Minskat förvaltningsresultat för Castellum

Kraftig prisutveckling för el och uppvärmning, och väsentligt ökade finansieringskostnader har minskat Castellums förvaltningsresultat, som uppgick till 3.343 mkr (3.598) – det motsvarar en minskning om 7,1 procent. Samtidigt har de totala intäkterna ökat med 9,7 procent till 7.388 mkr (6.732) vilket kan förklaras med indexuppräkning av hyresavtal och färdigställda projekt.

Annons

Kraftig prisutveckling för el och uppvärmning samt väsentligt ökade finansieringskostnader under 2023 jämfört med 2022 minskar förvaltningsresultatet för perioden till 3 343 mkr (3 598), vilket motsvarar 7,18 kr per aktie (9,11). Under samma period ökade Castellums totala intäkter med 9,7 procent vilket kan förklaras med framför allt indexuppräkning av hyresavtal men också om färdigställda projekt.

– Castellums kärnaffär fortsätter att leverera stabila resultat. Positiv nettouthyrning under kvartalet och ökning i driftsöverskott visar att Castellums strategi är långsiktigt hållbar i flera avseenden. Trots en inbromsande ekonomi har Castellum, under kvartalet, ny- och omförhandlat hyresavtal till ett värde om 117 mkr och vi noterar högre omsättning inom kontorssegmentet med en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Intäkterna på 7 388 mkr är en ökning med 656 mkr jämfört med samma period föregående år, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum AB i vd-ordet.

– Under och efter tredje kvartalet har Castellum tecknat avtal om försäljningar av 13 fastigheter för totalt ca 1,3 mdkr. Hittills under 2023 har bolaget tecknat avtal om försäljningar för sammanlagt 4,6 mdkr. I och med genomförda avyttringar lämnar Castellum orterna Halmstad och Uddevalla och en stor del av beståndet i Nyköping. I tredje kvartalet skriver Castellum ner fastighetsvärdena med ytterligare en procent. Sedan årsskiftet har Castellum skrivit ner sina fastigheter med ca 5,5 procent och sedan toppen (Q3 2022) med ca 9,5 procent, fortsätter han.

Castellums genomförda fastighetsförsäljningar har under perioden medfört en realiserad värdeförändring om -94 mkr. Försäljningspris netto uppgick till 3 711 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om -146 mkr. Underliggande fastighetsvärde i försäljningarna uppgick till 3 858 mkr att jämföra med senaste värderingen om 3 806 mkr, en skillnad om 52 mkr. Castellum har även sålt fastigheter under oktober med ett underliggande fastighetsvärde om 900 mkr, vilket är i nivå med bokförda värden.

Castellum redovisar under perioden orealiserade värdeförändringar om -8 136 mkr (2 815), främst på grund av att marknadens avkastningskrav generellt stigit under årets första nio månader. Det genomsnittliga avkastningskravet för Castellums bestånd uppgår nu till 5,19 procent, motsvarande en ökning om 3 bps från föregående kvartal och 18 bps från årets ingång.

Castellums nyckeltal för de första nio månaderna 2023:

• Intäkterna uppgick till 7 388 mkr (6 732). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,6 procent (5,2).
• Driftsöverskottet uppgick till 4 939 mkr (4 470), vilket motsvarar en ökning om 10,5 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 3 343 mkr (3 598), vilket motsvarar en minskning om 7,1 procent.
• Fastighetsförsäljningar om 3 711 mkr (2 564) har genomförts i linje med bokförda värden.
• Belåningsgraden uppgick till 37,8 procent (42,3).
• Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 gånger (4,4) under perioden och över 64 procent av låneportföljen räntesäkrad.
• Under kvartalet emitterades en ny obligation för första gången sedan Q2 2022, totalt 1 mdkr med två års löptid.

Fler Nyheter från förstasidan

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fem svenska fastighetsbolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

Tillbaka till förstasidan