Leiv Synnes, vd SBB.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

Genom att släppa kontrollen i utbildningsportföljen till Brookfield öppnas nya möjligheter för hårt prövade SBB framåt. Det är åtminstone tanken med den nya strategin som nu lagts fast.

Sedan tidigt i somras har en översyn av SBB:s  verksamhet pågått, för att finna en möjlig väg framåt efter ett år fyllt av kritik, utmaningar och tuffare finansieringsförhållanden. Under söndagskvällen skickade SBB ut ett pressmeddelande om vad denna översyn resulterat i.

Den allra viktigaste åtgärden är att SBB säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (EduCo) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. Det beloppet är inte det viktiga utan att EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

Åtgärden ska bland annat öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.

Det ska även möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska  möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.

Decentraliseringen ska även möjliggöra en förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

–Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering, säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Den nya koncernstruktur som SBB presenterar är en ny mer decentraliserad koncernstruktur med helägda och delägda affärsenheter.
Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

Vd Leiv Synnes kommenterar den nya koncernstrukturen:

–SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet

De tre tydliga fastighetsportföljerna som koncernstrukturen framåt kommer att innehålla är utbildningsfastigheter, samhällsfastigheter samt bostäder.

  • Den delägda utbildningsportföljen innehåller fastigheter för 43 miljarder, en wault om 13 år samt en värderingsavkastning om 5,4 procent.
  • Portföljen med samhällsfastigheter innehåller fastigheter för 52 miljarder, en wault om 8 år samt en värderingsavkastning om 5,4 procent.
  • Portföljen med bostadsfastigheter innehåller fastigheter för 39 miljarder med en värderingsavkastning om 3,8 procent.

Samtliga siffror bygger på uppgifter ur delårsrapporten för andra kvartalet.

Fler Nyheter från förstasidan

Storägare får ta större delen av Nivikas emission

Garantier utnyttjas för 41 procent av emissionen på drygt en halv miljard.

Arnhult säljer nästan allt

Säljer sju i en kommun. FV berättar vad som ingår i transaktionen och vad som återstår i beståndet.

Ica till Sturegallerian

Ica Sturehallen tar plats i nedre Marmorhallen i centrala Stockholm.

Microsoft köper fastighet för 320 miljoner

Planerar stor satsning.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Tillbaka till förstasidan