Kristina Alvendal.

Ny rapport vill komma åt ineffektivt stadsbyggande

I en ny rapport som i veckan presenteras till Regeringskansliet föreslås 113 ändringar, stora som små, för att komma till rätta med de långa och ineffektiva ledtiderna inom svenskt byggande. Tidsgränser och tydligare direkt är några av de förslag som rapportförfattaren Kristina Alvendal lägger fram.

Annons

Under ett halvår har Kristina Alvendal på uppdrag av Produktivitetskommissionen arbetat på en rapport för att komma fram till hur dagens stadsbyggande fungerar och hur man kan göra förbättringar. Totalt består rapporten av 113 förslag där det bland annat föreslås en tydligare beslutsgång.

– Departementen borde styra de statliga myndigheterna mer offensivt och det kan statssekreterare göra genom både instruktioner, och genom regleringsbrev och annat men där finns inte tydliga uppdrag till t.ex. Trafikverket att gå in tidigt i processer. Vill en fastighetsägare veta om de ska göra si eller så blir svaret att de inte har ett konsultativt uppdrag; återkom när ni har ett förslag. Och då kan det gå flera år, säger Kristina Alvendal.

Ett annat av förslagen är att en tidsgräns på 18 månader för detaljplaner ska införas.

– Det finns idag inget incitament för kommuner att skynda på processen då de kan jobba på löpande räkning. Men sätter man en deadline och en kommun som inte sökt dispens så föreslår jag att kommunen inte får fakturera vidare kostnader utan får bära de kostnaderna. Man måste kanske tänka mer som en konsultverksamhet.

Är det en rimlig tidsgräns?

– Ja det ser jag många exempel på och ett återkommande problem är att kommunerna planerar med väldigt mycket luft. Det finns exempel på att det kan gå mycket snabbare som t.ex. Stockholmshusen som tar 18 månader att planera. Men även utanför storstadsregionerna kan ta det ta endast 9 månader. Men det kommer alltid att finnas krångliga projekt som tar längre tid, men då är förslaget att kommuner då ska kunna ansöka om dispens, säger Kristina Alvendal.

I veckan ordnar Regeringskansliet ett rundabordssamtal tillsammans med SNS där delar av rapporten kommer att presenteras och sen kommer rapporten att ingå i Produktivitetskommissionens delbetänkande som presenteras i vår. Då hoppas Kristina Alvendal att en majoritet av hennes förslag finns med. Men även om en del förslag kräver lagändringar menar hon att en hel del kan genomföras redan nu.

– Det är högt och lågt. Det finns lite större tag som kräver lagändringar, men gör man det inte så finns det mycket man kan genomföra ändå. I slutet kommer jag även med ett förslag till grundlagsändring. För effektivitetens skull skulle vi må bra av lite ministerstyre där ministrar får peka med hela handen mot myndigheter. Då kanske inte E22:an hade blivit en så stor sak som det blev där alla pekade på varandra, säger hon.

Här är några av de 113 förslagen som ingår i rapporten:

 1. Inför systematisk och obligatorisk uppföljning av lagändringar och dess resultat på produktiviteten.
 2. Avskaffa dagens Plan- och bygglag och ersätt den med en ny Stadsbyggnadslag.
 3. Inför en maxtid på 18 månader för detaljplaner.
 4. Avskaffa möjligheten att utesluta handel med livsmedel när detaljhandel tillåts.
 5. Inför en återuppbyggnadsrätt för byggnader och infrastruktur som försvunnit i brand, ras, översvämning, skred och dylikt.
 6. En detaljplan som ligger i linje med översiktsplanen skall endast kunna överklagas i en instans.
 7. Person eller organisation som inte har talerätt men ändå överklagar skall betala en administrativ avgift.
 8. Bygglov som ryms inom detaljplanen skall ej kunna överklagas.
 9. Inför en anonym anmälningsfunktion för kommuner som missbrukar sitt planmonopol.
 10. Möjliggör avvikelse från planbestämmelser vid konverteringar, till exempel från kontor till bostad.
 11. Inför en kommunal serviceplikt. Vid negativa beslut om bygglov och planbesked skall kommunen erbjuda råd kring hur ansökan skall kunna beviljas.
 12. Påbörja digitaliseringen med hjälp av AI inom lovverksamheten.
 13. Maxtider för handläggning hos domstolarna införs.
 14. Riksintressemyndigheter skall ej kunna överklaga andra riksintressemyndigheters beslut.
 15. Bredda rekryteringsbasen vid rekrytering av generaldirektörer.
 16. Trafikverket får i uppdrag att arbeta konsultativt.
 17. Trafikverket skall samverka i tidiga skeden med kommuner och byggaktörer.
 18. Riksantikvarieämbetet skall inte lämna särskilda inlagor i domstolsprocesser. Länsstyrelsen är den instans som skall samordna riksintressena även gentemot domstolar.
 19. Inför fler kommunala lantmäterimyndigheter.
 20. Inför en lantmäteriförrättningsgaranti på 40 veckor. Om den inte uppfylls kan sökanden gå till vilken annan lantmäterimyndighet som helst.
 21. Inför en ”akutmottagning” för snabba avgöranden hos länsstyrelsen.
 22. Inför maxtider för handläggning av ärenden hos länsstyrelsen.
 23. Inför krav på att länsstyrelsen håller tiden för remissvar till kommunerna.
 24. Överväg att återföra tillväxtfrågorna till länsstyrelsen från regionerna.
 25. Avvägningsbeslut skall lyftas till Landshövdingen och inte avgöras på handläggarnivå.
 26. Tillsätt en stadsbyggnadsminister som är departementschef för stadsbyggnadsdepartementet.
 27. Avskaffa instruktionsförbudet för regeringens ministrar och inför ministerförvaltning i Sverige.

Fler Nyheter från förstasidan

Fransk bistro till Slussen

De tar över lokalen i McDonalds gamla lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Arnhults egna klenod

FV går igenom det som återstår av de direktägda fastigheterna i det privata bolaget

Klart: Ny vd vid JM

Johan Skoglunds efterträdare utsedd.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Castellum hyr ut 2.800 kvm i Bromma

Tecknat tre hyresavtal.

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Trions nya Hagabacken har köpt 18 fastigheter

Läs om Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagessons nya fastighetssatsning.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Tillbaka till förstasidan