Senaste nyheterna om Regeringskansliet


Så ska innefektivt stadsbyggande åtgärdas

Ny rapport innehåller 113 förslag. FV listar 27.

Statens hyra för EU-mötet

Hyr hel hotell- och mötesanläggning. FV berättar om hyreskontrakten för mässan och för hotellet.

Hyresbråk i centrala Stockholm äntligen löst

Generöst tidigare avtal kostade 55 miljoner. Nyhetsbrevet kunde i juni 2008 berätta att Utrikesdepartementet gripit in i hyresbråket kring den …

Regeringskansliet hyr stort av Vasakronan

Regeringskansliet har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt om 6600 kvadratmeter i fastigheten Garnisonen i Stockholm av Vasakronan. Fastighetsvärlden kan berätta att hyresnivån är 2400 kronor per kvadratmeter.

Lennart Weiss ny VD i NAI Svefa

Lennart Weiss har utsetts till ny VD och koncernchef i NAI Svefa. Han kommer närmast från Veidekke där han är chef för kommunikation och affärsstöd inom Veidekke Bostad. Weiss har tidigare varit marknads- och försäljningschef inom samma bolag. Under större delen av 90-talet verkade Weiss inom HSB Sverige.

Regeringshus i city kan bli bostäder

Brunkhalsen vid södra Brunkebergstorg ska bli bostäder, enligt de funderingar som finns hos fastighetsägaren Statens Fastighetsverk. Regeringskansliet vill expandera i Björnen och Loen för att få tillgång till mer yteffektiva lokaler.

Skanska bygger domstol i Malmö för 250 miljoner

Skanska ska uppföra en domstolsbyggnad i kvarteret Flundran på Universitetsholmen i Malmö åt Domstolsverket. Bygganden ska stå klar hösten 2008 och rymma 10 000 kvadratmeter kontorsyta, förhandlingssalar med mera.

Regeringskansliet hyr för 4 200 kronor i city

Regeringskansliet har skrivit kontrakt med Statens Fastighetsverk om att hyra Blåmannen 21, gamla Centralposthuset, mitt emot Centralstationen i Stockholm. Kontraktet för den 30 800 kvadratmeter stora fastigheten är på 12 år och regeringskansliet tillträder den 1 april 2008. Ingångshyran är maximerad till 128,7 miljoner kronor per år, vilket ger en hyra på 4 180 kronor per kvadratmeter.

Ungdomars bostadssituation utreds

Regeringen låter Statens bostadskreditnämnd (BKN) utreda förutsättningarna för att förbättra ungdomars möjligheter för att förvärva eller hyra en egen bostad.BKN …

EU-regler gör ROT-avdraget verkningslöst

Bengt Owe Birgersson, VD för SABO är upprörd över det nya ROT-avdragets utformning då den innebär en begränsning för medelstora …

Fabege hyr ut 5 000 kvm i city

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende fastigheten Elefanten 17 i centrala Stockholm. Kontraktet omfattar hela fastigheten …

Nytt system för bostadsfinansiering utreds

Igår tillsattes en särskild arbetsgrupp inom Regeringskansliet för att göra en genomlysning av det nuvarande systemet för bostadsfinansiering, bostadssubventioner och …

SFV köper ”Centralposten” i Stockholm

Igår träffade Statens fastighetsverk (SFV) en överenskommelse med Postens pensionsstiftelse om köp av fastigheten Blåmannen 21, det kända Posthuset på …

Vakanser försvinner i fastighetsaffärer

Igår försvann en rejäl del av de vakanta ytorna i centrala Stockholm genom försäljningen av Blåmannen 1 (fd Huvudposten). Fastigheten …