Oscar vill ha 1 miljard – i höst möts parterna

Saneringstvisten mellan Oscar Properties och Stockholms kommun, gällande Gasklockan, avgöras i tingsrätten i höst. Den 19 september inleds huvudförhandlingarna där upp till en miljard kronor står på spel. Fem dagar är inbokade. Nu samlar parterna in bevis.

Bakgrund:
Stockholms kommun skickade den 29 november 2019 en hävningsförklaring avseende exploateringsavtalet för Gasklockan till OP och angav som skäl att OP hade brustit i sina förpliktelser genom att inte erlägga betalning och tillträda fastigheten i enlighet med tilläggsavtalen. OP hade emellertid den 9 juli 2019 framfört till Stockholms kommun att förekomsten av markföroreningar ännu inte var utredd och åtgärdad varför bolaget, i enlighet med (som de hävdar) kontraktet, ännu inte ansåg sig skyldigt att tillträda fastigheten och erlägga betalning. Tvist har därefter uppstått mellan parterna om OP skulle ha tillträtt fastigheten den 31 oktober 2019.

Visa faktaruta

I november 2019 hävde Stockholms Stad det tecknade exploateringsavtalet för Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.

Därefter har Oscar Properties advokater jobbat på med stämningsprocessen i vilken man anser att Staden har gjort sig skyldigt till avtalsbrott.

Fastighetsbolaget anser att hävningen var obefogad då kommunen inte hade färdigställt sina entreprenadarbeten innan tillträdet, det vill säga att marken inte var sanerad enligt avtal.

OP hade därmed ingen skyldighet att tillträda fastigheten, menar man.

FV erfar att fastighetsbolaget i första hand vill ha ersättning, för utebliven vinst, om en miljard kronor – 1.064.460.150 för att vara exakt.

”Skadan avser den vinst OP skulle ha gjort om bolaget fått tillträda fastigheten på avtalade villkor”, står det i ett protokoll från tingsrätten.

I andra hand, det vill säga om hävningen var befogad, menar fastighetsbolaget att kommunen ändå är skyldig att betala 162.514.568 kronor för att kommunen haft nytta av OP:s nedlagda kostnader.

Staden å sin sida menar att OP inte hade någon grund för att inte fullgöra sin förpliktelse – det vill säga att betala köpeskillingen och tillträda fastigheten.

Man förnekar även skadeståndsersättningen.

Tvisten avgörs i Stockholms tingsrätt med början den 19 september och fem dagar framåt under hösten 2022.

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan