 (3.129) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 32 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2.018 (2.764) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 31 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -168 (625) mkr.
• EBITDA uppgick till 1.699 (3.231) mkr.
• Cash earnings uppgick till 660 (2.177) mkr.
• Cash earnings per aktie uppgick till 3,64 (12,84) mkr.
• Periodens resultat uppgick till -1 408 (2 700) mkr, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -1.779 mkr.
• Resultat per aktie uppgick till -7,61 (15,91) kr.
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Oktober–december 2020
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 570 (810) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 35 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 478 (716) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -64 (159) mkr.
• EBITDA uppgick till 378 (834) mkr.
• Cash earnings uppgick till 129 (654) mkr.
• Cash earnings per aktie uppgick till 0,73 (3,72) mkr.
• Periodens resultat uppgick till -305 (1 291) mkr, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter om -533 mkr.
• Resultat per aktie uppgick till -1,63 (7,30) kr.
• Per 31 december 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 221 mkr, jämfört med 5.348 mkr per 30 september 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

Gjorde klassiker med namnbyte före konkurs

Känd bostadsutvecklare fann villig ”köpare” – bolaget i konkurs några få månader senare.

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Här byggstartas 400 – med toppolitiker

Wallenstam lockade Magdalena Andersson till invigning.

Öppnar del av 2.800 kvm vid Sergel efter förseningar

”Vi hade inte kunnat realisera vår vision utan alla som tror på och investerar i projektet”.

Nyfosa backar – ska inte sälja

Genomfört en riktad nyemission och tillförts cirka 1,7 miljarder kronor. Läs om vilka som fanns med.

Kåpan och AP4 tar över SHF helt när LF lämnar

Äger fastigheter för 15 miljarder.

FV listar: Så många miljarder har SEB Trygg Liv sålt för

Läs om de sex affärerna och de sju sålda innerstadsfastigheterna. FV berättar om bolagets nyckeltal. Intervju med ansvarig.

Byggstart för gigantiskt bostadsprojekt

Första spadtaget för 900 bostäder norr om Stockholm.

Miljardsäljer till Stena

Favorit i repris av Skanska… Avyttrar nybyggt kontorsprojekt.

RO köper 20 villor vid t-banan – ska bygga stad

Nytt bostadsområdet med upp till 1.200 lägenheter ska knyta ihop Sickla och Nacka Forum.

Flyttar till nytt vattenläge

Flyttar från Slussen till ett annat glashus vid Skanstull.

Nya ledamöter i SGBC

Sweden Green Building Council har även valt en ny ordförande.

Jacob Torell, Erik Selin, Joel Ambré. Septura.

Grundar nytt bolag – värt 4 miljarder

Nya vd:n berättar för FV om bolaget, vilka fastigheter som ingår och om framtiden.

Tillbaka till förstasidan