Finansmarknadsminister Max Elger har träffat Ilija Batljan, Erik Selin och Rutger Arnhult. Illustration ur magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Trion Ilija Batljan, Erik Selin och Rutger Arnhult har haft enskilda möten med finansmarknadsminister Max Elger (S).
– Alla är väl medvetna om riskerna med ökande räntor, stigande byggkostnader och eventuell ekonomisk sättning. Jag tycker att de hade sakliga resonemang kring det, säger ministern till Fastighetsvärlden.

Omslaget magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021. Magasinet innehåller en stor kartläggning av Batljans, Selins och Arhults tillgångar och nätverk.
Visa faktaruta

Det tredje och sista mötet ägde rum med Selin under onsdagseftermiddagen (25 maj). Mötet Arnhult ägde rum 16 maj och det med Batljan 14 april. De tidsmässigt två första mötena ägde rum på finansdepartementet och det sista var ett digitalt möte.

Det är alltså samma trio som Fastighetsvärlden lyfte fram i en stor granskning i magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021 där deras tillgångar och nätverk fanns i en kartläggning.

– Bakgrunden till att jag kallade dessa möten är att både Finansinspektionen och Riksbanken under en längre tid har lyft fram den kommersiella fastighetssektorn som en risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. Då tycker jag var på sin plats att underrätta mig med några av de som det berör om hur de ser på tillståndet i branschen, säger Max Elger.

Han berättar att trion valdes ut eftersom det är tre större spelare på marknaden. SvD har tidigare skrivit att trions bolag har tillgångar på motsva­ran­de mer än 10 procent av landets BNP.

Max Elger säger till Fastighetsvärlden att han är nöjd med de tre mötena.

– Syftet var att samla information och att jag skulle lära mig mer. Jag är mycket nöjd med mötena. Det har varit bra samtal och de har återgett sin syn på marknaden i allmänhet och även sina verksamheter,

– De har lämnat samma budskap till mig som de säkert gör i andra sammanhand. Nämligen att de själva vilar tryggt i övertygelsen att de har en solid affär.

Finansmarknadsministern fortsätter:

– Jag ska inte delge enskildheter ur samtalen, men jag skulle säga att alla är väl medvetna om riskerna med ökande räntor, stigande byggkostnader och eventuell ekonomisk sättning. Jag tycker att de hade sakliga resonemang kring det.

FV: Hur påverkar trion den svenska ekonomin, kan de stjälpa den om det går riktigt illa?

– Enligt mitt förmenande är det inte det mest sannolika scenariot. Men om man talar om hela branschen så är det så att den kommersiella fastighetssektorn står för halva upplåningen, från icke finansiella aktörer, i banksektorn och står för hästen halva företagsobligationsmarknaden. Det är klart att det är betydande volymer av både upplåning och obligationer. Är det så att den här sektorn får mycket stora problem så löper det risk att få mycket stora återverkningar ner i det finansiella systemet.

Är du orolig över situationen för de svenska kommersiella fastighetsbolagen?

– Jag inte lagd åt det oroliga hållet, men jag tar del av de bedömningar som görs av Finansinspektionen och Riksbanken, och det vore dumt att bortse från dessa. Jag är medveten om de risker som föreligger.

Vad är du mest orolig för när det gäller framtiden?

– Jag går inte och oroar i största allmänhet. Men jag tycker man ska fästa uppmärksamhet på att dels det faktum att sektorn har en relativt hög belåning. Att den således är räntekänslig och att intjäningen bygger på att ekonomin fungerar väl och att hyresgästerna betalar sina hyresavier. En bred ekonomisk sättning innebär en risk, att helst om det sker i ett klimat av högra räntor. Det har vi sett exempel på under 90-talet. Så det vore dumt att bortse från det att det föreligger risker.

Minister Max Elger berättar att han vid några av mötena kom in på 90-talskrisen. Speciellt gjorde han det vid det möte med Fastighetsägarna som ägde rum 6 april, men då fick han höra om skillnader i bankbelåning, som är lägre nu, och att räntorna just nu är betydligt lägre.

Kan fler fastighetsinvesterare få en inbjudan till möte i framtiden?

– Man kan inte utesluta att det kan behövas fler samtal, lite beroende på hur det går i omväden. Men jag har inga ytterligare samtal inbokade.

En sista fråga. Om du har bostadslån, har du bundet lån eller rörligt?

– Jag har lån, i allt väsentligt bundna. Men det var ett beslut jag fattade för mycket länge sedan. Jag får snart anledning att ta ett ta ett nytt beslut.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Tillbaka till förstasidan