Oscar Engelbert, vd, grundare och storägare Oscar Properties.

Oscar stämmer Stockholms stad – igen

Oscar Properties stämmer Stockholm stad kring Gasklockan – igen. Det kan Fastighetsvärlden avslöja. Det är nästan samma upplägg som tidigare men med ändringen att det är ett dotterbolag istället för två som står bakom. Den tidigare stämningsansökan nobbades av Stockholms tingsrätt. För Oscar Properties står mycket stora belopp på spel – som kan vara avgörande för bolagets framtid.

Stämningsansökan kom in till Stockholms tingrätt klockan 14.30 under onsdagen, kan FV berätta. Bakom stämningen finns nu ett av de två förvärvsbolagen (läs om varför det blev bakslag förra gången, här).

Kravet är detsamma som tidigare framställts, 169.388.240 kronor plus ersättning för utebliven vinst. OP har sedan tidigare anlitat AG Advokat i den högintressanta tvisten.

OP:s advokat skriver även ett e-postmeddelande till Stockholms stads stadsadvokat, som FV tagit del av, där det står:

”Att staden bemöter bolagens och mina inviter till samtal om kraven med besked att dessa måste prövas av tingsrätten är beklagligt. Det är dessutom inte korrekt och Staden har inget att förlora på att parterna är tydliga och lyssnar på varandra”

I slutet av mejlet står det:

”OP stänger inte dörren för en sedvanlig dialog kring varför Staden anser att Staden hade rätt att häva avtalet samtidigt som Staden uppgav sig inte vilja ta ansvar för den förorenade marken som avtalats och som priset för marken hade beräknats enligt? Om Staden ändrar sig och vill ha dialog kring detta utom rätta ber jag dig återkomma med besked.”

Huvudfrågan är om staden har uppfyllt sina förpliktelser att sanera markföroreningar. Det ekonomiskt pressade Oscar Properties ansåg inte det och valde med den motiveringen att inte betala köpeskillingen. Staden har därefter tagit tillbaka markanvisningen och påbörjat en ny tävling (läs mer här) – med andra villkor kring saneringen.

Fastighetsvärlden publicerar nedan hela sammanfattningen i den stämningsansökan mot Stockholm stad som Oscar Properties och AG Advokat lämnat in:

”Staden har 2014 till Bolaget överlåtit ett område som marknadsförts som Stockholms nya landmärke och mest miljövänliga projektet hittills; ”Gasklockan”. Staden åtog sig enligt Exploateringsavtalet att utföra och bekosta nödvändig rening av berget, så att avtalade Miljömål skulle uppfyllas. Bolaget åtog sig att tillträda och erlägga betalning till den dag som slutligen fastställdes, den 31 oktober 2019.

Under sommaren 2019 uppmärksammades att berget efter Stadens utförda reningsåtgärder inte var i enlighet med uppställda Miljömål och att förnyade åtgärder behövdes för att rena berget. Olja, tjära och kemiska föroreningar, bl.a. PAH, hade tryckts upp genom bergets sprickor och börjat ansamla sig på berget yta. Bolaget begärde därför att Staden skulle bekräfta att dess åtagande enligt avtalet skulle komma att infrias. Staden svarade dock att så inte skulle ske. Uppfyllandet av Miljökraven och kostnaden för reningen av berget ville Staden inte stå fast vid utan det skulle omförhandlas efter tillträdet.

Bolagets finansiering av projektet var villkorad av att Staden skulle fullfölja sitt åtagande att bekosta och ansvara för sanering av området ned till den avtalade Grundläggningsnivån. Staden angav dock sommaren 2019 att detta inte längre gällde varför Bolaget begärde att tillträdet skulle skjutas upp eller att Staden i vart fall skulle bekräfta att det som avtalats rörande marksanering gällde. Under dessa diskussioner hävde Staden överlåtelseavtalet. Efter hävningen erbjuds området till andra, varvid Staden för övrigt på nytt har ändrat sig och numera anslutit sig till Bolagets uppfattning inför hävningen; att Staden innan tillträde kan ske ska rena berget.

Stadens besked att dess förpliktelse att rena berget till Grundläggningsnivån enligt avtalet inte skulle komma att fullföljas, varken före eller efter tillträdet, och den efterföljande hävningen av avtalet har orsakat Bolaget skada. Skadan består av redan havda kostnader för projektet Gasklockan. Till detta kommer idag okända kostnader och den uteblivna vinst som den som Staden överlåter området till får åtnjuta istället för Bolaget. I vart fall den vinst som då visar sig uppstå skulle ha tillfallit Bolaget.

Ansökan om stämning beror på att Staden i förhållande till Bolaget har förklarat sig stå fast vid sitt ställningstagande att den inte behövde fullfölja sitt åtagande och rena området. Staden anser vidare att all skada, även de kostnader Bolaget tagit i projektet utgående från att Staden skulle fullfölja sitt åtagande och som nu blivit onyttiga, ska stanna på Bolaget och har hänvisat Bolaget till att väcka denna talan. Då kostnader avseende projektet bedöms kunna tillkomma kan fullgörelseyrkandet komma att justeras.”

Ursprunglig illustration av projektet.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 5.000 kvm i före detta hotellbyggnad i Bromma

Efter förvärvet 2011: ”Fastigheten har inte använts till sin fulla potential”.

Planerad storförsäljning i Göteborg avbryts

”Vi fortsätter vårt uppdrag att vårda och utveckla de aktuella husen.”

Atlasmuren köper från Genesta

Fastighet i Solna byter ägare efter tre år.

Bildextra: Här är Stordalens nya kontor i Arenastaden

FV har besökt navet för Stordalens svenska hotellimperium.

Rutger Arnhult in bakom Vernums ”Ikeatänk”

Vision att bli ett av Sveriges ledande bolag.

Tar in 1,5 miljard till ny fond

Investerar i flera fastighetssektorer i Norden.

NCC startar nya Nova om 10.000 kvm vid Järva krog

Har haft bra flyt i uthyrningsarbetet. Nu är det dags för tredje projektet i området. Kommer att ha tripplat totalytan.

Arlandastad lyfte med 20 procent men föll tillbaka

Se bilder och en film från noteringsceremonin.

Säljer sista huset på ön

Lokalt bolag gör sitt största förvärv när börsjätten säljer.

Säljer allt för 437 mkr

Läs om fyra cityfastigheterna som ingår i transaktionen.

Logistikjättar utvecklar för 284 mkr norr om Stockholm

Internationell duo ser stor potential i området.

SHH i udda förvärv – köper nyproducerat

Läs om bolaget strategi för att bygga upp en egen förvaltningsportfölj. Siktar på 2 miljarder på två år.

Säljer för 435 mkr

Bostadsprojekt i Enköping ovanpå dagligvarubutik.

Förvärvar av Bonnier-koncernen för kvarts miljard

28.700 kvm industri- och kontorsfastigheter i sex svenska städer.

Tillbaka till förstasidan