Oscar vill ha 1 miljard – i höst möts parterna

Saneringstvisten mellan Oscar Properties och Stockholms kommun, gällande Gasklockan, avgöras i tingsrätten i höst. Den 19 september inleds huvudförhandlingarna där upp till en miljard kronor står på spel. Fem dagar är inbokade. Nu samlar parterna in bevis.

Bakgrund:
Stockholms kommun skickade den 29 november 2019 en hävningsförklaring avseende exploateringsavtalet för Gasklockan till OP och angav som skäl att OP hade brustit i sina förpliktelser genom att inte erlägga betalning och tillträda fastigheten i enlighet med tilläggsavtalen. OP hade emellertid den 9 juli 2019 framfört till Stockholms kommun att förekomsten av markföroreningar ännu inte var utredd och åtgärdad varför bolaget, i enlighet med (som de hävdar) kontraktet, ännu inte ansåg sig skyldigt att tillträda fastigheten och erlägga betalning. Tvist har därefter uppstått mellan parterna om OP skulle ha tillträtt fastigheten den 31 oktober 2019.

Visa faktaruta

I november 2019 hävde Stockholms Stad det tecknade exploateringsavtalet för Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.

Därefter har Oscar Properties advokater jobbat på med stämningsprocessen i vilken man anser att Staden har gjort sig skyldigt till avtalsbrott.

Fastighetsbolaget anser att hävningen var obefogad då kommunen inte hade färdigställt sina entreprenadarbeten innan tillträdet, det vill säga att marken inte var sanerad enligt avtal.

OP hade därmed ingen skyldighet att tillträda fastigheten, menar man.

FV erfar att fastighetsbolaget i första hand vill ha ersättning, för utebliven vinst, om en miljard kronor – 1.064.460.150 för att vara exakt.

”Skadan avser den vinst OP skulle ha gjort om bolaget fått tillträda fastigheten på avtalade villkor”, står det i ett protokoll från tingsrätten.

I andra hand, det vill säga om hävningen var befogad, menar fastighetsbolaget att kommunen ändå är skyldig att betala 162.514.568 kronor för att kommunen haft nytta av OP:s nedlagda kostnader.

Staden å sin sida menar att OP inte hade någon grund för att inte fullgöra sin förpliktelse – det vill säga att betala köpeskillingen och tillträda fastigheten.

Man förnekar även skadeståndsersättningen.

Tvisten avgörs i Stockholms tingsrätt med början den 19 september och fem dagar framåt under hösten 2022.

Fler Nyheter från förstasidan

Blackrock köper nybyggt

50.000 kvm, med potential för upp till 120.000 kvm.

Megaprojekt till salu

Ett av Sveriges största kontorsprojekt. Ny ägare sökes.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Oscar Engelbert?

Han ligger bakom två av huvudstadens nya landmärken och är ofta i rubrikerna. Vad kan du egentligen om honom?

Ner 60 procent – men motståndskraften kvarstår

Slutsatser och inblickar i framtiden.

Värvar tidigare topp

FV berättar om den nya utmaningen.

Oscar: ”Det finns mycket jag vill göra”

Oscar Engelbert om framtiden efter att han lämnar vd-stolen. FV berättar om ett ”hemligt” kontorsprojekt i Los Angeles.

Köper invid Älvsjö centrum

Anrikt konditori bland hyresgästerna.

Dan Olofsson och Percy Nilsson frias i hovrätten

Ingen insiderhandel skedde i samband med försäljningen av Victoria Park.

Huvudspåret: Klyva SBB i tre delar – möjlig köpare pekas ut

Många spekulationer kring SBB:s framtid. FV pekar ut möjliga svenska köpare. Kan vara tydlig parallell till storaffär 2008.

Norska miljardären som är näst störst i Fabege

En av de rikaste i Europa. Har gjort inbrytningar i Sverige tidigare.

Värdet på Turning Torso ner

Läs om värdeutvecklingen för Sveriges näst högsta byggnad.

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Engelbert avgår som vd

Överens med styrelsen. Behöver ny inriktning. Stannar kvar i styrelsen.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

Tillbaka till förstasidan