Hufvudstaden ökar förvaltningsresultatet

Hufvudstadens bruttoresultat för fastighetsförvaltningen ökade med 2 procent första halvåret 2021 och uppgick till 615 miljoner kronor (604).

Minskade hyresintäkter men ökad nettouthyrning för AL

Atrium Ljungbergs hyresintäkter i andra kvartalet uppgick till 565 (579) miljoner kronor.  Nettouthyrningen under perioden ökade däremot. ”Aktiviteten på marknaden tagit fart ordentligt nu”, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs rapporten.

Kungsleden ökade förvaltningsresultatet

Kungsleden har gjort flera större uthyrningar och omförhandlingar under årets andra kvartal. Bland annat har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats med AA Logistik AB om 32.000 kvm på Finnslätten i Västerås där en ny logistikanläggning ska uppföras.

Starkt förvaltningsresultat för Diös – ökade över 25 procent

Diös förvaltningsresultatet uppgick till 288 miljoner kronor (229) i det andra kvartalet, en ökning med 25,8 procent mot föregående år.

Pandox jättetapp – 1,5 miljard i minskade intäkter

Hotelloperatören Pandox rörelseresultat minskade med hela 1,5 miljard kronor 2020. Ett tufft år för hotellbranschen.

Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad

Enligt Castellums bokslutskommuniké för 2020 nådde bolaget tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 procent och föreslår höjd utdelning för 23:e året i rad,

Värdeminskning bakom Hufvudstadens svaga Q1

Hufvudstadens resultat för årets första kvartal dök till –499 miljoner, allt beroende på negativa värdeförändringar om nära en miljard kronor.

Byggjätte kämpar så in i Norden

Norge, Finland och Danmark tynger resultatet för tredje kvartalet.

Sverigeaktuella Thon visar rekordvinst

Norska Olav Thon Gruppen, som är mitt uppe i en ny satsning på fastigheter i Sverige, har ett rekordstarkt första …

NCC ökar utdelningen med 20 procent

Det som lyfte NCC under det sista kvartalet var den stora resultatavräkningen inom Housing och Property Development.

Bästa hittills för Kungsleden

Nettoomsättningen för Kungsleden under det tredje kvartalet ökade 36 procent till 766 Mkr (563) och bruttoresultatet ökade 34 procent till …

32 procent upp för Mörtstedt

Det i London börsnoterade fastighetsbolaget CLS Holdings, med Sten Mörtstedt som största ägare, redovisar en vinst, före skatt, för första …