Neobo visar sjunkande vakanser

Det från SBB för ett år sedan avknoppade Neobo ökade driftnettot men tappade fastighetsvärde.

Annons

Det ökade driftnetto räcker inte till för att få till ett ökande förvaltningsresultat, utan detta sjönk något under 2023. Liksom hos andra är det ökade finansieringskostnader som spelar in här.
Resultatet belastas med orealiserade värdeförändringar om –1,3 miljarder drygt och marknadsvärdet på beståndet anges nu till cirka 14 miljarder, en minskning med drygt 8 procent det senaste året.

I sitt vd-ord skriver vd Ylva Sarby Westman:
–Trots en orolig omvärld så har vår verksamhet utvecklats på ett positivt sätt och driftnettot ökar med 8,7 procent jämfört med föregående år. Vi gick in i 2023 med en vakansgrad i bostadsbeståndet på 6,6 procent och avslutade på 5,4 procent. Vi har riktat specifika insatser mot områden med hög vakansgrad, bland annat genom att ta hand om utemiljöer och genomföra lägenhetsrenoveringar.

Hyresintäkterna ökade under 2023 till 888 mkr (839). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent till följd av hyreshöjningar och en minskad vakansgrad.

Förvaltningsresultatet uppgick till 148 mkr (172). Minskningen förklaras av högre finansiella kostnader och jämförelsestörande poster om 18 mkr inom central administration.

Neobos nyckeltal för 2023:

  • Hyresintäkterna ökade till 888 mkr (839).
  • Driftnettot ökade till 460 mkr (423)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 148 mkr (172).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick under året till -1.353 mkr (-1.151).
  • Fastighetsbeståndets värde vid årets utgång uppgick till 14.018 mkr, vilket är en minskning med 8,3 procent jämfört med årets början.
  • Årets resultat uppgick till -1.373 mkr (-1.355) motsvarande -9,44 kr/aktie (-9,32).

Ingen utdelning för året föreslås.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan